Aktualności

24 grudnia 2019 dniem wolnym od pracy

INFORMACJA

Informujemy, iż dzień 24 grudnia 2019 roku (wigilia Bożego Narodzenia) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej.

Jednocześnie wyznaczono dzień 7 grudnia 2019 roku (sobota) jak dzień roboczy dla ZZM.

Zarządzenie nr 34/2019 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 21 paździenika 2019 r. w sprawie ustalenia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy.


Sprzedaż zlikwidowanych przedmiotów - fax Samsung

Ogłoszenie

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione przedmioty:

  • Fax Samsung -- cena 50 zł brutto

Przedmiot można oglądać na terenie na terenie bazy ZZM Rybnik, ul. Pod Lasem 64, w godzinach od 7.00 do 13.30, po uprzednim kontakcie na numery tel.: 506064669 lub 604461340.

Zainteresowany zakupem, powinien złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej, w Rybniku ul. Pod Lasem 64, z propozycją cenową. O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków w przypadku takich samych oferowanych kwot.

UWAGA – urządzenie nie współpracuje z cyfrowymi centralami telefonicznymi.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 15-11-2019 roku.


Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż elementów dekoracji świątecznej Miasta Rybnika – szopka bożonarodzeniowa 3D

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa i montaż elementów dekoracji świątecznej Miasta Rybnika – szopka bożonarodzeniowa 3D

Dokumenty do pobrania:


Przetarg nieograniczony - Renowacja wyspy ronda im. Powstańców Śląskich w Rybniku

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Renowacja wyspy ronda im. Powstańców Śląskich w Rybniku

Dokumenty do pobrania:


Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż elementów dekoracji świątecznej Miasta Rybnika

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa i montaż elementów dekoracji świątecznej Miasta Rybnika

Dokumenty do pobrania: