Aktualności

Przetarg nieograniczony - Renowacja wyspy ronda im. Powstańców Śląskich w Rybniku

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Renowacja wyspy ronda im. Powstańców Śląskich w Rybniku

Dokumenty do pobrania:


Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż elementów dekoracji świątecznej Miasta Rybnika

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa i montaż elementów dekoracji świątecznej Miasta Rybnika

Dokumenty do pobrania:


Przetarg nieograniczony - Budowa wiaty do przechowywania ławek festynowych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa wiaty do przechowywania ławek festynowych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Dokumenty do pobrania:


Przetarg nieograniczony - Wykonanie widowni przed estradą w Parku Górnika w Rybniku-Chwałowicach

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie widowni przed estradą w Parku Górnika w Rybniku-Chwałowicach

Dokumenty do pobrania: