Aktualności

Sprzedaż zlikwidowanych przedmiotów - konfesjonał, lichtarz, organy Unitra, keyboard Casio

OGŁOSZENIE


Komisja likwidacyjna, Zarządu Zieleni Miejskiej, przeznaczyła do sprzedaży:

  • konfesjonał - 80,00 zł brutto
  • lichtarz - 25,00 zł brutto za 1 szt. (dostępne 2 szt.)
  • organy UNITRA - 70,00 zł
  • keyboard CASIO - 50,00 zł

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmiot na terenie na terenie domu przedpogrzebowego Rybnik, ul. Rudzka 70B, w godzinach od 7.30 do 14.30, po uprzednim kontakcie na numery tel.: 502246630 lub 885520001.

Zainteresowany zakupem, powinien złożyć pisemny wniosek zakupu w sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej, w Rybniku ul. Pod Lasem 64, w cenie wywoławczej lub własnej propozycji cenowej.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 22.05.2019 roku.


Prztarg nieograniczony - dostawa samochodów z podziałem na zadania

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa samochodów z podziałem na zadania:

  • Zadanie 1: Dostawa samochodu komunalnego wywrotka z kabiną 3-osobową
  • Zadanie 2: Dostawa samochodu dostawczego wywrotka z kabiną 3-osobową

Dokumenty do pobrania:


Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Dokumenty:


Dzierżawa terenu pod działalność gospodarczą (mała gastronomia) w sezonie 2019 przy Parku nad Nacyną (Kampus) i otoczenie Tężni

Zarząd Zieleni Miejskiej jako trwały zarządca informuje, że dysponuje stanowiskami dzierżawnymi w sezonie 2019 r. z przeznaczeniem na ustawienie stanowisk przenośnych z gastronomią (mile widziane lody, kawa, zimne napoje) w podanych niżej lokalizacjach:

  1. przy Parku Tematycznym (teren Parku Tematycznego wyłączony z możliwości dzierżawy do końca 2019 r.) na terenie Parku nad Nacyną (Kampus) dz. Śródmieście. Na tym terenie nie ma możliwości podłączenia do prądu, w związku z czym wymagane jest posiadanie zasilania akumulatorowego.
  2. otoczenie Tężni przy ul. Mikołowskiej dz. Paruszowiec - Piaski wyłącznie w obszarze utwardzonym wokół budowli. Na tym terenie nie ma możliwości podłączenia do prądu i należy przewidzieć zasilanie akumulatorowe.
  3. Na terenie Tężni na tzw. górce, po lewej stronie ścieżki doprowadzającej do budynku Tężni. To stanowisko posiada przyłącze elektryczne 230 V/380V.

Załączniki:


Nabór na stanowisko - Starszy Inspektor - Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Starszy Inspektor - Zamówienia Publiczne


Dokumenty do pobrania:


Przetarg nieograniczony - Koszenie trawy z poboczy dróg, rowów i skarp na terenie Miasta Rybnika

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Koszenie trawy z poboczy dróg, rowów i skarp na terenie Miasta Rybnika

Dokumenty do pobrania:


Nabór na stanowisko - Drwal w Dziale Terenów Zieleni

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Drwal w Dziale Terenów Zieleni


Dokumenty do pobrania:


Nabór na stanowisko - Robotnik gospodarczy w Dziale Cmentarzy Komunalnych

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Robotnik gospodarczy w Dziale Cmentarzy Komunalnych


Dokumenty do pobrania:


Przetarg nieograniczony - Dostawa paliw płynnych

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę paliw płynnych

Dokumenty do pobrania:


Nowy cennik opłat za przyjmowanie odpadów biodegradowalnych

Informacja

Od 1 lutego 2019 r. obowiązuje nowy cennik opłat za przyjmowanie odpadów biodegradowalnych w "Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych" na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku, wprowadzony Zarządzeniem nr 59/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2019 r.

Nowy cennik


Wynik konkurs ofert na dzierżawę budynku i administrację cmentarzem komunalnym w Rybniku Chwałowicach

OGŁOSZENIE

o wyborze dzierżawcy budynku administracyjno-socjalnego i administrowanie terenu cmentarza komunalnego w Rybniku-Chwałowicach przy ul. Kamiennej.

Wybrano ofertę Zakładu Kamieniarskiego „Biernacki”- Krzysztof Królik.


Nabór na stanowisko - Operator urządzeń w Dziale Techniczno - Mechanicznym

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Operator urządzeń w Dziale Techniczno - Mechanicznym


Dokumenty do pobrania:


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

obrazek planu


Zmiana cen drewna tartacznego i opałowego

Od 1 stycznia 2019 r ulegają zmianie ceny drewna tartacznego i opałowego zgodnie z Zarządzeniem nr 49/2018 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku w sprawie sprzedaży drewna opałowego i tartacznego pozyskanego z wycinki drzew na terenie Gminy Rybnik z dnia 12 grudnia 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym cennikiem