Rejestr umów

Numer umowy  Data zawarcia Wykonawca Przedmiot umowy Termin realizacji Wartość Brutto
52/2024 22.05.2024 Dorsz Kraft Non Profit Sp. z o.o. dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe w Rybniku przy ul. Podgórnej (Grzybówka) 03.06.2024 147,60zł
49/2024 16.05.2024 Maria Szmid dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe w Rybniku przy ul. Rudzka 13 (p. Fudalego) 20.05.2024 221,40zł
48/2024 08.05.2024 Barbara Kondrot wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów 09.05.2024 369,00zł
47/2024 10.05.2024 figura.team Figura Damian roczny przegląd budynków i budowli , placów zabaw, ścieżek zdrowia, street workout, toru rowerowego, skateparków, siłowni 30.06.2024 36.285,00zł
46/2024 17.05.2024 Toprojekt Marek Wawrzyniak opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania "Koncepcja rewitalizacji terenu hałdy Trzy Stożki w Niedobczycach" 30.11.2024 157.440,00zł
aneks 1/2024 do porozumienia 07.05.2024 Rybnickie Służby Komunalne pobór przez RSK energii elektrycznej na potrzeby szaletów w Rybniku czas nieokreślony wg zużycia
44/2024 17.05.2024 Grzegorz Nowak wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów 18.05.2024 184,50zł
43/2024 10.05.2024 Paweł Wałach wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów 12.05.2024 738,00zł
4/2024/Z 29.04.2024 Agnieszka Mura prace porządkowe w pomieszczeniach budynków w Rybniku przy ul. Rzecznej 8 31.10.2024 27,70 zł/godz. do 30.06.2024r.; 28,10zł/godz. od 01.07.2024 r.
42/2024 29.04.2024 Aleksander Suska wynajem Grzybówki Rybnik-Golejów 04.05.2024 369,00zł
aneks nr 2 do umowy 31/2023 22.04.2024 Konsorcjum Faktoria CD Sp. z o.o. przedłużenie terminu okresu wykonania umowy 31.05.2024 bez zmian
01/2024/2248/UP 18.04.2024 PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. dostarczanie paliwa gazowego - Rybnik ul. Rudzka 70b czas nieoznaczony wg zużycia
41/2024 14.04.2024 PUMART Sp. z o.o. wykonanie monitoringu dla muszli koncertowej w parku im. H.Czempiela w Rybniku przy ul. Barbary/Rymera 10.06.2024 39.975,02zł
40/2024 15.04.2024 Zdzisław Zajda dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe w Rybniku przy ul. Rudzka 13 (p. Fudalego) 05.05.2024 147,60zł
39/2024 15.04.2024 Maria Szmid dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe w Rybniku przy ul. Rudzka 13 (p. Fudalego) 05.05.2024 442,80zł
38/2024 10.04.2024 Diego Comapct Robert Tkocz dzierżawa terenu w Rybniku przy ul. Rudzkiej na terenie parku Fudalego do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na cele handlowe 30.09.2024 5.289,00zł
37/2024 10.04.2024 Diego Comapct Robert Tkocz dzierżawa terenu w Rybniku przy ul. Kościuszki na terenie zieleńca POW do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na cele działalności handlowej i sprzedaż lodów 31.12.2024 6.396,00zł
36/2024 25.03.2024 Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska umieszczenie banera wyborczego w Rybniku przy ul. Maksymiliana 22.04.2024 96,86zł
35/2024 25.03.2024 KWW Wspólnie dla Rybnika z Piotem Kuczerą umieszczenie banera wyborczego w Rybniku przy ul. Maksymiliana 22.04.2024 96,86zł
34/2024 04.04.2024 Bartłomiej Muś SORTED usunięcie posuszu oraz jemioły z drzew w pasie drogowym Rybnik ul.Kotucza/ Raciborska 17.05.2024 7.506,00zł
33/2024 29.03.2024 ArtLook Gallery usługa świadczenia opieki autorskiej i udzielania wsparcia technicznego dla systemu zarządzania cmentarzami komunalnymi w Rybniku 31.12.2025 7.749,00zł
32/2024 21.03.2024 Pracownia Projektowo-Urbanistyczno-Konserwatorska "ABAKUS" wykonanie opracowania dokumentacji konserwatorskiej zagospodarowania lapidarium w zabytkowym p. im. św.Jana Sarkandra w Rybniku przy ul. Gliwickiej 30.04.2024 55.000,00zł
31/2024 27.03.2024 Renata Kaczmarczyk "Fontanny z kamienia" prace związane z serwisem fontanny na terenie miasta Rybnika, Plac Jana Pawła II 30.09.2024 55.350,00zł
30/2024 27.03.2024 EKK Baseny Krzysztof Orzoł prace związane z serwisem fontanny na terenie miasta Rybnika, tj. fontanna na Rynku, Placu Wolności oraz Kaskady na Placu Wolności 30.09.2024 36.285,00zł
29/2024 27.03.2024 EKK Baseny Krzysztof Orzoł prace związane z serwisem tężni solankowej w Rybniku w dz. Paruszowiec-Piaski 31.10.2024 37.822,50zł
28/2024 29.03.2024 Zakład Kształtowania i Utrzymania Terenów Zieleni "Rajgras" dwukrotne koszenie trawy, wycinka samosiewek z węzłów drogowych, rejonu zieleni izolacyjnej, poboczy dróg, rowów i skarp na terenie drogi Pszczyna-Racibórz wraz z zebraniem i wywozem urobku 31.10.2024 78.716,40zł
27/2024 19.03.2024 Park-M Poland Sp. z o.o. trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem urobku 30.11.2024 50.324,97zł
26/2024 19.03.2024 Park-M Poland Sp. z o.o. trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem urobku 30.11.2024 51.228,30zł
25/2024 19.03.2024 Park-M Poland Sp. z o.o. trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem urobku 30.11.2024 47.200,32zł
24/2024 19.03.2024 Park-M Poland Sp. z o.o. trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem urobku 30.11.2024 37.231,50zł
23/2024 19.03.2024 Park-M Poland Sp. z o.o. trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem urobku 30.11.2024 41.057,28zł
22/2024 19.03.2024 Park-M Poland Sp. z o.o. trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem urobku 30.11.2024 57.931,20zł
3/2024/Z 28.03.2024 Agnieszka Mura wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach budynku w Rybniku przy ul. Rzecznej 8 wg potrzeb 30.04.2024 27,70zł/godz.
aneks do umowy GZ/3112042/0000126/2008 18.03.2024 PGNiG dostarczanie paliwa gazowego RYbnik, ul. Pod Lasem 64 31.12.2025 wg zużycia
20/2024 19.03.2024 Bartosz Bojanowski "FAGUS" wycinka 6 szt. drzew wraz z uporządkowaniem terenu, zrębkowaniem gałęzi, wywozem zrębek i grubizny - Rybnik ul. Worcella 28.03.2024 3.672,00zł
19/2024 03.04.2024 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dzierżawa nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. M.C.Skłodowskiej - posadowienie wodomatu 17.07.2027 7.704,72zł
18/2024 28.03.2024 Rybnickie Stowarzyszenie Ochrony Zabytków "R-GAW" nieodpłatne użytkowanie budowli ochronnej zlokalizowanej na terenie zieleńca R.Biegeszowej" przy ul. Chrobrego w Rybniku 31.03.2026 nieodpłatne użytkowanie
17/2024 29.02.2024 GO Bartosz Giemza nadzór i kontrola nad stanem faktycznym, porządkiem i bezpieczeństwem użytkowników trasy rowerowej MTB i toru rowerowego w parku leśnym Wiśniowiec przy ul. Janiego w Rybniku 30.11.2024 52.497,00zł
16/2024 29.02.2024 Robert Tkocz wynajem terenu o powierzchni 10m2 Rybnik ul. Kościuszki (POW) 31.03.2024 246,00zł
aneks nr 2/2024 do umowy 84/2023 23.02.2024 TECHRAMPS Sp. z o.o. rozszerzenie zakresu umowy o prace dodatkowe 16.11.2024 105.122,32zł
14/2024 19.02.2024 MSProjekt opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy istniejącego placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Brackiej w Rybniku 90 dni od daty zawarcia 8.364,00zł
13/2024 19.02.2024 MSProjekt opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy placu zabaw przy parku zlokalizowanym przy ul. Śląskiej/1-go Maja w Rybniku 120 dni od daty zawarcia 19.680,00zł
1/2024/Z 15.02.2024 Katarzyna Marcol wykonanie prac porządkowych w pomieszczeniach budynków przy ul. Pod Lasem 64 w Rybniku 30.11.2024 27,70zł/ godz., od 01.07.24 r. - 28,10/godz.
2/2024/Z 15.02.2024 Beata Kurek-Stefunyn wykonanie prac porządkowych w pomieszczeniach budynków przy ul. Pod Lasem 64 w Rybniku 30.11.2024 27,70zł/ godz., od 01.07.24 r. - 28,10/godz.
12/2024 01.02.2024 Qwello Polska Sp. z o.o. dzierżawa nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. 1-go Maja 31.01.2027 2.214,00zł
11/2024 01.02.2024 BART PPHU Marcin Lapczyk remont piłkochwytów zamontowanych wokół boiska na terenie p. Fudalego w Rybniku 29.04.2024 65.559,00zł
KP1682/2024 Castorama Polska Sp. z o.o. współpraca w sprawie sprzedaży z odroczonym terminem płatności 31.12.2024 wg potrzeb
10/2024 29.01.2024 WINDEX Andrzej Aszyk dostawa specjalistycznego pojazdu z podnośnikiem koszowym 30.11.2024 1.199.988,00zł
9/2024 29.01.2024 PETROJET Sp z o.o. dostawa paliw płynnych 31.01.2025 670.000,00zł
8/2024 22.01.2024 Krzysztof Żak REM-BUD remont schodów do kotłowni, znajdujących się w bud. A w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej 15.03.2024 14.966,92zł
7/2024 18.03.2024 Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Śląskiej 27 w Rybniku użyczenie nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej w Rybniku (plac zabaw) 17.03.2026 brak
aneks nr 2/EC/6420010758/2023 02.01.2024 ENEA S.A> dodanie punktu poboru - ul. Gliwicka 31.12.2024 wg zużycia
5/2024 02.01.2024 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przyjmowanie odpadów na kompostownię 31.12.2024 wg dostaw
4/2024 02.01.2024 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przyjmowanie odpadów na kompostownię 31.12.2024 wg dostaw
3/2024 02.01.2024 Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa przyjmowanie odpadów na kompostownię 31.12.2024 wg dostaw
1/2024 02.01.2024 Hossa Sp. z o.o. przyjmowanie odpadów na kompostownię 31.12.2024 wg dostaw
aneks przedłużający umowę terminową 21.12.2023 FISERV POLSKA S.A. obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi 31.12.2024 wg transakcji
brak 21.12.2023 REKORD SI Sp. z o.o. serwis i nadzór autorski 31.12.2024 37.874,16zł
aneks nr 4 do umowy 02/SEGO/2020 18.12.2023 SEGO Sp.z o.o. zmiana daty zawarcia umowy i cennika 31.12.2024 wg dostaw
6750/M+GI/PS/PRO_SL_2023/N 29.12.2023 ERA Sp. z o.o. monitorowanie obiektu i interwencje grup - Rybnik ul. Rudzka 70b 31.12.2024 9.594,00zł
122/2023 29.12.2023 Artus Cnota Artur powierzenie przetwarzania danych osobowych 31.12.2024 brak
121/2023 29.12.2023 Artus Cnota Artur świadczenie usług ochrony zdalnej ze wsparciem bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej - budynek administracyjno-socjalny w Rybniku-Chwałowicach ul. Kamienna 8 31.12.2024 840,00zł
120/2023 29.12.2023 Artus Cnota Artur powierzenie przetwarzania danych osobowych 31.12.2024 brak
119/2023 29.12.2023 Artus Cnota Artur świadczenie usług ochrony zdalnej ze wsparciem bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej w Rybniku ul. Pod Lasem 64 31.12.2024 4.428,00zł
118/2023 28.12.2023 Recykling Południe Sp. z o.o. świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów miejskich 31.12.2024 nie wyżej niż 140.097,60zł
117/2023 29.12.2023 Ośrodek Pomocy Społecznej wykonanie przez ZZM na rzecz OPS czynności cmentarnych 31.12.2024 wg potrzeb
41248/07/23/W1005910/2 aneks 23.11.2023 Polska Spółka Gazownictwa zmiana terminu realizacji zadania przyłączenia do sieci gazowej w terminie do 3.12.2023 r. 31.12.2023 brak
aneks 3/2022 do umowy 98/2021 22.12.2023 Grani-Tec Sp. z o.o. rozszerzenie zakresu umowy o prace dodatkowe 759.402,00zł
116/2023 22.12.2023 Miejski Dom Pomocy Społecznej wykonanie przez ZZM na rzecz MDPS czynności cmentarnych 31.12.2024 wg potrzeb
115/2023 11.12.2023 Rajgras Sp. z o.o. wycinka drzew ul. Paderewskiego 15.12.2023 6.048,00zł
114/2023 08.12.2023 GONZO Sp. z o.o. pielęgnacja 4 sztuk drzew przy ul. Marokanów 15.12.2023 3.456,00zł
113/2023 11.12.2023 Rajgras Sp. z o.o. pielęgnacja drzewa ul. Zebrzydowicka 11.12.2023 2.592,00zł
112/2023 01.12.2023 Qwello Polska Sp. z o.o. dzierżawa nieruchomości przy ul. 1-go Maja 31.01.2024 123,00zł
111/2023 27.11.2023 Marek Smykała MSProjekt wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy placu zabaw przy ul. Sosnowej w Rybniku 27.12.2023 9.594,00zł
D/I/11/42/23/000325 24.10.2023 Tauron Dystrybucja S.A. świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Rybnik, ul. Gliwicka czas nieoznaczony wg zużycia
109/2023 13.11.2023 Bartosz Bojanowski FAGUS wycinka jednej sztuki drzewa w Rybniku przy ul.Boguszowickiej 30.11.2023 6.728,00zł
108/2023 07.11.2023 Robert Tkocz wynajem terenu w Rybniku przy ul.Kościuszki na terenie Zieleńca POW 29.02.2024 1.230,00zł
aneks nr 1/2023 do umowy 31/2023 31.10.2023 Konsorcjum Faktoria rozszerzenie zakresu umowy o prace dodatkowe - budowa krematorium 31.03.2024 3.616.617,19zł
41248/07/23/W1005910/1 aneks 31.10.2023 Polska Spółka Gazownictwa zwiększenie ceny przyłączenie do sieci gazowej Rybnik, ul Rudzka 70b 30.11.2023 49.018,70zł
aneks do umowy Z/60/2023 30.10.2023 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. zmiana w cenniku, 30.10.2023 wg potrzeb
106/2023 27.10.2023 Firma Produkcyjno-Handlowa NIKA. dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe na terenie cmentarza w Rybniku, 01.11.2023 442,80zł
105/2023 16.10.2023 Janina Odrozek Handel Obwoźny dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe na terenie cmentarza w Boguszowicach 01.11.2023 246,00zł
104/2023 27.10.2023 SILCO Dominik Niewelt dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe na terenie cmentarza w Rybniku, Boguszowicach 01.11.2023 123,00zł
103/2023 26.10.2023 Kazek Sp. z o.o. dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe na terenie cmentarza w Rybniku, 02.11.2023 295,20zł
102/2023 27.10.2023 Ogrodnictwo Iwona Tarnawska dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe na terenie cmentarza w Rybniku, 01.11.2023 147,60zł
101/2023 26.10.2023 Ewa Orzechowska dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe na terenie cmentarza w Boguszowicach 02.11.2023 492,00zł
100/2023 31.10.2023 Irena Szulik dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe na terenie cmentarza w Rybniku, 01.11.2023 369,00zł
6/2023/Z 25.10.2023 Katarzyna Marcol wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach budynków przy ul. Pod Lasem 62 30.11.2023. 23,50zł/godz.
99/2023 27.10.2023 FHU Józef Kowalik dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe na terenie cmentarza w Rybniku, Boguszowicach 02.11.2023 787,20zł
98/2023 18.10.2023 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna zagospodarowanie terenu w ramach zadania z budżetu obywatelskiego pn. "Dla każdego coś miłego" przy ul. Mahoniowej w Rybniku 60 dni od daty
zawarcia
58.359,81zł
aneks 1/2023
do umowy 16/2023
10.10.2023 EKK Baseny serwis tężni solankowej zlokalizowanej w dz. Paruszowiec-Piaski w Rybniku 31.10.2023 5.412,00zł
aneks do umowy
nr 6760/M
29.09.2023 Era Sp. o.o. usługa asyst przy otwarciu i zamknięciu obiektu Domu Przedpogrzebowego Rybnik ul.Rudzka 70b 31.12.2023 615,00zł/m-c/ryczałt
brak 20.09.2023 Polkomtel Sp. z o.o. korzystanie z usług telekomunikacyjnych 22.09.2025 31.586,40zł
aneks nr 1/2023
do umowy 97/2023
09.10.2023 Rosół s.c. powierzenie przetwarzania danych osobowych 30.09.2023 brak
97/2023 02.10.2023 Rosół s.c. powierzenie przetwarzania danych osobowych 30.09.2024 brak
96/2023 28.09.2023 Monika Grzeszkowiak wynajem Grzybówki w Rybniku ul. Podgórna 29.09.2023 369,00zł
95/2023 02.10.2023 Rosół S.C. świadczenie usług cmentarnych - cmentarz komunalny Rybnik-Boguszowice Stare ul. Zadumy 33 30.09.2024 73.800,00zł
94/2023 21.09.2023 MAG-GER Grzegorz Świenty dzierżawa terenu położonego w Rybniku ul. Bogusławskiego z przeznaczeniem na cele handlowe 23.09.2023 369,00zł
93/2023 29.09.2023 Maciej Miera wynajem Grzybówki w Rybniku ul. Podgórna 30.09.2023 369,00zł
92/2023 15.09.2023 Jacek Uherek remont kwatery wojennej Powstańców Śląskich z III Powstania Śląskiego, Rybnik ul. Cmentarna 30.11.2023 68.000,00zł
91/2023 14.09.2023 Justyna Ciok wynajem Grzybówki w Rybniku ul. Podgórna 16.09.,2023 369,00zł
5/2023/Z 11.09.2023 Katarzyna Marcol wykonanie prac porządkowych w pomieszczeniach budynków przy ul. Pod Lasem 64, według potrzeb 31.10.2023 23.50zł/godz.
aneks nr 1/EC/642
0010758/2023
do umowy 34/2021
07.09.2023 ENEA Spółka Akcyjna wykreślenie PPE - Rybnik ul. Rudzka i Kamienna 30.09.2023 brak
aneks 1/2023
do umowy 73/2023
07.09.2023 EnviMap Krzysztof Pyszny zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 31.10.2023 brak
90/2023 07.09.2023 Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego nad robotami budowlanymi, obejmującymi zadanie pn. "Budowa krematorium przy Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej 70b w Rybniku w systemie zaprojektuj i wybuduj" 31.03.2024 49.815,00zł
P/UDw/0059
5/OGL/2023
04.09.2023 Tauron Dystrybucja świadczenie usług odbioru energii elektrycznej wytworzonej z mikroinstalacji - Rybnik ul. Kamienna czas nieoznaczony brak
P/UDw/0057
5/OGL/2023
29.08.2023 Tauron Dystrybucja świadczenie usług odbioru energii elektrycznej wytworzonej z mikroinstalacji - Rybnik ul. Rudzka 70b czas nieoznaczony brak
88/2023 25.08.2023 Jacek Fojcik wynajem obiektu Grzybówka w Rybniku ul. Podgórna 02.09.2023 369,00zł
87/2023 01.09.2023 INVESTBUD Witold Zimończyk pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na budową skateparku w Rybniku przy ul. Janiego 30.11.2024 35.670,00zł
86/2023 25.08.2023 Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. wynajem obiektu Grzybówka w Rybniku ul. Podgórna 25.08.2023 369,00zł
porozumienie 24.08.2023 Miasto Rybnik - Rybnickie Służby Komunalne pobór przez RSK energii elektrycznej za potrzeby szaletów - Rybnik skwer Osiedle Południe, tężnia ul. Mikołowska czas nieokreślony wg zużycia
SOIV.3113.2.104.2023 23.08.2023 Skarb Państwa - Wojewoda Śląski udzielenie dotacji na realizację zadania - remont kwatery wojennej Powstańców Śląskich z III Powstania Śląskiego 31.12.2023 68.000,00zł
85/2023 11.08.2023 Aleksandra Sowa wynajem obiektu Grzybówka w Rybniku przy ul. Podgórnej 13.08.2023 369,00zł
84/2023 16.08.2023 Techramps Sp. z o.o., budowa skateparku w Rybniku przy ul. Janiego oraz przebudowa istniejącego oświetlenia, budowa instalacji monitoringu, budowa zbiornika retencyjnego dla odwodnienia skateparku oraz montaż małej architektury 16.11.2024 4.863.269,90
Z/60/2023 01.08.2023 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wywóz nieczystości płynnych z bezodpływowego zbiornika - Grzybówka czas nieokreślony
83/2023 31.07.2023 Kancelaria Adwokacka Magda Szymura pomoc prawna w zakresie prowadzonej działalności 31.07.2025 162.360,00zł
brak 31.07.2023 Navisoft Sp. z o.o. świadczenie usług aktualizacji i przetwarzania danych dla potrzeb monitoringu obiektów ruchomych 31.07.2025 49.593,60zł
41248/07/23/W1005910/0 31.07.2023 Polska Spółka Gazownictwa przyłączenie do sieci gazowej Rybnik, ul Rudzka 70b 30.11.2023 34.166,45zł
aneks nr 1 do mowy 17/2023 28.07.2023 Renata Kaczmarczyk "Fontanny z kamienia" serwis fontanny na terenie miasta Rybnika 30.09.2023 20.910,00zł
aneks 1/2023
do umowy 20/2023
28.07.2023 EKK Baseny serwis fontanny na Rynku oraz fontanny i kaskady na Placu Wolności 30.09.2023 13.776,00
aneks nr 1 do umowy D UK/B400/G
ZE/400/0092/23
26.07.2023 Tauron umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji - Rybnik ul. Kamienna, Rudzka czas nieokreślony wg cennika
D UK/B400/G
ZE/400/0092/23
26.07.2023 Tauron umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji - Rybnik ul. Kamienna, Rudzka czas nieokreślony wg cennika
aneks nr 1/2023
do umowy 9/2023
25.07.2023 PHU Kruzal zmiana terminu zawarcia umowy 30.09.2023 wg umowy
aneks nr 6/2023
do umowy 53/2020
25.07.2023 PHU Kruzal zmiana terminu zawarcia umowy 30.09.2023 wg umowy
82/2023 24.07.2023 Zakład Kształtowania i Utrzymania Terenów Zieleni Rajgras koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów , skarp na terenie Miasta Rybnika wraz ze zebraniem i wywozem powstałego urobku 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy 9.460,00zł
80/2023 31.08.2023 Joanna Byrska wynajem obiektu Grzybówka w Rybniku przy ul Podgórnej 369,00zł 31.08.2023
79/2023 10.08.2023 Dariusz Lintmajer wynajem obiektu Grzybówka w Rybniku przy ul. Podgórnej 11.08.2023 369,00zł
78/2023 02.08.2023 Michał Łaciński wynajem obiektu Grzybówka w Rybniku przy ul. Podgórnej 05.08.2023 369,00zł
3305 24.07.2023 Eco-Gryt wynajem toalety z umywalką, Rybnik ul. Pełczyńskiego "Rajzapunkt" do ustalenia 320.00zł /m-c
76/2023 21.07.2023 Przemysław Forreiter wynajem obiektu w Rybniku przy ul. Szramka 22.07.2023 184,50zł
75/2023 16.08.2023 GRINN-PLUS Łukasz Durczok rozbudowa infrastruktury Parku zlokalizowanego przy ul. Sybiraków w Rybniku, w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 30.11.2023 24.700,00zł
74/2023 19.07.2023 Pralnia Rybka Tomasz Kamieniak usługi pralnicze odzieży roboczej oraz akcesoriów liturgicznych 31.07.2024 wg cennika
73/2023 07.07.2023 EnviMap Krzysztof Pyszny wykonanie dokumentacji przyrodniczej cennych przyrodniczo terenów, stanowiących podstawę do objęcia ochroną prawną zespołu przyrodniczo krajobrazowego "Stawy w dolinie Rudy i użytku ekologicznego Łęg w dolinie Rudy": 15.09.2023 20.910,00zł
72/2023 10.07.2023 Rem-Bud Krzysztof Żak montaż okien dachowych w szklarni znajdującej się na terenie ZZM w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64 31.07.2023 13.000,00zł
71/2023 21.07.2023 Hubert Wojaczek wynajem obiektu w Rybniku przy ul. Szramka 24.09.2023 184,50zł
70/2023 21.07.2023 Krystyna Mańka wynajem obiektu Grzybówka w Rybniku przy ul. Podgórnej 22.07.2023 369,00zł
69/2023 14.07.2023 Grzegorz Chmiel wynajem obiektu Grzybówka w Rybniku przy ul. Podgórnej 15.07.2023 369,00zł
68/2023 12.07.2023 Monika Kaszewska wynajem obiektu Grzybówka w Rybniku przy ul. Podgórnej 14.07.2023 369,00zł
aneks nr 5/2023
do umowy 53/2020
29.06.2023 PHU Kruzal zmiana treści załącznika nr 1 do umowy 31.07.2023 wg umowy
277/2023 22.06.2023 Centrum Medyczne Sp. z o.o. badania profilaktyczne pracowników 30.06.2024 wg cennika
67/2023 19.06.2023 Rybnicki Klub Sportowy Ju Jitsu wynajem obiektu w Rybniku przy ul. Szramka 22.06.2023 184,50zł
66/2023 19.06.2023 Joanna Frukacz wynajem obiektu w Rybniku przy ul. Szramka 20.06.2023 184,50zł
65/2023 07.07.2023 Lucyna Gabriel wynajem obiektu Grzybówka w Rybniku przy ul. Podgórnej 08.07.2023 369,00zł
64/2023 19.06.2023 Filip Spisak wynajem obiektu w Rybniku przy ul. Szramka 21.06.2023 184,50zł
63/2023 23.06.2023 Michał Godziek wynajem obiektu Grzybówka w Rybniku przy ul.Podgórnej 25.02.2023 369,00zł
62/2023 22.06.2023 Justyna Gwioździk wynajem obiektu Grzybowka w Rybniku przy ul. Podgórnej 23.06.2023 369,00zł
SOIV.3113.2.75.2023 15.06.2023 Skarb Państwa - Wojewoda Śląski środki finansowe na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Rybnik 31.12.2023 31.500,00zł
61/2023 20.06.2023 Monika Walczak wynajem obiektu Grzybówka w Rybniku przy ul. Podgórnej 20.06.2023 369,00zł
59/2023 13.06.2023 Sławomir Matusik wynajem obiektu w Rybniku przy ul. Szramka 16.06.2023 184,50zł
58/2023 15.06.2023 Lucyna Gabriel wynajem obiektu "Grzybówka" w Rybniku przy ul. Podgórnej 16.06.2023 369,00zł
57/2023 15.06.2023 Rybnicki Młodzieży Klub Sportowy wynajem obiektu w Rybniku przy ul. Szramka 15.06.2023 184,50zł
56/2023 13.06.2023 Raj-Invest" Sp. z o.o. wykonanie wycinki trzech sztuk drzew, zlokalizowanych w Rybniku przy ul. 3 Maja na terenie zieleńca Bukówka wraz z uporządkowaniem terenu, zrębkowaniem gałęzi, wywozem zrębek i grubizny 30.06.2023 18.900,00zł
55/2023 06.06.2023 Fernando Dymitr Jaszczuk dzierżawa gruntu położonego w Rybniku na terenie Zieleńca Piownik 31.05.2026 664,20zł
54/2023 05.06.2023 Piotr Pander dzierżawa terenu w Rybniku ul. św.Maksymiliana/Podmiejska z przeznaczeniem na cele handlowe 30.06.2023 492,00zł
53/2023 06.06.2023 GrinnPlus Łukasz Durczok koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem urobku dla zadania nr 6 20.11.2023 72.306,00zł
52/2023 06.06.2023 GrinnPlus Łukasz Durczok koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem urobku dla zadania nr 5 20.11.2023 69.174,00zł
51/2023 06.06.2023 GrinnPlus Łukasz Durczok koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem urobku dla zadania nr 4 20.11.2023 59.052,00zł
50/2023 06.06.2023 METRON Daniel Zniszczoł koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem powstałego urobku dla zadania nr 3 20.11.2023 44.490,00zł
49/2023 06.06.2023 METRON Daniel Zniszczoł koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem powstałego urobku dla zadania nr 2 20.11.2023 50.688,00zł
48/2023 06.06.2023 METRON Daniel Zniszczoł koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem powstałego urobku dla zadania nr 1 20.11.2023 57.728,00zł
15/06/IOD/2023 01.06.2023 Kwiecień i Partnerzy Anna Kwiecień usługi Inspektora Ochrony Danych 31.05.2024 11.070,00zł
4/2023/Z 31.05.2023 Beata Kurek-Stefunyn prace porządkowe w pomieszczeniach budynków w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64 22,80zł/godz do dnia 30.06.2023, 23,50zł/godz od dnia 01.07.2023 30.11.2023
aneks 1/2023 do umowy 116/2022 25.05.2023 Miasto Rybnik - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej usługi cmentarne 31.12.2023 zgodnie z cennikiem
46/2023 24.05.2023 Raj-Inwest Sp. z o.o. koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem powstałego urobku z ul. Boguszowickiej, Żorskiej, Obw.Południowa 4.06.2023 66.310,00zł
45/2023 09.06.2023 Agnieszka Gołda wynajem obiektu Grzybówka w Rybniku ul. Podgórna 369,00 12.06.2023
44/2023 26.05.2023 Stowarzyszenie Rybnicka Grupa Biegowa "Pędzimy razem" wynajem obiektu Grzybówka w Rybniku ul. Podgórna 27.05.2023 369,00zł
43/2023 06.06.2023 Katarzyna Witosz wynajem obiektu Grzybówka w Rybniku ul. Podgórna 08.06.2023 184,50zł
42/2023 02.06.2023 Urban Ryszka wynajem obiektu Grzybówka w Rybniku ul. Podgórna 04.06.2023 369,00zł
41/2023 30.05.2023 BIT GLOBAL Sp. z o.o. wynajem obiektu Grzybówka w Rybniku ul. Podgórna 03.06.2023 369,00zł
