Aktualności

Sprzedaż drewna

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku
informuje,
iż od dnia 20.11.2018 roku,
nie będzie prowadzona sprzedaż
drewna opałowego i tartacznego.

Do odwołania !!!

Za utrudnienia przepraszamy.


Sprzedaż zlikwidowanych przedmiotów - ławki z klęcznikiem

OGŁOSZENIE


Komisja likwidacyjna, Zarządu Zieleni Miejskiej, przeznaczyła do sprzedaży 12 kompletów, ławek kościelnych z klęcznikiem w cenie 150,00 zł brutto za 1 komplet.


Przedmioty można obejrzeć, na terenie Cmentarza Komunalnego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 70B, w godzinach od 7:30 do 14:30, po uprzednim kontakcie telefonicznym 502 246 630 lub 885 520 001.

Zainteresowany zakupem, powinien złożyć pisemny wniosek zakupu w biurze cmentarza lub sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ul. Pod Lasem 64, w cenie wywoławczej lub własnej propozycji cenowej.


Nabór na stanowisko - Starszy Inspektor w Dziale Kadr i Płac

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Starszy Inspektor w Dziale Kadr i Płac


Dokumenty do pobrania:


Nabór na stanowisko - Starszy Majster w Dziale Terenów Zieleni

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Starszy Majster w Dziale Terenów Zieleni

stanowisko – pomocnicze i obsługi


Dokumenty do pobrania:


Nabór na stanowisko - Zastępca Kierownika w Dziale Terenów Zieleni

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Zastępca Kierownika w Dziale Terenów Zieleni


Dokumenty do pobrania:


Zapytanie o cenę - dostawa róż okrywowych

Zapytanie o cenę

Dostawa róż okrywowych


Dokumenty załączone:


Zapytanie o cenę - dostawa materiału roślinnego z podziałem na zadania

Zapytanie o cenę

Dostawa materiału roślinnego z podziałem na zadania

  • Zadanie nr 1: dostawa drzew
  • Zadanie nr 2: dostawa krzewów
  • Zadanie nr 3: dostawa róż


Dokumenty załączone:


Przetarg nieograniczony - Przystosowanie terenu Parku Tematycznego pod działalność gastronomiczną - zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przystosowanie terenu Parku Tematycznego pod działalność gastronomiczną
- zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj

Dokumenty do pobrania:


Przetarg nieograniczony - Remont pomostu nad zbiornikiem wodnym w Rybniku - Paruszowcu

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont pomostu nad zbiornikiem wodnym w Rybniku - Paruszowcu

Dokumenty do pobrania:


Cennik ziemi ogrodniczej

Cennik ziemi ogrodniczej

Obowiązuje od 1.09.2018 r.

lp. J.m. Cena netto
1. Cena dla działów ZZM i jednostek organizacyjnych Miasta Rybnika 1 tona 40 zł
2. Cena dla firm i osób fizycznych 1 tona 42 zł

Dokumenty do pobrania:


Przetarg nieograniczony - Dostawa elementów dekoracji świątecznej Miasta Rybnika

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa elementów dekoracji świątecznej Miasta Rybnika

Dokumenty do pobrania:


Przetarg nieograniczony - Koszenie trawy z poboczy dróg, rowów i skarp na terenie Miasta Rybnika

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Koszenie trawy z poboczy dróg, rowów i skarp na terenie Miasta Rybnika

Dokumenty do pobrania:


Sprzedaż drewna

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku
informuje,
iż od dnia 20.07.2018 roku,
będzie prowadzona sprzedaż
drewna opałowego i tartacznego.

Zapraszamy


Przetarg nieograniczony - wymiana ogrodzenia parku

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wymiana ogrodzenia parku im. Jana Sarkandra przy ul. Cegielnianej w Rybniku

Dokumenty do pobrania:


Sprzedaż zlikwidowanych środków trwałych

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

  • glebogryzarka spalinowa BCS746, uszkodzona – cena 750,00 zł brutto

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmiot na terenie bazy ZZM ul. Pod Lasem 4 po uzgodnieniu terminu z pracownikami, Leszek Piątek lub Targański Dariusz.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 29-06-2018 roku.


Przetarg nieograniczony - Koszenie trawy wokół zbiornika wodnego Paruszowiec-Piaski

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Koszenie trawy wokół zbiornika wodnego Paruszowiec-Piaski

Dokumenty do pobrania:


Przetarg nieograniczony - Roboty budowlane na terenie kompostowni z podziałem na zadania

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Roboty budowlane na terenie kompostowni z podziałem na zadania:

  • zadanie nr 1: Wymiana ogrodzenia
  • zadanie nr 2: Odwodnienie i utwardzenie kwatery pod pryzmy

Dokumenty do pobrania: