Aktualności

Budowa krematorium przy Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej 70B w Rybniku -zaprojektuj i wybuduj

Dokumenty postępowania:

Centrum Sportów Olimpijskich – skatepark Wiśniowiec w Rybniku - postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji

Dokumenty postępowania:

Koszenie terenu drogi Pszczyna – Racibórz - postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji

Dokumenty postępowania:

Koszenie trawy, wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów i skarp na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania - postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji

Dokumenty postępowania:

Nabór na stanowisko - Kierownik Działu Cmentarzy Komunalnych

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:
Kierownik Działu Cmentarzy Komunalnych


Dokumenty do pobrania:


Dzierżawa gruntu pod działalność gospodarczą w sezonie 2023

Zarząd Zieleni Miejskiej jako zarządca informuje, że dysponuje stanowiskami dzierżawnymi w sezonie 2023 r. z przeznaczeniem na ustawienie stanowisk przenośnych z gastronomią (mile widziane lody, kawa, zimne napoje oraz dania barowe) w podanych niżej lokalizacjach:

Lokalizacja 1

W Parku im. A. Fudalego (Kampus) przy ul. Rudzkiej w dzielnicy Śródmieście - trzy stanowiska:

  •pierwsze - z podłączeniem do prądu wyłącznie w okolicy toalety miejskiej (stanowisko 1),

  •drugie - na pozostałym terenie, gdzie korzystanie z prądu jest możliwe tylko z własnego zasilania akumulatorowego (stanowiska 2 i 3).

  Tężnia2 Tężnia3 Tężnia2

Lokalizacja 2

Teren Tężni przy ul. Mikołowskiej w dzielnicy Paruszowiec - Piaski – trzy stanowiska:

  •pierwsze – z podłączeniem do prądu w obszarze utwardzonym wokół budowli Tężni – stanowisko 1. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzierżawców od 2022 roku oddano do użytkowania nową, dodatkową skrzynkę prądową o napięciu elektrycznym 230 V/380V. Na tym stanowisku przyjmuje się moc całkowitą 10 kW.

  • drugie – 2 stanowiska z różnym, niestanowiącym dla siebie konkurencji asortymentem na tzw. górce, po lewej stronie ścieżki doprowadzającej do budynku Tężni (stanowisko 2). Te stanowiska posiadają przyłącza elektryczne 230 V/380V. Na jedno stanowisko przyjmuje się moc całkowitą 7,5 kW.

  Nagórce1 Nagórce3

Wymagane jest załączenie do ofert wizualizacji stanowiska sprzedaży.

Dodatkowym, istotnym kryterium rozpatrywanym przy wyborze najkorzystniejszej oferty oprócz asortymentu gastronomicznego będzie proponowana wysokość stawki czynszu dzierżawnego.

Termin składania ofert: do 15 kwietnia 2023 r.

Załączniki:


Dział Cmentarzy Komunalnych

Informujemy, że od dnia 01.02.2023r wszelkie formalności i sprawy związane z grobem, tj. wykopanie grobu, pochówek urny, opłaty przedłużające ważność grobu, ustawienie nagrobka itp. dotyczących cmentarza w Rybniku-Chwałowicach
przy ul. Kamiennej 8 należy dokonywać w biurze
Działu Cmentarzy Komunalnych w Rybniku, ul. Rudzka 70B
Biuro czynne :
poniedziałek, wtorek, środę, piątek 7:00 - 15:00;
czwartek 9:00 - 17:00.

Wywóz stałych odpadów komunalnych - postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji

Dokumenty postępowania:

Informacja

1 2
Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku informuje, że otrzymał dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę Rybnik na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Celem jest utrzymanie i opieka nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Miasta Rybnika. Do zadań należy bieżąca konserwacja oraz utrzymanie czystości .

W 2022 r. wykonano następujące zadania:
1. Zadanie pn. „Remont grobu wojennego w Rybniku, nr ew. 33/40, grób zbiorowy wojenny poległych w latach 1919-21 i 1939-45”.
2. Zadanie pn. „Remont grobu wojennego w Rybniku, nr ew.33/23 i 33/32, mogiła zbiorowa wojenna 446 więźniów KL Auschwitz ewakuowanych z Oświęcimia oraz mogiła zbiorowa pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku zamordowanych w styczniu 1945 r.”

W/w obiekty stanowią wartość historyczną mieszkańców Polski.

W ramach zadania 1 wykonano wymianę starego nagrobka na nowy, co poprawiło znacznie estetykę tego miejsca.
Całkowita wartość dofinansowania zadania to kwota 73 696,19 zł.

W ramach zadania 2 wykonano wygrodzenie gabionami mogił pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku oraz mogił więźniów ewakuowanych z Oświęcimia.
Wygrodzenie to sprawiło, że mogiły zostały wyodrębnione od reszty lasu.
Całkowita wartość dofinansowania zadania to kwota 79 999,69 zł.

Dostawa paliw płynnych - postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji

Dokumenty postępowania:

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023


Dział Cmentarzy Komunalnych

Informujemy, że w dniu 24.12.2022 r. bramy cmentarza komunalnego w Rybniku, przy ul. Rudzkiej 70B będą zamykane o 17:00

Zarząd Zieleni Miejskiej

Informujemy, że Zarząd Zieleni Miejskiej w dniu 23.12.2022 r. będzie nieczynny.

Dział Cmentarzy Komunalnych

Informujemy, że biuro Administracji Cmentarzy Komunalnych w dniu 23.12.2022 r. będzie nieczynne.

W dniu 30.12.2022 r. kasa w biurze Działu Cmentarzy Komunalnych czynna będzie do godziny 11:00

Budowa krematorium przy Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej 70B w Rybniku -zaprojektuj i wybuduj III

Szczegóły postępowania na miniportal.uzp.gov.pl


Nabór na stanowisko - Inspektor w Dziale Terenów Zieleni

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:
Inspektor w Dziale Terenów Zieleni


Dokumenty do pobrania:


Kompostownia

Informujemy że, kompostownia w dniach 10, 17, 24, 30, 31 grudnia będzie nieczynna.
W dniu 23.12 - czynne do godziny 13:00

Tężnia

Informujemy, że tężnia przy ul. Mikołowskiej jest nieczynna od początku listopada do końca marca.

Zakup samochodu osobowo-dostawczego niskoemisyjnego na CNG

Szczegóły postępowania na miniportal.uzp.gov.pl


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 - aktualizacja


Budowa krematorium przy Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej 70B w Rybniku -zaprojektuj i wybuduj II

Szczegóły postępowania na miniportal.uzp.gov.pl


Nabór na stanowisko - Starszy Referent w Dziale Terenów Zieleni

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:
Starszy Referent w Dziale Terenów Zieleni


Dokumenty do pobrania:


Nowe ceny drewna opałowego

Uwaga !!!

Informujemy, iż od 23 Września 2022 r. obowiązują nowe ceny na drewno opałowe Nowy cennik Ceny zostały zmienione Zarządzeniem nr 42/2022 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 14 Września 2022 r.

Nabór na stanowisko - Starszy Inspektor BHP ½ etatu

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:
Starszy Inspektor BHP ½ etatu


Dokumenty do pobrania:


Nowe ceny odbioru odpadów

Uwaga !!!

Informujemy, iż od 01 Września 2022 r. obowiązują nowe ceny odbioru odpadów na kompostowni Nowy cennik. Ceny zostały zmienione zarządzeniem nr 676/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25.08.2022 r.