Dzierżawa gruntu pod działalność gospodarczą w sezonie 2024

Zarząd Zieleni Miejskiej jako zarządca informuje, że dysponuje stanowiskami dzierżawnymi w sezonie 2024r. z przeznaczeniem na ustawienie stanowisk przenośnych z gastronomią (mile widziane lody, kawa, zimne napoje oraz dania barowe) w podanych niżej lokalizacjach:

Lokalizacja 1

W Parku im. A. Fudalego (Kampus) przy ul. Rudzkiej w dzielnicy Śródmieście - trzy stanowiska:

  •pierwsze - z podłączeniem do prądu wyłącznie w okolicy toalety miejskiej (stanowisko 1),

  1

  •drugie - na pozostałym terenie, gdzie korzystanie z prądu jest możliwe tylko z własnego zasilania akumulatorowego (stanowiska 2 i 3).

  2 2a

Lokalizacja 2

Teren Tężni przy ul. Mikołowskiej w dzielnicy Paruszowiec - Piaski – trzy stanowiska:

  •pierwsze – z podłączeniem do prądu w obszarze utwardzonym wokół budowli Tężni – stanowisko 1. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzierżawców od 2022 roku oddano do użytkowania nową, dodatkową skrzynkę prądową o napięciu elektrycznym 230 V/380V. Na tym stanowisku przyjmuje się moc całkowitą 10 kW.

  3

  • drugie – 2 stanowiska z różnym, niestanowiącym dla siebie konkurencji asortymentem na tzw. górce, po lewej stronie ścieżki doprowadzającej do budynku Tężni (stanowisko 2). Te stanowiska posiadają przyłącza elektryczne 230 V/380V. Na jedno stanowisko przyjmuje się moc całkowitą 7,5 kW.

  4

Lokalizacja 3

Teren Zieleńca P.O.W. przy ul. Kościuszku w dzielnicy Śródmieście.:

  •Jedno stanowisko na terenie utwardzonym w atrakcyjnej lokalizacji. W pobliżu znajdują się ławki, toaleta, plac zabaw. Zarządca nie zapewnia podłączenia do prądu.

  5

  Wymagane jest załączenie do ofert wizualizacji stanowiska sprzedaży. Dodatkowym, istotnym kryterium rozpatrywanym przy ofertach aplikujących na zajęcie miejsca z dostępem do prądu oprócz oferty gastronomicznej będzie oferta cenowa.

  Termin składania ofert: 15 marca 2024r.
Informacja

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku informuje, że otrzymał dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę Rybnik na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Celem jest utrzymanie i opieka nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Miasta Rybnika. Do zadań należy bieżąca konserwacja oraz utrzymanie czystości.

w 2023 roku wykonano następujące zadanie:
1. Zadanie pn. "Remont kwatery wojennej Powstańców Śląskich z III Powstania, nr ew. 33/25.

W/w obiekt stanowi wartość historyczną mieszkańców Polski.

W ramach zadania wykonano remont postumentu pomnika Powstańców Śląskich.
Całkowita wartość dofinansowania zadania to kwota 68.000,00 zł.
KOMPOSTOWNIA

Od dnia 17.04.2023 kompostownia wznowiła pracę. Odpady będą przyjmowane do godziny 20.00.
   KOMPOSTOWNIA

W związku z awarią systemów informatycznych kompostownia miejska będzie nieczynna do odwołania.
   Dzierżawa gruntu pod działalność gospodarczą w sezonie 2023

Zarząd Zieleni Miejskiej jako zarządca informuje, że dysponuje stanowiskami dzierżawnymi w sezonie 2023 r. z przeznaczeniem na ustawienie stanowisk przenośnych z gastronomią (mile widziane lody, kawa, zimne napoje oraz dania barowe) w podanych niżej lokalizacjach:

Lokalizacja 1

W Parku im. A. Fudalego (Kampus) przy ul. Rudzkiej w dzielnicy Śródmieście - trzy stanowiska:

  •pierwsze - z podłączeniem do prądu wyłącznie w okolicy toalety miejskiej (stanowisko 1),

  •drugie - na pozostałym terenie, gdzie korzystanie z prądu jest możliwe tylko z własnego zasilania akumulatorowego (stanowiska 2 i 3).

  Tężnia2 Tężnia3 Tężnia2

Lokalizacja 2

Teren Tężni przy ul. Mikołowskiej w dzielnicy Paruszowiec - Piaski – trzy stanowiska:

  •pierwsze – z podłączeniem do prądu w obszarze utwardzonym wokół budowli Tężni – stanowisko 1. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzierżawców od 2022 roku oddano do użytkowania nową, dodatkową skrzynkę prądową o napięciu elektrycznym 230 V/380V. Na tym stanowisku przyjmuje się moc całkowitą 10 kW.

  • drugie – 2 stanowiska z różnym, niestanowiącym dla siebie konkurencji asortymentem na tzw. górce, po lewej stronie ścieżki doprowadzającej do budynku Tężni (stanowisko 2). Te stanowiska posiadają przyłącza elektryczne 230 V/380V. Na jedno stanowisko przyjmuje się moc całkowitą 7,5 kW.

  Nagórce1 Nagórce3

Wymagane jest załączenie do ofert wizualizacji stanowiska sprzedaży.

Dodatkowym, istotnym kryterium rozpatrywanym przy wyborze najkorzystniejszej oferty oprócz asortymentu gastronomicznego będzie proponowana wysokość stawki czynszu dzierżawnego.

Termin składania ofert: do 15 kwietnia 2023 r.

Załączniki:
Informacja

1 2
Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku informuje, że otrzymał dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę Rybnik na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Celem jest utrzymanie i opieka nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Miasta Rybnika. Do zadań należy bieżąca konserwacja oraz utrzymanie czystości .

W 2022 r. wykonano następujące zadania:
1. Zadanie pn. „Remont grobu wojennego w Rybniku, nr ew. 33/40, grób zbiorowy wojenny poległych w latach 1919-21 i 1939-45”.
2. Zadanie pn. „Remont grobu wojennego w Rybniku, nr ew.33/23 i 33/32, mogiła zbiorowa wojenna 446 więźniów KL Auschwitz ewakuowanych z Oświęcimia oraz mogiła zbiorowa pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku zamordowanych w styczniu 1945 r.”

W/w obiekty stanowią wartość historyczną mieszkańców Polski.

W ramach zadania 1 wykonano wymianę starego nagrobka na nowy, co poprawiło znacznie estetykę tego miejsca.
Całkowita wartość dofinansowania zadania to kwota 73 696,19 zł.

W ramach zadania 2 wykonano wygrodzenie gabionami mogił pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku oraz mogił więźniów ewakuowanych z Oświęcimia.
Wygrodzenie to sprawiło, że mogiły zostały wyodrębnione od reszty lasu.
Całkowita wartość dofinansowania zadania to kwota 79 999,69 zł.Zarząd Zieleni Miejskiej

Informujemy, że Zarząd Zieleni Miejskiej w dniu 23.12.2022 r. będzie nieczynny.
   Kompostownia

Informujemy, że z powodu awarii wagi kompostownia jest nieczynna do odwołania.
   Kompostownia

Informujemy że, kompostownia w dniach 10, 17, 24, 30, 31 grudnia będzie nieczynna.
W dniu 23.12 - czynne do godziny 13:00
   Kompostownia

Informujemy ze w dniach 28.10, 29.10, 31.10, kompostownia
będzie czynna do godziny 17.
   Nowe ceny odbioru odpadów

Uwaga !!!

Informujemy, iż od 01 Września 2022 r. obowiązują nowe ceny odbioru odpadów na kompostowni Nowy cennik. Ceny zostały zmienione zarządzeniem nr 676/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25.08.2022 r.
   Nowe ceny drewna opałowego

Uwaga !!!

Informujemy, iż od 20 Maja 2022 r. obowiązują nowe ceny na drewno opałowe Nowy cennik Ceny zostały zmienione Zarządzeniem nr 23/2022 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 17 Maja 2021 r.
   Dzierżawa gruntu pod działalność gospodarczą w sezonie 2022

Zarząd Zieleni Miejskiej jako zarządca informuje, że dysponuje stanowiskami dzierżawnymi w sezonie 2022 r. z przeznaczeniem na ustawienie stanowisk przenośnych z gastronomią (mile widziane lody, kawa, zimne napoje oraz dania barowe) w podanych niżej lokalizacjach:

Lokalizacja 1

W Parku im. A. Fudalego (Kampus) przy ul. Rudzkiej w dzielnicy Śródmieście - trzy stanowiska:

 • pierwsze - z podłączeniem do prądu wyłącznie w okolicy toalety miejskiej (stanowisko 1), Park im. Adama Fudalego - Stanowisko nr 1
 • drugie - na pozostałym terenie, gdzie korzystanie z prądu jest możliwe z tylko z własnego zasilania akumulatorowego (stanowiska 2 i 3). Park im. Adama Fudalego - Stanowisko nr 2 Park im. Adama Fudalego - Stanowisko nr 3

Lokalizacja 2

Teren Tężni przy ul. Mikołowskiej w dzielnicy Paruszowiec - Piaski – trzy stanowiska:

 • pierwsze – pierwsze – z podłączeniem do prądu w obszarze utwardzonym wokół budowli Tężni – stanowisko 1. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzierżawców od tego roku oddano do użytkowania nową, dodatkową skrzynkę prądową o napięciu elektrycznym 230 V/380V. Na tym stanowisku przyjmuje się moc całkowitą 10 kW.
  Obiekt Tężnia - stanowisko nr 1
  Obiekt Tężnia - stanowisko nr 1 - inne ujęcie

 • drugie – • 2 stanowiska z różnym, niestanowiącym dla siebie konkurencji asortymentem na tzw. górce, po lewej stronie ścieżki doprowadzającej do budynku Tężni (stanowisko 2).Te stanowiska posiadają przyłącza elektryczne 230 V/380V. Na jedno stanowisko przyjmuje się moc całkowitą 7,5 kW.
  Obiekt Tężnia Górka stanowisko nr 2

Wymagane jest załączenie do ofert wizualizacji stanowiska sprzedaży. Dodatkowym, istotnym kryterium rozpatrywanym przy ofertach aplikujących na zajęcie miejsca z dostępem do prądu na terenie Parku A. Fudalego oprócz oferty gastronomicznej będzie oferta cenowa.

Termin składania ofert: do końca kwietnia 2022 r.

Załączniki:
Kompostonia

W dniu 21 i 22 kwietnia kompostownia nie będzie przyjmować odpadów biodegradowalnych z powodu braku prądu. Również w dniu 22 kwietnia nie będzie sprzedaży drewna na bazie ZZM z powodu braku prądu.
   Kompostownia

Praca kompostowni miejskiej zostanie wznowiona od 01.12.2021.
Odpady od osób fizycznych będą przyjmowane od 6:30 do zmierzchu.
   Przerwa w odbiorze odpadów na kompostowni.

Informujemy że w dniu 09.09.2021 kompostownia będzie nieczynna do
godziny 13:00 z powodu prac legalizacyjnych wagi samochodowej.
   OFERTA PRACY

Zarząd Zieleni Miejskiej oferuje prace na stanowisku: Grabarz

Wymagania:
- prawo jazdy kat. B
- mile widziany kurs obsługi koparko – ładowarki

Zakres obowiązków:
- kopanie i zasypywanie grobów
- kierowanie pojazdami
- prace porządkowe

Wynagrodzenie brutto od 3.500,00 do 4.400,00 zł.

Szczegółowych informacji udziela Dział Kadr i Płac tel. 32 42 48 838 (wew. 136, 137).
   Nowe ceny drewna opałowego

Uwaga !!!

Informujemy, iż od 23 lipca 2021 r. obowiązują nowe ceny na drewno opałowe Nowy cennik Ceny zostały zmienione Zarządzeniem nr 36/2021 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 21 lipca 2021 r.
   Nowe ceny drewna opałowego

Uwaga !!!

Informujemy, iż od 21 maja 2021 r. obowiązują nowe ceny na drewno opałowe Nowy cennik Ceny zostały zmienione Zarządzeniem nr 25/2021 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 18 maja 2021 r.
   II konkurs ofert na terenie Tężni

Zarząd Zieleni Miejskiej jako zarządca informuje, że dysponuje jeszcze wolnymi stanowiskami dzierżawnymi w sezonie 2021 r. z przeznaczeniem na ustawienie stanowisk przenośnych z gastronomią (mile widziane lody, kawa, zimne napoje
oraz dania barowe) w podanej niżej lokalizacji:


Teren Tężni przy ul. Mikołowskiej w dzielnicy Paruszowiec - Piaski – dwa stanowiska:


– Pierwsze –

  1 stanowisko z własnym zasilaniem akumulatorowym w obszarze utwardzonym wokół budynku Tężni – ( na tym obszarze nie ma możliwości podłączenia do prądu) – na mapie stanowisko nr 1

  Tężnia2 Tężnia3

– Drugie –

  2 stanowiska z różnym, niestanowiącym dla siebie konkurencji asortymentem na tzw. górce, po lewej stronie ścieżki doprowadzającej do budynku Tężni - na mapie stanowisko nr 2.

  Nagórce1 Nagórce3 Nagórce4

Powyższe stanowiska posiadają przyłącza elektryczne 230 V/ 380V.

Na jedno stanowisko przyjmuje się moc całkowitą 7,5 kW.

Wymagane jest załączenie do ofert wizualizacji stanowiska sprzedaży.

Termin składania ofert: do końca maja 2021 r.

Załączniki:
Kompostownia Miejska - godziny pracy

Od dnia 12 kwietnia 2021 r. Kompostownia Miejska na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku pracuje zgodnie z regulaminem. Odbiór odpadów zielonych oraz sprzedaż drewna i ziemi kompostowej odbywa się na zasadach ogólnych.

   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (format: PDF, rozmiar: 67,1 kB)Nowe godziny pracy administracji cmentarza komunalnego w Rybniku

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną od dnia 18 marca 2021 r. do odwołania biuro Administracji Cmentarza czynne od godziny 700 do 1300

Za utrudnienia przepraszamy

   Przyjmiemy ziemię!!

Administracja Cmentarza Komunalnego w Rybniku przy ul. Rudzka 70 b przyjmie każdą ilość ziemi.

Kontakt telefoniczny 324228991 lub 502246630.

   Dzierżawa gruntu pod działalność gospodarczą w sezonie 2021

Zarząd Zieleni Miejskiej jako zarządca informuje, że dysponuje stanowiskami dzierżawnymi w sezonie 2021 r. z przeznaczeniem na ustawienie stanowisk przenośnych z gastronomią (mile widziane lody, kawa, zimne napoje oraz dania barowe) w podanych niżej lokalizacjach:

Lokalizacja 1

W Parku im. A. Fudalego (Kampus) przy ul. Rudzkiej w dzielnicy Śródmieście - dwa stanowiska:

 • pierwsze - z podłączeniem do prądu wyłącznie w okolicy toalety miejskiej (stanowisko 1), Park im. Adama Fudalego - stanowisko nr 1
 • drugie - na pozostałym terenie, gdzie korzystanie z prądu jest możliwe z tylko z własnego zasilania akumulatorowego (stanowiska 2 i 3).Park im. Adama Fudalego - stanowisko nr 2Park im. Adama Fudalego - Stanowisko nr 3

Lokalizacja 2

Teren Tężni przy ul. Mikołowskiej w dzielnicy Paruszowiec - Piaski – trzy stanowiska:

 • pierwsze – z własnym zasilaniem akumulatorowym w obszarze utwardzonym wokół budowli Tężni – stanowisko 1 ( na tym terenie nie ma możliwości podłączenia do prądu) Obiekt Tężnia - stanowisko nr 1 Obiekt Tężnia - stanowisko nr 1 - inne ujęcie
 • drugie – 2 stanowiska z różnym, niestanowiącym dla siebie konkurencji asortymentem na tzw. górce, po lewej stronie ścieżki doprowadzającej do budynku Tężni (stanowisko 2). Obiekt Tężnia Górka stanowisko nr 2 Obiekt Tężnia Górka stanowisko nr 2 - inne ujęcie

Te stanowiska posiadają przyłącza elektryczne 230 V/380V. Na jedno stanowisko przyjmuje się moc całkowitą 7,5 kW.

Wymagane jest załączenie do ofert wizualizacji stanowiska sprzedaży.

Termin składania ofert: do końca marca 2021 r.

Załączniki:
Nowe ceny drewna opałowego

Uwaga !!!

Informujemy, iż od 1 lutego 2021 r. obowiązują nowe ceny na drewno opałowe Nowy cennik Ceny zostały zmienione Zarządzeniem nr 2/2021 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 27 stycznia 2021 r.
   Miejska Kompostownia nieczynna w dniu 14 sierpnia 2020

Uwaga

Dzień 14 sierpnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku.

W związku z powyższym w dniu tym nie będzie prowadzona sprzedaż drewna opałowego i ziemi kompostowej.
Nie będą odbierane odpady zielone od firm (brak możliwości wystawienia faktury).
Odbiór odpadów zielonych od mieszkańców bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy

   Wyniki konkursu ofert

OGŁOSZENIE

o wyborze dzierżawcy budynku Dom Pogrzebowy i administratora terenu cmentarza komunalnego
w Rybniku Boguszowicach Starych przy ul. Zadumy

Wybrano ofertę:
P.H.U.KRUZAL S.C. 44-253 Rybnik ul. Oś.Południe 40 b/3.

   Konkurs na dzierżawę budynku Dom Pogrzebowy i administrowania terenem cmentarza komunalnego w Rybniku – Boguszowicach Starych położonego przy ul. Zadumy

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
w Rybniku, ul. Pod lasem 64
ogłasza:

konkurs na dzierżawę budynku Dom Pogrzebowy i administrowania terenem cmentarza komunalnego w Rybniku – Boguszowicach Starych położonego przy ul. Zadumy

Do konkursu zaprasza się osoby, które prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług pogrzebowych i pokrewnych, posiadają doświadczenie w administrowaniu cmentarzem oraz spełniają warunki zawarte w Specyfikacji Warunków Dzierżawy budynku Dom Pogrzebowy i Administrowania cmentarzem komunalnym.

Specyfikację Warunków Dzierżawy budynku Dom Pogrzebowy i Administrowania terenem cmentarza można otrzymać bezpłatnie w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64, w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej https://bip.zielen.rybnik.pl/

Zgłoszenia do konkursu należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych „Dzierżawa budynku Dom Pogrzebowy i Administrowania terenu cmentarza komunalnego w Rybniku – Boguszowicach przy ul. Zadumy” do dnia 23.07.2020r. do godz. 8:00 w sekretariacie ZZM.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi dnia 23.07.2020 r. o godz. 08:15 w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ul. Pod Lasem 64.

Zainteresowane strony zostaną powiadomione o wynikach konkursu do dnia 24.07.2020 r.
Wyniki konkursu na dzierżawę gruntu pod działalność gospodarczą w sezonie 2020

W miesiącu styczniu br. Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił konkurs ofert na dzierżawę gruntu pod działalność gospodarczą w sezonie 2020

Poniżej publikujemy wyniki konkursu:

Wyniki konkursu (format: PDF, rozmiar: 31,7 kB)Wznawiamy sprzedaż drewna opałowego

Z dniem 8 maja 2020 r. Zarząd Zieleni Miejskiej wznawia sprzedaż drewna opałowego w pełnym asortymencie tj. drewno klinowane, cięte na kawałki oraz dłużycę

   Otwieramy miejską kompostownię

Od dnia 20.04.2020 r. (poniedziałek) Kompostownia Miejska będzie czynna zgodnie z regulaminem.

Odbiór odpadów biodegradowanylnych od mieszkańców będzie odbywał codziennie w godzinach od 6:30 do 20:00.

   Cmentarze dostępne dla odwiedzających groby

Komunikat !!!

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku,

informuje, iż od 20.04.2020 r.
zostają otwarte cmentarze komunalne
dla osób odwiedzających groby.


Bramy cmentarza w Rybniku ul. Rudzka 70 B są otwarte:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 - 21:00,
 • w soboty i niedziele od 7:00 - 19:00.

Biura administracji cmentarzy komunalnych czynne są w godzinach:

Cmentarz komunalny w Rybniku ul. Rudzka 70B

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

Cmentarz komunalny w Boguszowicach Starych ul. Zadumy

poniedziałek - piątek 8:00 - 13:00

Cmentarz komunalny w Chwałowicach ul Kamienna

poniedziałek - piątek 9:00 - 13:00


Biura Administracji cmentarzy komunalnych obsługują petentów jedynie w sprawach związanych z pochówkiem osoby zmarłej. Sprawy formalne z tym związane może realizować wyłącznie jedna osoba. Wymagany jest komplet dokumentów, wskazana płatność bezgotówkowa (karta płatnicza).


Również od dnia 20.04.2020 r. przywracamy możliwość korzystania z kaplic w domach przedpogrzebowych cmentarzy komunalnych w Rybniku ul. Rudzka 70B i w Rybniku Boguszowicach Starych ul. Zadumy.

Zostają wyznaczone limity osób uczestniczących w pogrzebie w kaplicy:

 • kaplica na cmentarzu w Rybniku ul. Rudzka 70B - 7 osób oraz ksiądz (łącznie 8 osób),
 • kaplica na cmentarzu w Boguszowicach Starych - 4 osoby oraz ksiądz (łącznie 5 osób).

Uczestników pogrzebu obowiązują środki ochrony osobistej tzn. maseczka oraz rękawice jednorazowe.

   Godziny pracy biura Administracji cmentarza komunalnego w Rybniku w Wielki Piątek

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku

informuje, iż w dniu 10.04.2020 tj Wielki Piątek

biuro administracji cmentarza komunlanego w Rybniku ul. Rudzka 70B,
będzie czynne w godzinach: 8:00 do 13:00

   Cmentarze komunalne zamknięte dla osób odwiedzających groby

Ze względu na ogłoszony stan epidemii koronawirusa w kraju i wynikające z tego obostrzenia dotyczące przebywania osób w parkach, na skwerach i placach zabaw wprowadzony zostaje zakaz przebywania osób odwiedzających groby na cmentarzach komunalnych. Wyjątek stanowią uroczystości pogrzebowa, które dopuszczają udział do pięciu osób w ceremonii pochówku.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku, jako administrator cmentarzy komunalnych Rybnik-Północ ul. Rudzka 70b, Rybnik-Chwałowice ul. Kamienna, Rybnik-Chwałęcice ul. Karłowa, Rybnik-Boguszowice Stare ul. Zadumy, informuje że będą one zamknięte dla odwiedzających do odwołania.

Biura Administracji cmentarzy komunalnych obsługują petentów jedynie w sprawach związanych z pochówkiem osoby zmarłej. Sprawy formalne z tym związane może realizować wyłącznie jedna osoba. Wymagany jest komplet dokumentów, wskazana płatność bezgotówkowa (karta płatnicza).

   Siłownie zewnętrzne - zakaz korzystania

Uwaga, Zakaz Korzystania !!!

W związku z wprowadzonym w dniu 20 marca 2020 r. stanem epidemii, Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku wprowadza do odwołania zakaz korzystania z podległych mu siłowni zewnętrznych, placów zabaw.

   Nowe godziny pracy biur administracji cmentarzy komunalnych

UWAGA !!!

W związku z obecną sytuacją biura cmentarzy komunalnych przyjmują klientów tylko w sprawach pogrzebów (wykopanie grobu, umieszczenie urny) w następujących godzinach:

Cmentarz komunalny w Rybniku ul. Rudzka 70B

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

Cmentarz komunalny w Boguszowicach Starych ul. Zadumy

poniedziałek - piątek 8:00 - 13:00

Cmentarz komunalny w Chwałowicach ul Kamienna

poniedziałek - piątek 9:00 - 13:00

   Zamykamy place zabaw !!!

Uwaga !!!

W związku z wprowadzonym w dniu 20 marca 2020 r. **stanem epidemii**, Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku zamyka do odwołania wszystkie podległe mu place zabaw.
   Nieczynne Kaplice Cmentarne

UWAGA !!!

Od 12 marca 2020 r. do odwołania
w zawiązku z zagrożeniem koronawirusem,
kaplice w domach przedpogrzebowych
cmentarzy komunalnym w Rybniku ul Rudzka
i Rybniku Boguszowicach ul. Zadumy będą zamknięte.

Uroczystości pogrzebowe nie będą odprawiane w tych kaplicach

   Nieczynna Miejska Kompostownia

OGŁOSZENIE !!!

W związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM

od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku
wstrzymuje sprzedaż drewna i ziemi kompostowej.

Wstrzymuje się również odbiór odpadów biodegradowalnych od mieszkańców na Miejskiej Kompostowni.
Od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania nie będą przyjmowane odpady od firm.

   Dzierżawa gruntu gminnego będącego we władaniu ZZM

ZARZĄDZENIE NR 13/2023 DYREKTORA ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ W RYBNIKU Z DNIA 3 KWIETNIA 2023 R.

w sprawie ustalenia zasad dzierżawy i najmu gruntu gminnego będącego we władnaiu Zarządu Zieleni Miejskiej oraz ustalenia stawek czynszu.

Podstawa prawna:

 • art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 344 t.j),
 • §4 ust.4 Regulaminu Organizacyjnego  wprowadzonego Zarządzeniem nr 27/2017 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 31 lipca 2017 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarząd Zieleni Miejskiej może wydzierżawić tereny, będące w jego dyspozycji na mocy trwałego zarządu.

§ 2

 1. Osoby fizyczne, podmioty gospodarcze i inne ubiegające się o wydzierżawienie lub najem terenu składają wniosek o zawarcie umowy dzierżawy (wzór wniosku stanowi załącznik) na minimum cztery dni robocze przed planowanym terminem dzierżawy.
 2. Wniosek podlega rozpatrzeniu przez Dyrektora jednostki. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa dzierżawy.
 3. Dzierżawca lub najemca jest zobowiązany dbać o zieleń, utrzymywać nieruchomość oraz jej najbliższe otoczenie w porządku i czystości. Dzierżawca lub najemca zobowiązany jest do usunięcia śmieci z terenu dzierżawionego oraz po upływie terminu obowiązywania umowy do doprowadzenia go do stanu pierwotnego. Naruszenie powyższego obowiązku skutkować będzie obciążeniem dzierżawcy wszelkimi kosztami poniesionymi na doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
 4. Osoby fizyczne, podmioty gospodarcze i inne, które nie uregulowały należności z tytułu czynszu dzierżawnego nie mogą ubiegać się o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy.

§ 3

Ustalam stawki z tytułu czynszu dzierżawnego do umów zawieranych w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat. Stawki czynszu stosuje się odpowiednio do najmu.

Lp. Przeznaczenie gruntu/cel I strefa* II strefa** Uwagi
1. Tereny magazynowo - składowe, place składowe, manewrowe, postojowe, drogi dojazdowe 1,00 zł 0,70 zł 1m2 miesięcznie + VAT
2. Grunty zajęte pod budynki (np. pawilony, kioski tymczasowe, itp. związane z handlem, usługami) 12,00 zł 6,00 zł 1m2 miesięcznie + VAT
3. Ogródki sezonowe (gastronomiczne) 250,00 zł 150,00 zł za każdy dzień + VAT
4. Cyrk, wesołe miasteczko, karuzele: 250,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
50,00 zł
za dzień pierwszy + VAT
za dzień drugi i kolejny + VAT
5. Strzelnice 50,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
15,00 zł
za dzień pierwszy + VAT
za dzień drugi i kolejny + VAT
6. Handel „obwoźny” (z ręki, kosza, ze stoiska), działalność sezonowa (np. truskawki, znicze, kwiaty, pączki, słodycze) 30,00 zł 20,00 zł 1m2 dziennie + VAT
7. Prezentacja towarów i usług przed siedzibą 1,00 zł 0,50 zł 1m2 dziennie + VAT
8. Pojemniki na odzież używaną 15,00 zł 15,00 zł ryczałt za pojemnik / m-c + VAT
9. Rezerwacja i korzystanie z obiektu rekreacyjno-sportowego „Grzybówka” w Rybniku-Golejowie:
 1. chata grillowa, chata solna, leśna altana bezpłatne użytkowanie +teren przyległy, niezbędny do ich użytkowania (w tym zużycie prądu do 20 kWh)

 2. chata grillowa, leśna altana bezpłatne użytkowanie +teren przyległy , niezbędny do ich użytkowania +wiata+socjalne zaplecze kontenerowe z dostępem do toalet (w tym zużycie prądu do 20 kWh)


  150,00 zł,
  300,00 zł

 1. za każdy dzień + VAT 2. za każdy dzień + VAT
10 Rezerwacja i korzystanie ze skweru z zapleczem rekreacyjno-sportowym Rajzapunkt w Rybniku-Zamysłowie
 1. Korzystanie ze skweru z zapleczem rekreacyjno-sportowym (w tym zużycie prądu do 20 kWh)
  150,00 zł, 1. za każdy dzień + VAT

11. Rezerwacja i korzystanie o obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Szramka w Rybniku-Stodołach
 1. Korzystanie z obiektu rekreacyjno-sportowego (w tym zużycie prądu do 20 kWh)
  150,00 zł, 1. za każdy dzień + VAT

* I strefa obejmuje teren pomiędzy granicami: od dworca PKP torem kolejowym w kierunku Jejkowic, do strumyka wpływającego do stawu „Księżok”, następnie tym strumykiem do rzeki Nacyny, dalej rzeką Nacyną do rzeki Rudą i rzeką Rudą w górę jej biegu do przecięcia z torem kolejowym Rybnik – Katowice, po czym tym torem do dworca kolejowego

** II strefa pozostała część miasta Rybnika.

§ 4

W szczególnie uzasadnionych przypadkach czynsz dzierżawny może zostać ustalony w drodze negocjacji. Dotyczyć to może w szczególności nowych terenów przeznaczonych pod lokalizację ogródków sezonowych, a także w celu lokalizacji I korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej i teletechnicznej, stacji paliw i innych niewymienionych w niniejszym zarządzeniu przeznaczeń gruntu.

§ 5

 1. W przypadku stwierdzenia bezumownego korzystania z gruntu, w tym w szczególności:
  1. naruszenia zasad korzystania z gruntu,
  2. odmowy lub nieuzasadnionego utrudniania wydania terenu,
  3. uchylania się od zawarcia umowy,
  opłatę z tytułu bezumownego korzystania, można ustalić w wysokości odpowiadającej dwukrotności stawki czynszu dzierżawnego określonego w niniejszym zarządzeniu lub ustalonego w drodze negocjacji.
 2. Opłatę określoną powyżej w ust. 1 pobiera się – w przypadku czynszu płatnego za dzień - za każdy rozpoczęty dzień, a w przypadku czynszu płatnego miesięcznie za każdy rozpoczęty miesiąc do czasu zawarcia umowy dzierżawy, bądź do czasu wydania (opuszczenia terenu).
 3. W przypadku kontynuacji umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, w okresie od wygaśnięcia poprzedniej umowy do zawarcia nowej umowy dzierżawy, opłata za bezumowne korzystanie pobierana jest wg stawek czynszu obowiązującego w okresie korzystania z nieruchomości na podstawie tytułu prawnego nie dłużej jednak niż przez okres do 2 miesięcy. Po tym terminie opłata pobierana jest na zasadach określonych w ust. 1 i 2.

§ 6

Nadzór nad przestrzeganiem postanowień zarządzenia sprawuje Główny Księgowy.

§ 7

Traci moc zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zasad dzierżawy gruntu gminnego, będącego we władaniu Zarządu Zieleni Miejskiej oraz ustalenia stawek czynszu.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2023 r.


Terminy rezerwacji obiektówWyniki konkursu ofert

OGŁOSZENIE

o wyborze dzierżawcy budynku administracyjno-socjalnego
i administrowanie terenu cmentarza komunalnego
w Rybniku-Chwałowicach przy ul. Kamiennej.

Wybrano ofertę:
Zakładu Kamieniarskiego „Biernacki”- Krzysztof Królik.

   Dzierżawa gruntu pod działalność gospodarczą w sezonie 2020

Zarząd Zieleni Miejskiej jako zarządca informuje, że dysponuje stanowiskami dzierżawnymi w sezonie 2020 r. z przeznaczeniem na ustawienie stanowisk przenośnych z gastronomią (mile widziane lody, kawa, zimne napoje) w podanych niżej lokalizacjach.

1. W Parku nad Nacyną (Kampus) przy ul. Rudzkiej w dzielnicy Śródmieście.
W tej lokalizacji istnieje możliwość podłączenia do prądu wyłącznie w okolicy toalety miejskiej. Na pozostałym terenie korzystanie z prądu jest możliwe z zasilania akumulatorowego (własnego).

2. Otoczenie budynku Tężni przy ul. Mikołowskiej w dzielnicy Paruszowiec - Piaski.
Lokalizacja stanowiska jest możliwa wyłącznie w obszarze utwardzonym wokół budowli. Na tym terenie nie ma możliwości odłączenia do prądu i należy przewidzieć zasilanie akumulatorowe.

3. Na terenie Tężni, na tzw. górce, po lewej stronie ścieżki doprowadzającej do budynku Tężni.
To stanowisko posiada przyłącze elektryczne 230 V/380V. Wymagane jest załączenie do ofert wizualizacji stanowiska sprzedaży.


Termin składania ofert: do 16 marca 2020 r.
Konkurs ofert na dzierżawę budynku i administrację cmentarzem komunalnym w Rybniku Chwałowicach

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ w Rybniku,
ul. Pod Lasem 64

ogłasza:

konkurs na dzierżawę budynku administracyjno-socjalnego
i administrowanie terenu cmentarza komunalnego w Rybniku - Chwałowicach
położonego przy ul. Kamiennej.

Do konkursu zaprasza się osoby, które prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług pogrzebowych i pokrewnych, posiadają doświadczenie w administrowaniu cmentarzem oraz spełniają warunki zawarte w Specyfikacji Warunków Dzierżawy budynku administracyjno- socjalnego i Administrowania cmentarzem komunalnym.

Specyfikację Warunków Dzierżawy budynku administracyjno-socjalnego i Administrowania terenem cmentarza można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybnikuprzy ul. Pod Lasem 64, w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej https://bip.zielen.rybnik.pl

Zgłoszenia do konkursu należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych "Dzierżawa budynku administracyjno-socjalnego i Administrowania terenu cmentarza komunalnego w Rybniku – Chwałowicach przy ul. Kamiennej" do dnia 29.01.2020 r. do godz. 9:00 w sekretariacie ZZM.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi dnia 29.01.2020 r. o godz. 9:10 w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ul. Pod Lasem 64.

Zainteresowane strony zostaną powiadomione o wynikach konkursu do dnia 31.01.2020 r.


Dokumenty do pobrania:
Sprzedaż zlikwidowanych przedmiotów - spalinowy rębak (rozdrabniacz) gałęzi SV30B Frnz Schlegl

Aktualizacja

Dokonano wyboru, złożonych ofert zakupu rębaka gałęzi SV30B, ogółem złożono 5 ofert zakupu, wygrała oferta na kwotę 7000,00 zł brutto.


OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna, Zarządu Zieleni Miejskiej, przeznaczyła do sprzedaży:

 • spalinowy rębak (rozdrabniacz) gałęzi SV30B Frnz Schlegl – 5000,00 zł brutto

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmiot na terenie na terenie domu przedpogrzebowego Rybnik, ul. Rudzka 70B, w godzinach od 7.30 do 14.30, po uprzednim kontakcie na numery tel.: 502246630 lub 885520001.

Zainteresowany zakupem, powinien złożyć pisemny wniosek zakupu w sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej, w Rybniku ul. Pod Lasem 64, w cenie wywoławczej lub własnej propozycji cenowej.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 13.01.2020 roku.


Dokumenty do pobrania:

   Wynajem lokalu użytkowego pod działalność handlową

Zarząd Zieleni Miejskiej wynajmie na prowadzenie kwiaciarni lokal o powierzchni 22m2 znajdujący się w Domu Przedpogrzebowym usytuowanym na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Rudzkiej 70B w Rybniku.
Budynek Przedpogrzebowy Cmentarza Komunalnego
Pomieszczenie do wynajęcia

Zapraszamy do składania ofert cenowych w terminie do 20.02.2020 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ul Pod Lasem 64
Sprzedaż zlikwidowanych przedmiotów - spalinowy rębak (rozdrabniacz) gałęzi SV30B Frnz Schlegl

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna, Zarządu Zieleni Miejskiej, przeznaczyła do sprzedaży:

 • spalinowy rębak (rozdrabniacz) gałęzi SV30B Frnz Schlegl – 7100,00 zł brutto

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmiot na terenie na terenie domu przedpogrzebowego Rybnik, ul. Rudzka 70B, w godzinach od 7.30 do 14.30, po uprzednim kontakcie na numery tel.: 502246630 lub 885520001.

Zainteresowany zakupem, powinien złożyć pisemny wniosek zakupu w sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej, w Rybniku ul. Pod Lasem 64, w cenie wywoławczej lub własnej propozycji cenowej.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 18.12.2019 roku.


Dokumenty do pobrania:
24 grudnia 2019 dniem wolnym od pracy

INFORMACJA

Informujemy, iż dzień 24 grudnia 2019 roku (wigilia Bożego Narodzenia) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej. Jednocześnie wyznaczono dzień 7 grudnia 2019 roku (sobota) jak dzień roboczy dla ZZM.

Zarządzenie nr 34/2019 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 21 paździenika 2019 r. w sprawie ustalenia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy.
Sprzedaż zlikwidowanych przedmiotów - fax Samsung

Ogłoszenie

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione przedmioty:

 • Fax Samsung -- cena 50 zł brutto

Przedmiot można oglądać na terenie na terenie bazy ZZM Rybnik, ul. Pod Lasem 64, w godzinach od 7.00 do 13.30, po uprzednim kontakcie na numery tel.: 506064669 lub 604461340.

Zainteresowany zakupem, powinien złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej, w Rybniku ul. Pod Lasem 64, z propozycją cenową. O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków w przypadku takich samych oferowanych kwot.

UWAGA – urządzenie nie współpracuje z cyfrowymi centralami telefonicznymi.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 15-11-2019 roku.

   Dzierżawa gruntu pod działalność gospodarczą w sezonie 2019

OGŁOSZENIE

Zarząd Zieleni Miejskiej jako trwały zarządca informuje, że dysponuje stanowiskami dzierżawnymi w sezonie 2019 r. z przeznaczeniem na ustawienie stanowisk przenośnych z gastronomią (mile widziane lody, kawa, zimne napoje) w podanych niżej lokalizacjach:

 1. Otoczenie Tężni przy ul. Mikołowskiej dz. Paruszowiec - Piaski wyłącznie w obszarze utwardzonym wokół budowli. Na tym terenie nie ma możliwości podłączenia do prądu i należy przewidzieć zasilanie akumulatorowe.
 2. Na terenie Tężni, na tzw. górce, po lewej stronie ścieżki doprowadzającej do budynku Tężni. To stanowisko posiada przyłącze elektryczne 230 V/380V.

Do wniosku prosimy dołączyć wizualizację stanowiska gastronomicznego.

   Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dzierżawę budynku Dom Pogrzebowy i administrację cmentarzem komunalnym w Rybniku – Boguszowicach Starych

wybrano ofertę P.H.U "Kruzal" s. c. 44-253 Rybnik, oś Południe 40B/3
   Zmiana terminu ogłoszenia wyników Konkursu ofert na dzierżawę budynku Dom Pogrzebowy i administrację cmentarzem komunalnym w Rybniku – Boguszowicach Starych

UWAGA !!!

Z przyczyn niezależnych od organizatora konkursu ofert na dzierżawę budynku Dom Pogrzebowy i administrację cmentarzem komunalnym w Rybniku - Boguszowicach Starych przy ul.Zadumy termin rozstrzygnięcia konkursu zostaje przesunięty na dzień **25.06.2019** r.
   Zmiana w zakresie dzierżawy gruntów będących we władaniu ZZM

Od dnia **1 czerwca 2019** obowiązuje nowe **Zarządzenie Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej nr 21/2019 w sprawie ustalenia zasad dzierżawy gruntu gminnego będącego we władaniu Zarządu Zieleni Miejskiej oraz ustalenia stawek czynszu**. Treść zarządzenia znajduje się w zakładce [Dzierżawa gruntu gminnego będącego we władaniu ZZM](https://bip.zielen.rybnik.pl/bip/dzierzawa-gruntu-gminnego-2019/).
   Konkurs ofert na dzierżawę budynku Dom Pogrzebowy i administrację cmentarzem komunalnym w Rybniku – Boguszowicach Starych

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ w Rybniku,
ul. Pod lasem 64

ogłasza:

konkurs na dzierżawę budynku Dom Pogrzebowy
i administrowanie terenu cmentarza komunalnego
w Rybniku – Boguszowicach Starych położonego przy ul. Zadumy.

Do konkursu zaprasza się osoby, które prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług pogrzebowych i pokrewnych, posiadają doświadczenie w administrowaniu cmentarzem oraz spełniają warunki zawarte w Specyfikacji Warunków Dzierżawy budynku Dom Pogrzebowy i Administrowania cmentarzem komunalnym.

Specyfikację Warunków Dzierżawy budynku Dom Pogrzebowy i Administrowania terenem cmentarza można otrzymać bezpłatnie w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64, w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej https://bip.zielen.rybnik.pl

Zgłoszenia do konkursu należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych „Dzierżawa budynku Dom Pogrzebowy i Administrowania terenu cmentarza komunalnego w Rybniku – Boguszowicach przy ul. Zadumy” do dnia 13.06.2019 r. do godz. 8:00 w sekretariacie ZZM.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi dnia 13.06.2019r. o godz. 8:10 w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ul. Pod Lasem 64.

Zainteresowane strony zostaną powiadomione o wynikach konkursu do dnia 17.06.2019 r.
Sprzedaż zlikwidowanych przedmiotów - konfesjonał, lichtarz, organy Unitra, keyboard Casio

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna, Zarządu Zieleni Miejskiej, przeznaczyła do sprzedaży:

 • konfesjonał - 80,00 zł brutto
 • lichtarz - 25,00 zł brutto za 1 szt. (dostępne 2 szt.)
 • organy UNITRA - 70,00 zł
 • keyboard CASIO - 50,00 zł

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmiot na terenie na terenie domu przedpogrzebowego Rybnik, ul. Rudzka 70B, w godzinach od 7.30 do 14.30, po uprzednim kontakcie na numery tel.: 502246630 lub 885520001.

Zainteresowany zakupem, powinien złożyć pisemny wniosek zakupu w sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej, w Rybniku ul. Pod Lasem 64, w cenie wywoławczej lub własnej propozycji cenowej.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 22.05.2019 roku.

   Sprzedaż zlikwidowanych przedmiotów - konfesjonał, lichtarz, organy Unitra, keyboard Casio

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna, Zarządu Zieleni Miejskiej, przeznaczyła do sprzedaży:

 • konfesjonał - 120,00 zł brutto
 • lichtarz - 50,00 zł brutto za 1 szt. (dostępne 2 szt.)
 • organy UNITRA - 120,00 zł
 • keyboard CASIO - 90,00 zł

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmiot na terenie na terenie domu przedpogrzebowego Rybnik, ul. Rudzka 70B, w godzinach od 7.30 do 14.30, po uprzednim kontakcie na numery tel.: 502246630 lub 885520001.

Zainteresowany zakupem, powinien złożyć pisemny wniosek zakupu w sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej, w Rybniku ul. Pod Lasem 64, w cenie wywoławczej lub własnej propozycji cenowej.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 29.04.2019 roku.

   Sprzedaż zlikwidowanych przedmiotów - konfesjonał, lichtarz, organy Unitra, keyboard Casio

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna, Zarządu Zieleni Miejskiej, przeznaczyła do sprzedaży:

 • konfesjonał - 200,00 zł brutto
 • lichtarz - 80,00 zł brutto za 1 szt. (dostępne 2 szt.)
 • organy UNITRA - 180,00 zł
 • keyboard CASIO - 150,00 zł

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmiot na terenie na terenie domu przedpogrzebowego Rybnik, ul. Rudzka 70B, w godzinach od 7.30 do 14.30, po uprzednim kontakcie na numery tel.: 502246630 lub 885520001.

Zainteresowany zakupem, powinien złożyć pisemny wniosek zakupu w sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej, w Rybniku ul. Pod Lasem 64, w cenie wywoławczej lub własnej propozycji cenowej.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 17.04.2019 roku.
KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

W związku z planowaną na dzień 14 marca 2019 roku przerwą w dostawie prądu Miejska Kompostownia Odpadów Roślinnych będzie nieczynna.

W związku z powyższym również Dział Cmentarzy Komunalnych w Rybniku przy ul. Rudzkiej 70B nie będzie mógł przyjmować opłat cmentarnych

Za utrudnienia przepraszamy

   Sprzedaż zlikwidowanych przedmiotów - ławki z klęcznikiem

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna, Zarządu Zieleni Miejskiej, przeznaczyła do sprzedaży 12 kompletów, ławek kościelnych z klęcznikiem w cenie 50,00 zł brutto za 1 komplet.

Przedmioty można obejrzeć, na terenie Cmentarza Komunalnego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 70B, w godzinach od 7:30 do 14:30, po uprzednim kontakcie telefonicznym 502 246 630 lub 885 520 001.

Zainteresowany zakupem, powinien złożyć pisemny wniosek zakupu w biurze cmentarza lub sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ul. Pod Lasem 64, w cenie wywoławczej lub własnej propozycji cenowej.

   Nowy cennik opłat za przyjmowanie odpadów biodegradowalnych

Informacja

Od 1 lutego 2019 r. obowiązuje nowy cennik opłat za przyjmowanie odpadów biodegradowalnych w "Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych" na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku, wprowadzony Zarządzeniem nr 59/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2019 r.

Nowy cennik
   Sprzedaż zlikwidowanych przedmiotów - ławki z klęcznikiem

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna, Zarządu Zieleni Miejskiej, przeznaczyła do sprzedaży 12 kompletów, ławek kościelnych z klęcznikiem w cenie 100,00 zł brutto za 1 komplet.

Przedmioty można obejrzeć, na terenie Cmentarza Komunalnego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 70B, w godzinach od 7:30 do 14:30, po uprzednim kontakcie telefonicznym 502 246 630 lub 885 520 001.

Zainteresowany zakupem, powinien złożyć pisemny wniosek zakupu w biurze cmentarza lub sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ul. Pod Lasem 64, w cenie wywoławczej lub własnej propozycji cenowej.

   Wynik konkurs ofert na dzierżawę budynku i administrację cmentarzem komunalnym w Rybniku Chwałowicach

OGŁOSZENIE

o wyborze dzierżawcy budynku administracyjno-socjalnego i administrowanie terenu cmentarza komunalnego w Rybniku-Chwałowicach przy ul. Kamiennej.

Wybrano ofertę Zakładu Kamieniarskiego „Biernacki”- Krzysztof Królik.

   Konkurs ofert na dzierżawę budynku i administrację cmentarzem komunalnym w Rybniku Chwałowicach

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ w Rybniku,
ul. Pod Lasem 64

ogłasza:

konkurs na dzierżawę budynku administracyjno-socjalnego
i administrowanie terenu cmentarza komunalnego w Rybniku - Chwałowicach
położonego przy ul. Kamiennej.

Do konkursu zaprasza się osoby, które prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług pogrzebowych i pokrewnych, posiadają doświadczenie w administrowaniu cmentarzem oraz spełniają warunki zawarte w Specyfikacji Warunków Dzierżawy budynku administracyjno-socjalnego i Administrowania cmentarzem komunalnym.

Specyfikację Warunków Dzierżawy budynku administracyjno-socjalnego i Administrowania terenem cmentarza można otrzymać bezpłatnie w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64, w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej http://bip.zielen.rybnik.pl

Zgłoszenia do konkursu należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych "Dzierżawa budynku administracyjno-socjalnego i Administrowania terenu cmentarza komunalnego w Rybniku – Chwałowicach przy ul. Kamiennej" do dnia 25.01.2019 r. do godz. 9:30 w sekretariacie ZZM.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi dnia 25.01.2019 r. o godz. 9:40 w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ul. Pod Lasem 64.

Zainteresowane strony zostaną powiadomione o wynikach konkursu do dnia 30.01.2019 r.
Zmiana cen drewna tartacznego i opałowego

Od 1 stycznia 2019 r ulegają zmianie ceny drewna tartacznego i opałowego zgodnie z Zarządzeniem nr 49/2018 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku w sprawie *sprzedaży drewna opałowego i tartacznego pozyskanego z wycinki drzew na terenie Gminy Rybnik* z dnia 12 grudnia 2018 r. Zapraszamy do zapoznania się z [nowym cennikiem](https://bip.zielen.rybnik.pl/bip/sprzedaz-drewna-opalowego-i-tartacznego/)
   Sprzedaż zlikwidowanych przedmiotów - buda dla psa

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione przedmioty:

WYKAZ PRZEDMIOTÓW:

 • buda dla psa prosta – 100,00 zł brutto
 • buda dla psa z daszkiem – 150,00 zł brutto

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. przedmiot na terenie na terenie bazy ZZM Rybnik, ul. Pod Lasem 64, w godzinach od 7.00 do 13.30, po uprzednim kontakcie na numery tel.: 506064669 lub 604461340.

Zainteresowany zakupem, powinien złożyć pisemny wniosek zakupu w sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej, w Rybniku ul. Pod Lasem 64, w cenie wywoławczej lub własnej propozycji cenowej.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 11-01-2019 roku.
Sprzedaż drewna

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku
informuje,
iż od dnia 14.12.2018 roku,
wznawia sprzedaż drewna opałowego i tartacznego.

   24 grudnia 2018 dniem wolnym od pracy

INFORMACJA

Informujemy, iż dzień 24 grudnia 2018 roku (wigilia Bożego Narodzenia) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej. Jednocześnie wyznaczono dzień 1 grudnia 2018 roku (sobota) jak dzień roboczy dla ZZM.

Zarządzenie nr 43/2018 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy.
Sprzedaż drewna

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku
informuje,
iż od dnia 20.11.2018 roku,
nie będzie prowadzona sprzedaż
drewna opałowego i tartacznego.

Do odwołania !!!

Za utrudnienia przepraszamy.

   Sprzedaż zlikwidowanych przedmiotów - ławki z klęcznikiem

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna, Zarządu Zieleni Miejskiej, przeznaczyła do sprzedaży 12 kompletów, ławek kościelnych z klęcznikiem w cenie 150,00 zł brutto za 1 komplet.

Przedmioty można obejrzeć, na terenie Cmentarza Komunalnego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 70B, w godzinach od 7:30 do 14:30, po uprzednim kontakcie telefonicznym 502 246 630 lub 885 520 001.

Zainteresowany zakupem, powinien złożyć pisemny wniosek zakupu w biurze cmentarza lub sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ul. Pod Lasem 64, w cenie wywoławczej lub własnej propozycji cenowej.
Sprzedaż drewna

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku
informuje,
iż od dnia 20.07.2018 roku,
będzie prowadzona sprzedaż
drewna opałowego i tartacznego.

Zapraszamy

   Sprzedaż drewna

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku
informuje,
iż od dnia 29.06.2018 roku,
nie będzie prowadzona sprzedaż
drewna opałowego i tartacznego.

Sprzedaż zostanie wznowiona od 6.07.2018 r.

Do odwołania !!!

Za utrudnienia przepraszamy.

   Sprzedaż zlikwidowanych środków trwałych

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

 • glebogryzarka spalinowa BCS746, uszkodzona – cena 750,00 zł brutto

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmiot na terenie bazy ZZM ul. Pod Lasem 4 po uzgodnieniu terminu z pracownikami, Leszek Piątek lub Targański Dariusz.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 29-06-2018 roku.

   Sprzedaż zlikwidowanych środków trwałych

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

 • przyczepa jednoosiowa Warfama SR 91213 – cena 2000,00 zł brutto
 • przyczepa rolnicza Złocieniec TO-70 SR 90786 – cena 3000,00 zł brutto

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmiot na terenie bazy ZZM ul. Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z pracownikami, Leszek Piątek lub Targański Dariusz.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 13-06-2018 roku.

   Sprzedaż zlikwidowanych środków trwałych

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

 • glebogryzarka spalinowa BCS746 – cena 1000,00 zł brutto

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmiot na terenie bazy ZZM ul. Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z pracownikami, Leszek Piątek lub Targański Dariusz.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 13-06-2018 roku.

   Sprzedaż zlikwidowanych środków trwałych

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

 • dmuchawy plecakowe – 80,00 zł brutto za 1 szt.
 • zbieracz liści AS-10 – 350,00 zł brutto za 1 szt.
 • pilarki Stihl – 50,00 zł brutto za 1 szt.
 • kosiarki HONDA – 250,00 zł brutto za 1 szt.
 • nożyce do żywopłotów Honda – 100,00 zł brutto za 1 szt.
 • pilarki Husqvarna – 200,00 zł brutto za 1 szt.
 • wykaszarki Husqvarna – 150,00 zł brutto za 1 szt.
 • opryskiwacz mechaniczny – 100,00 zł brutto za 1 szt.

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmioty na terenie bazy ZZM ul. Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Leszek Piątek lub Dariusz Targański.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 08-06-2018 roku.

   Sprzedaż zlikwidowanych środków trwałych

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

 • pług do odśnieżania – cena 150,00 zł brutto
 • respirator do liści Peruzzo – cena 250,00 zł brutto
 • glebogryzarka spalinowa BCS746 – cena 1900,00 zł brutto
 • kosiarka Kubota GZD15 – 1400,00 zł brutto
 • szczotka / zamiatarka obrotowa – 150,00 zł brutto

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmioty na terenie bazy ZZM ul. Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Leszek Piątek lub Dariusz Targański.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 30-05-2018 roku.

   Sprzedaż zlikwidowanych środków trwałych

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

 • przyczepa jednoosiowa Warfama SR 91213 – cena 3000,00 zł brutto
 • przyczepa rolnicza Złocieniec TO-70 SR 90786 – cena 4800,00 zł brutto
 • Samochód Durso Farmer SR 46216 – cena 3500,00 zł brutto

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmioty na terenie bazy ZZM ul. Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Leszek Piątek lub Dariusz Targański.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 30-05-2018 roku.

Dokumenty do pobrania:
Przyjęcie zwłok do chłodni w godzinach nocnych

Administracja Cmentarzy Komunalnych
Zarządu Zieleni Miejskiej
w Rybniku przy ul. Rudzkiej 70b

informuje,

że przyjęcie zwłok osoby zmarłej do chłodni Domu Przedpogrzebowego
w godz. 22:00 do godz. 6:00 należy zgłaszać telefonicznie na nr 662 903 669.

   Negocjacje na dzierżawę budynku i administrację cmentarzem komunalnym w Rybniku Chwałowicach

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
w Rybniku, ul. Pod Lasem 64

ogłasza

negocjacje na dzierżawę budynku administracyjno-socjalnego
i administrowanie terenu cmentarza komunalnego w Rybniku - Chwałowicach
położonego przy ul. Kamiennej.

Do negocjacji zaprasza się osoby, które prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług pogrzebowych i pokrewnych oraz spełniają warunki zawarte w Specyfikacji Warunków Dzierżawy budynku administracyjno-socjalnego i Administrowania cmentarzem komunalnym.

Specyfikację Warunków Dzierżawy budynku administracyjno-socjalnego i Administrowania terenem cmentarza można otrzymać bezpłatnie w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64, w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej http://bip.zielen.rybnik.pl

Zgłoszenia do negocjacji należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych "Dzierżawa budynku administracyjno-socjalnego i Administrowania terenu cmentarza komunalnego w Rybniku – Chwałowicach przy ul. Kamiennej" do dnia 10.01.2018 r. do godz. 9:30 w sekretariacie ZZM.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi dnia 10.01.2018 r. o godz. 9:40 w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ul. Pod Lasem 64.

Zainteresowane strony zostaną powiadomione o wynikach konkursu do dnia 12.01.2018 r.

Dokumenty do pobrania:
Sprzedaż drewna

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku
informuje,
iż w dniu 29.12.2017 roku,
nie będzie prowadzona sprzedaż
drewna opałowego i tartacznego.

Sprzedaż zostanie wznowiona od 5.01.2018 r.
Za utrudnienia przepraszamy.

   Sprzedaż środka trwałego - lekka przyczepa KAF013N

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

 • Przyczepa lekka KAF013N – 250,00 zł brutto.

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmioty na terenie bazy ZZM ul. Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Leszek Piątek lub Targański Dariusz.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 06-11-2017 roku.

Dokumenty do pobrania:

   Sprzedaż środka trwałego - Fiat Siena

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

 • Samochód osobowy Fiat Siena – 500,00 zł brutto.

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmioty na terenie bazy ZZM ul. Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Leszek Piątek lub Targański Dariusz.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 06-11-2017 roku.

Dokumenty do pobrania:

   Sprzedaż środka trwałego - lekka przyczepa KAF013N

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

 • Przyczepa lekka KAF013N – 500,00 zł brutto.

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmioty na terenie bazy ZZM ul. Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Leszek Piątek lub Targański Dariusz.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 23-10-2017 roku.

Dokumenty do pobrania:
Sprzedaż środka trwałego - Fiat Siena

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

 • Samochód osobowy Fiat Siena – 1 000,00 zł brutto.

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmioty na terenie bazy ZZM ul. Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Leszek Piątek lub Targański Dariusz.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 23-10-2017 roku.

Dokumenty do pobrania:

   Sprzedaż środka trwałego - Ursus MF3512

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

 • Pojazd ciągnik URSUS MF3512 – cena 16 200,00 zł brutto.

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmioty na terenie bazy ZZM ul. Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Leszek Piątek lub Targański Dariusz.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 22-09-2017 roku.

Dokumenty do pobrania:
Sprzedaż środka trwałego - Przyczepa lekka SAM

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

 • Przyczepa lekka SAM – 350,00 zł brutto.

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmioty na terenie bazy ZZM ul. Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Leszek Piątek lub Targański Dariusz.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 22-09-2017 roku.

Dokumenty do pobrania:
Sprzedaż środka trwałego - Laweta SAM

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

 • Laweta SAM – 1 400,00 zł brutto.

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmioty na terenie bazy ZZM ul. Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Leszek Piątek lub Targański Dariusz.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 22-09-2017 roku.

Dokumenty do pobrania:
Sprzedaż środka trwałego - Fiat Siena

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

 • Samochód osobowy Fiat Siena – 1 400,00 zł brutto.

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmioty na terenie bazy ZZM ul. Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Leszek Piątek lub Targański Dariusz.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 22-09-2017 roku.

Dokumenty do pobrania:
Sprzedaż środka trwałego - Citroen C15

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

 • Samochód ciężarowy Citroen C-15 1,9 D Famil – 1 700,00 zł brutto.

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmioty na terenie bazy ZZM ul. Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Leszek Piątek lub Targański Dariusz.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 22-09-2017 roku.

Dokumenty do pobrania:
Przerwa w dostawie prądu

KOMUNIKAT

Miejska Kompostownia Odpadów Roślinnych

w dniu 22.08.2017 r. (wtorek)
w związku z planowanym wyłączeniem prądu nie będzie przyjmowała odpadów oraz nie będzie prowadziła sprzedaży

   Sprzedaż drewna opałowego - nowe ceny

Uwaga !!!

Informujemy, iż od 8 sierpnia 2017 r obowiązują nowe ceny na drewno opałowe Nowy cennik Ceny zostały zmienione Zarządzeniem nr 28/2017 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 8 sierpnoa 2017 r.
   Sprzedaż środka trwałego - pojazd Lublin III SR25113

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

 • Pojazd Lublin III SR25113 – 1 800,00 zł netto.

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmioty na terenie bazy ZZM ul. Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Leszek Piątek lub Targański Dariusz.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 14-07-2016 roku.

Dokumenty do pobrania:

   Sprzedaż środka trwałego - pojazd Lublin III SR25113

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

 • Pojazd Lublin III SR25113 – 2 500,00 zł netto.

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmioty na terenie bazy ZZM ul. Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Leszek Piątek lub Targański Dariusz.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 27-06-2016 roku.
Sprzedaż drewna opałowego

UWAGA !!!

Od piątku 10.03.2017 r. wznawiamy sprzedaż drewna opałowego

Zapraszamy

   Sprzedaż środków - Polonez Truck

### OGŁOSZENIE #### Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe. **WYKAZ ŚRODKÓW:** * **POLONEZ TRUCK SR59866** - cena wg. wyceny rzeczoznawcy 900,00 zł brutto, Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki na terenie bazy Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod lasem 64 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przewodniczącym komisji likwidacyjnej pracownikiem **Leszek Piątek** lub **Dariusz Targański**. Zainteresowani powinni złożyć w sekretariacie ZZM pisemną ofertę *z zadeklarowaną ceną zakupu*. O sprzedaży decyduje najwyższa zadeklarowana cena zakupu, w przypadku dwóch lub więcej ofert w tej samej cenie, decydować będzie data wpływu wniosku (wcześniejszy wygrywa). **OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO 23 LISTOPADA 2016 ROKU** Do pobrania: Opinia techniczna
   Sprzedaż środków trwałych - interfejs diagnostyczny Sonnper, komplet z oprogramowaniem

### OGŁOSZENIE #### Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe. **WYKAZ ŚRODKÓW:** * **interfejs diagnostyczny Sonnper, komplet z oprogramowaniem** - cena sprzedaży - 160,00 zł za komplet. **Urządzenie uszkodzone, według serwisu uszkodzona płyta główna, koszt naprawy ok 2500,00 zł.** Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki na terenie bazy Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod lasem 64 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przewodniczącym komisji likwidacyjnej pracownikiem **Leszek Piątek**. Zainteresowani powinni złożyć w sekretariacie ZZM pisemną ofertę *z zadeklarowaną ceną zakupu*. O sprzedaży decyduje najwyższa zadeklarowana cena zakupu, w przypadku dwóch lub więcej ofert w tej samej cenie, decydować będzie data wpływu wniosku (wcześniejszy wygrywa). **OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO 02 LISTOPADA 2016 ROKU**
   Sprzedaż środków trwałych - Polonez Truck

### OGŁOSZENIE #### Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe. **WYKAZ ŚRODKÓW:** * **POLONEZ TRUCK SR59866** - cena wg. wyceny rzeczoznawcy 1693,00 zł brutto, Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki na terenie bazy Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod lasem 64 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przewodniczącym komisji likwidacyjnej pracownikiem **Leszek Piątek** lub **Dariusz Targański**. Zainteresowani powinni złożyć w sekretariacie ZZM pisemną ofertę *z zadeklarowaną ceną zakupu*. O sprzedaży decyduje najwyższa zadeklarowana cena zakupu, w przypadku dwóch lub więcej ofert w tej samej cenie, decydować będzie data wpływu wniosku (wcześniejszy wygrywa). **OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO 01 LISTOPADA 2016 ROKU** ## BRAK OFERT Do pobrania:Sprzedaż środków trwałych - samochód LUBLIN I (skrzyniowy)

### OGŁOSZENIE #### Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży w formie licytacji ofert, zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe. **WYKAZ ŚRODKÓW:** * **LUBLIN I** (skrzyniowy) - cena po obniżeniu wyceny rzeczoznawcy 1000,00 zł brutto, Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki na terenie bazy Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod lasem 64 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przewodniczącym komisji likwidacyjnej pracownikiem **Leszek Piątek** lub **Dariusz Targański**. Zainteresowani powinni złożyć w sekretariacie ZZM pisemną ofertę *z zadeklarowaną ceną zakupu*. O sprzedaży decyduje najwyższa zadeklarowana cena zakupu, w przypadku dwóch lub więcej ofert w tej samej cenie, decydować będzie data wpływu wniosku (wcześniejszy wygrywa). **OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO 12 KWIETNIA 2016 ROKU** [Ocena techniczna pojazdu](http://bip.zielen.rybnik.pl/media/pliki/1458211579_4158819.pdf)
   Sprzedaż środków trwałych - Lublin I, rębak gałęzi Bandit 60

### OGŁOSZENIE #### Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży w formie licytacji ofert, zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe. **WYKAZ ŚRODKÓW:** * **LUBLIN I** (skrzyniowy) - cena wg. wyceny rzeczoznawcy 1500,00 zł brutto, * Rębak gałęzi **BANDIT model 60** -cena wg. wyceny rzeczoznawcy 2000,00 zł brutto. Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki na terenie bazy Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod lasem 64 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przewodniczącym komisji likwidacyjnej pracownikiem **Leszek Piątek** lub **Dariusz Targański**. Zainteresowani powinni złożyć złożyć w sekretariacie ZZM pisemną ofertę *z zadeklarowaną ceną zakupu*. O sprzedaży decyduje najwyższa zadeklarowana cena zakupu, w przypadku dwóch lub więcej ofert w tej samej cenie, decydować będzie data wpływu wniosku (wcześniejszy wygrywa). **OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO 31 MARCA 2016 ROKU** Dokumenty do pobrania:Sprzedaż URSUS C-385

Ogłoszenie

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży w formie licytacji zlikwidowane, niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

WYKAZ ŚRODKÓW

 • Ciągnik Ursus C-385 - cena  9000,00 zł

usrus-c-385

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w środki na terenie bazy ZZM ul.Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z przewodniczącym komisji likwidacyjnej panem Leszek Piątek lub Dariusz Targański. Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje najwyższa zadeklarowana cena zakupu.

W przypadku braku zainteresowania kupnem śrdoka będzie on ponownie wyceniony.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 14-05-2014 roku.
Sprzedaż środków trwałych

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane, niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

WYKAZ ŚRODKÓW:

 • krzesło zwykłe 20 szt. - numer inwentarzowy 801/00183 do 801/00202 - cena 10,00 zł za 1 szt.

 • krzesło wyściełane 3 szt. - numer inwentarzowy 801/00203 do 801/00205 - cena 12,00 zł za 1 szt.

 • krzesło drewniane 2 szt.- numer inwentarzowy 801/00206, 801/00207 – cena 10,00 zł za 1 szt.

 • biurko gabinetowe czarne 2 szt. - numer inwentarz. 800/00048, 800/00049 – cena 20,00 zł za 1 szt.

 • biurko 2 szt. - numer inwentarzowy 800/00050, 800/00051 – cena 20,00 zł za 1 szt.

 • biurko jasne 1 szt. - numer inwentarzowy 800/00052 – cena 20,00 zł za 1szt.

 • meblościanka czarna 1 kpl. - numer inwentarzowy 802/00235 – cena 40,00 zł za 1 kpl.

 • szafka wisząca kuchenna 1 szt. - numer inwentarzowy 802/00429 – cena 10,00 zł za 1 szt.

 • szafka stojąca kuchenna 1 szt. - numer inwentarzowy 802/00430 – cena 10,00 zł za 1 szt.

 • stolik drewniany 8 szt. - numer inwentarzowy 803/00035 do 803/00040 oraz 803/00047 do 803/00048 – cena 50,00 zł za 1 szt.

 Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w środki na terenie bazy ZGM ul. Pod Lasem po uzgodnieniu terminu z przewodniczącym komisji likwidacyjnej pracownikiem Leszek Piątek. Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z numerem inwentarzowym i zadeklarowaną ceną zakupu. O sprzedaży decyduje kolejność wpłynięcia wniosków lub najwyższa zadeklarowana cena zakupu.

W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany.
 OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 23-01-2014 roku
po tym terminie nastąpi sprzedaż według złożonych ofert lub utylizacja w przypadku ich braku.

   Sprzedaż Multicar 2548 ST-1130 nr rej. KAC838N

Ogłoszenie

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane, niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

WYKAZ ŚRODKÓW

 • Multicar  2548 nr rej. KAC838N, nr ST-1130

Multicar 2548

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w środki na terenie bazy ZZM ul.Pod Lasem 64. Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

W sytuacji gdy danym przedmiotem zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba proponująca taka samą cenę, przeprowadzona będzie licytacja ofert.
W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany poprzez złomowanie.
Likwidowane środki wyceniono na kwotę 1 300,00 zł brutto, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy.
OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 18-06-2013 roku po tym terminie nastąpi sprzedaż według złożonych ofert lub utylizacja w przypadku ich braku.

Ocena techniczna
Sprzedaż Multicar M-25 - ST 1328 nr rej. SR16043

Ogłoszenie

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane, niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

WYKAZ ŚRODKÓW

  • Multicar M-25 Nr Rej. SR 16043, nr ST-1328

   multicar_m25

  Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki w bazie ZZM w Rybniku przu ul. Pod Lasem 64

  Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka. W sytuacji gdy danym przedmiotem  zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba przeprowadzona będzie licytacja ofert.

  W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany poprzez złomowanie.

  Likwidowany środek wyceniono (wg opinii rzeczoznawcy) na kwotę 3000,00 zł brutto.

  Aktualizacja 11.05.2012 r. Cena obniżona do 1500 zł brutto

  OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 25-04-2012  roku, po tym terminie nastąpi sprzedaż według złożonych ofert lub utylizacja w przypadku ich braku.

   

  Ocena techniczna
  Konkurs ofert na dzierżawę Domu Pogrzebowego oraz dzierżawę i administrowanie terenem Cmentarza Komunalnego w Rybniku Boguszowicach Starych

  ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
  W RYBNIKU UL. POD LASEM 64

  ogłasza

  konkurs ofert na dzierżawę Domu Pogrzebowego oraz dzierżawę i administrowanie terenem cmentarza komunalnego w Rybniku – Boguszowicach Starych przy ul. Zadumy.

   

       Do konkursu ofert zaprasza się osoby, które prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług pogrzebowych i okrewnych na terenie Gminy Rybnika i powiatu rybnickiego oraz spełniają warunki zawarte w Specyfikacji Warunków dzierżawy i Administrowania cmentarzem komunalnym. Oferta skierowana jest szczególnie do firm z terenu Gminy Rybnik i powiatu rybnickiego.

       Specyfikację Warunków Dzierżawy  i Administrowania można otrzymać bezpłatnie  w  Zarządzie Zieleni Miejskiej (ZZM) w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64, w sekretariacie tel. 32 42-48-838 wew.31 lub pobrać ze strony internetowej bip.zielen.rybnik.pl.

       Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych “Dzierżawa  Domu Pogrzebowego i administrowanie  terenem  cmentarza komunalnego w Rybniku - Boguszowicach Starych przy ul. Zadumy” do dnia 17.06.2011  r. do godz. 09.00 w sekretariacie ZZM.

       Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.06.2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie ZZM.

       Zainteresowane strony zostaną powiadomione o wynikach konkursu do dnia 22.06.2011 r., z tym zastrzeżeniem, że w razie wyboru oferty dotychczasowego dzierżawcy do przyjęcia oferty wymagana jest zgoda Rady Miasta Rybnika.

   

  Specyfikacja warunków dzierżawy

      Sprzedaż Żuk Blaszanka - ST 1267 Nr Rej. KAN 672C

  Ogłoszenie

  Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane, niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

  WYKAZ ŚRODKÓW

   • ŻUK BLASZANKA nr rej. KAN672C - ST1267

    zuk_blaszanka

   Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki w bazie ZZM w Rybniku przu ul. Pod Lasem 64

   Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka. W sytuacji gdy danym przedmiotem  zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba przeprowadzona będzie licytacja ofert.

   W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany poprzez złomowanie.

   Likwidowany środek wyceniono (wg opinii rzeczoznawcy) na kwotę 1000,00 zł brutto.

   OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 02-06-2011  roku, po tym terminie nastąpi sprzedaż według złożonych ofert lub utylizacja w przypadku ich braku.

    

   Ocena techniczna
   Konkurs ofert na dzierżawę Domu Pogrzebowego oraz dzierżawę i administrowanie terenem Cmentarza Komunalnego w Rybniku Boguszowicach Starych

   ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
   W RYBNIKU UL. POD LASEM 64

   ogłasza

   konkurs ofert na dzierżawę Domu Pogrzebowego oraz dzierżawę i administrowanie terenem cmentarza komunalnego w Rybniku – Boguszowicach Starych przy ul. Zadumy.

    

        Do konkursu ofert zaprasza się osoby, które prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług pogrzebowych i okrewnych na terenie Gminy Rybnika i powiatu rybnickiego oraz spełniają warunki zawarte w Specyfikacji Warunków dzierżawy i Administrowania cmentarzem komunalnym. Oferta skierowana jest szczególnie do firm z terenu Gminy Rybnik i powiatu rybnickiego.

        Specyfikację Warunków Dzierżawy  i Administrowania można otrzymać bezpłatnie  w  Zarządzie Zieleni Miejskiej (ZZM) w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64, w sekretariacie tel. 32 42-48-838 wew.31 lub pobrać ze strony internetowej bip.zielen.rybnik.pl.

        Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych “Dzierżawa  Domu Pogrzebowego i administrowanie  terenem  cmentarza komunalnego w Rybniku - Boguszowicach Starych przy ul. Zadumy” do dnia 03.06.2011  r. do godz. 09.00 w sekretariacie ZZM.

        Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.06.2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie ZZM.

        Zainteresowane strony zostaną powiadomione o wynikach konkursu do dnia 06.06.2011 r., z tym zastrzeżeniem, że w razie wyboru oferty dotychczasowego dzierżawcy do przyjęcia oferty wymagana jest zgoda Rady Miasta Rybnika.

    

   Specyfikacja warunków dzierżawy
   Zapytanie o cenę - dwa zadania

   Zapytanie o cenę:

   • zadanie nr 1 - Koszenie trawy z poboczy dróg w granicach miasta Rybnika
   • zadanie nr 2 - Czyszczenie nieużytków na terenach komunalnych miasta Rybnika

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
   Sprzedaż radiotelefony samochodowe i noszone

   Ogłoszenie

   Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane, niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

   WYKAZ ŚRODKÓW

    • Radiotelefony samochodowe/ręczne MOTOROLA/KENWOOD wg. wykazu

    Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki w bazie ZZM w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64 - Dział DTM - Leszek Piątek

    Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka. W sytuacji gdy danym przedmiotem  zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba przeprowadzona będzie licytacja ofert.

    W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany poprzez złomowanie.

    Likwidowany środek wyceniono (wg opinii serwisu) na kwotę 150,00 zł brutto.

    OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 09-03-2011  roku, po tym terminie nastąpi sprzedaż według złożonych ofert lub utylizacja w przypadku ich braku.
    Sprzedaż majątku - przyczepa ciągnikowa ST1249

    Ogłoszenie

    Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane, niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

    WYKAZ ŚRODKÓW

     • Przyczedpa ciągnikowa ST1249 nr rej. KBJ 5770

     Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki w bazie ZZM w Rybniku przu ul. Pod Lasem 64 Kompostownia

     Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka. W sytuacji gdy danym przedmiotem  zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba przeprowadzona będzie licytacja ofert.

     W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany poprzez złomowanie.

     Likwidowany środek wyceniono (wg opinii rzeczoznawcy) na kwotę 600,00 zł brutto.

     OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 09-03-2011  roku, po tym terminie nastąpi sprzedaż według złożonych ofert lub utylizacja w przypadku ich braku.

            Sprzedaż majątku - STAR ZWYŻKA ST1270

     Ogłoszenie

     Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane, niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

     WYKAZ ŚRODKÓW

      • Star Zwyżka nr rej. SR17275 - ST1270

      zwyzka_001zwyzka_002 zwyzka_003

      Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki w bazie ZZM w Rybniku przu ul. Pod Lasem 64

      Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka. W sytuacji gdy danym przedmiotem  zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba przeprowadzona będzie licytacja ofert.

      W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany poprzez złomowanie.

      Likwidowany środek wyceniono (wg opinii rzeczoznawcy) na kwotę 3500,00 zł brutto.

      OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 07-03-2011  roku, po tym terminie nastąpi sprzedaż według złożonych ofert lub utylizacja w przypadku ich braku.
      Sprzedaż majątku

      Ogłoszenie

      Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane , niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

      WYKAZ I WYCENA ŚRODKÓW

       • pilarka na wysięgniku PS-250 – ST 1435/02 – cena 40,00 zł
       • Kosiarka HQ Nr DTM/VI/24 – cena 80,00 zł
       • Kosiarka Honda ST-1347/99 100,00 zł

        Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w środki w złożone w pomieszczeniu narzędziowni  w każdy poniedziałek i czwartek w godz. od 10:00 do 11:00 zgłaszając ten fakt Narzędziowemu  - pracownik Stol Ryszard.

        Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka. W sytuacji gdy danym przedmiotem  zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba przeprowadzona będzie licytacja ofert.

        W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany poprzez złomowanie.

        Podane ceny są cenami brutto.

        OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 07-03-2011  roku, po tym terminie nastąpi sprzedaż według złożonych ofert lub utylizacja w przypadku ich braku.

                  Sprzedaż majątku

        Ogłoszenie

        Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane , niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

        WYKAZ I WYCENA ŚRODKÓW

         • pilarka na wysięgniku PS-250 – ST 1435/02 – cena 80,00 zł
         • Kosiarka HQ Nr DTM/VI/24 – cena 120,00 zł
         • Kosiarka Honda ST-1348/99 – 200,00  zł
         • Kosiarka Honda ST-1347/99 160,00 zł

          Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w środki w złożone w pomieszczeniu narzędziowni  w każdy poniedziałek i czwartek w godz. od 10:00 do 11:00 zgłaszając ten fakt Narzędziowemu  - pracownik Stol Ryszard.

          Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka. W sytuacji gdy danym przedmiotem  zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba przeprowadzona będzie licytacja ofert.

          W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany poprzez złomowanie.

          Podane ceny są cenami brutto.

          OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 04-02-2011  roku, po tym terminie nastąpi sprzedaż według złożonych ofert lub utylizacja w przypadku ich braku.

                      Sprzedaż majątku - przyczepa ciągnikowa

          Ogłoszenie

          Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane , niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

          WYKAZ I WYCENA ŚRODKÓW

          • przyczepa ciągnikowa - ST 1249 nr rej. KBJ5770

          Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki na terenie bazy ZZM w Rybniku ul. Pod Lasem 64 - kompostownia.

          Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka. W sytuacji gdy danym przedmiotem  zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba przeprowadzona będzie licytacja ofert.

          W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany poprzez złomowanie.

          Likwidowany środek wyceniono na kwotę  1000,00 zł brutto

          OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 27-01-2011  roku,
          po tym terminie nastąpi sprzedaż według złożonych ofert lub utylizacja w przypadku ich braku.

                      Sprzedaż środków trwałych, przedmiotów nietrwałych - kosiarki

          Ogłoszenie

          Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane , niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

          WYKAZ I WYCENA ŚRODKÓW

          • wykaszarka HQV 245 R – ST 1415/01  - cena 150,00 zł
          • pilarka na wysięgniku PS-250 – ST 1435/02 – cena 120,00 zł
          • Kosiarka HQ Nr DTM/VI/24 – cena 180,00 zł
          • Kosiarka Honda ST-1348/99 – 250,00  zł
          • Kosiarka samobieżna HF 2113 , ST-1351 – cena 450,00 zł
          • Kosiarka Honda ST-1347/99 220,00 zł

          Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w środki w złożone w pomieszczeniu narzędziowni  w każdy poniedziałek i czwartek w godz. od 1000 do 1100 zgłaszając ten fakt Narzędziowemu  - pracownik Stol Ryszard.

          Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka. W sytuacji gdy danym przedmiotem  zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba przeprowadzona będzie licytacja ofert.

          W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany poprzez złomowanie.

          Podane ceny są cenami brutto.

          OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 28-12-2010  roku, po tym terminie nastąpi sprzedaż według złożonych ofert lub utylizacja w przypadku ich braku.

                      Sprzedaż majątku - kosiarka rotacyjna, rozsiewacz nawozu

           

          OGŁOSZENIE

              Komisja ds. Przeglądu i Likwidacji Majątku przy ZZM przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane, niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

          Wykaz środków:

          • kosiarka rotacyjna
          • rozsiewacz nawozu „KOS” - 2 szt.

              Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki na terenie bazy ZZM w Rybniku ul. Pod Lasem 64 w każdy poniedziałek i piątek w godz. od 1000 do 1100 zgłaszając ten fakt Przewodniczącemu Komisji Likwidacyjnej - pracownik Leszek Piątek .

          Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka. W sytuacji gdy danym przedmiotem zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba przeprowadzona będzie licytacja ofert.

              W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany poprzez złomowanie.

          Cena sprzedaży dla poszczególnych przedmiotów wynosi :

          • kosiarka rotacyjna - 400,00
          • rozsiewacz nawozu KOS – 150,00 zł za 1 szt.

          OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 27-09-2010 R.

          po tym terminie oferty nie będą przyjmowane i nastąpi sprzedaż środków według złożonych ofert lub utylizacja (złomowanie) w przypadku ich braku.

                      Ogłoszenia archiwalne

          Ogłoszenia archiwalne, z poprzedniej wersji BIP:

          1. Drugi konkurs ofert na wynajem pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kwiaciarni

          2. Konkurs ofert na sprzedaż rozdrabniarki kompostowej:

          3. Sprzedaż środków: kosiarka, wyorywacz, rozsiewacz