40/2023 30.05.2023 SUB-CLUB Franczewski Krzysztof dzierżawa terenu na Grzybówce, Rybnik ul. Podgórna z przeznaczeniem na cele handlowe 19-20.08.2023 98,40zł
39/2023 30.05.2023 Sub-Club Franczewski Krzysztof wynajem obiektu Grzybówka w Rybniku ul. Podgórna 19-20.08.2023 738,00zł
1/2023 23.05.2023 Navisoft sp. z o.o. aneks do umowy z dn.31.07.2021r. - zmiana nazwy 31.07.2023 0,00zł
38/2023 11.05.2023 INVESTBUD Witold Zimończyk wykonanie technicznego, pięcioletniego przeglądu budynków i budowli oraz pięcioletniego przeglądu placów zabaw, ścieżek zdrowia, street workout, toru rowerowego, skateparków oraz siłowni 30.06.2023 45.325,50zł
37/2023 12.05.2023 Anna Musiał wynajem Grzybówki przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie w celu organizacji imprezy integracyjnej 14.05.2023 369,00zł
3/2023/Z 08.05.2023 Jolanta Lach wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach budynków przy ul. Pod Lasem 64 30.06.2023 22,80zł/godz
36/2023 27.04.2023 Diego Compact Robert Tkocz dzierżawa terenu w Rybniku ul. Rudzka 13 ( p. A.Fudalego) z przeznaczeniem na cele handlowe 30.09.2023 5.535,00zł
35/2023 2.05.2023 Słodka Kraina Aneta Szczepaniak dzierżawa terenu ul. Podgórna (Grzybówka) z przeznaczeniem na cele handlowe 6.05.2023 198,03
34/2023 26.04.2023 FHU „KACPEZ” dzierżawa terenu ul. Podgórna (Grzybówka) z przeznaczeniem na cele handlowe 6.05.2023 98,4
33/2023 27.04.2023 MT DOM Marlena Luks dzierżawa terenu ul. Podgórna (Grzybówka) z przeznaczeniem na cele handlowe 6.05.2023 123zł
32/2023 26.04.2023 Dorsz Kraft Non Profit Sp. z o.o. dzierżawa terenu ul. Podgórna (Grzybówka) z przeznaczeniem na cele handlowe 6.05.2023 221,4zł
31/2023 10.05.2023 Konsorcjum Faktoria CD Sp. z o.o. budowa krematorium przy Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej 70B w Rybniku 31.03.2024 3.135.140,50zł
85698 6.04.2023 Z.A.W. STOART korzystanie z praw autorskich 30.09.2023 1.230,90zł
Aneks 1/2023
do umowy
11/2023
20.04.2023 Recykling Południe Sp. z o.o. zmiana dot.waloryzacji wynagrodzenia 31.12.2023 0
30/2023 17.04.2023 Rybnickie Stowarzyszenie Ochrony Zabytków "R-GAW" nieodpłatne użytkowanie budowli ochronnej zlokalizowanej na terenie zieleńca R.Biegieszowej przy ul. Chrobrego w Rybniku 31.03.2023 0
29/2023 18.04.2023 OSP Boguszowice przekazanie nieruchomości położnej przy ul. Strażackiej do bezpłatnego użytkowanie przez ZZM 3 lata 0
2/2023/Z 18.04.2023 Beata Kurek-Stefunyn wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach budynków przy ul. Pod Lasem 64 31.05.2023 22,80 zł/godz. Wg potrzeb
28/2023 31.03.2023 ARTUS Artur Cnota powierzenie przetwarzania danych osobowych 31.12.2023 brak
27/2023 31.03.2023 ARTUS Artur Cnota ochrona zdalna ze wsparciem bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej – cmentarz Chwałowice ul. Kamienna 8 31.12.2023 630zł
aneks nr 1 do umowy K/WK/000016/2023 30.03.2023 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zmiana załącznika do umowy 17.11.2025 wg zużycia
26/2023 30.03.2023 INFERNO Sp. z o.o. trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem urobku – zadanie nr 6 wypowiedzenie umowy z dniem 19.05.2023 r. 43.383,60zł
25/2023 30.03.2023 INFERNO Sp. z o.o. trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem urobku – zadanie nr 5 wypowiedzenie umowy z dniem 19.05.2023 r. 41.504,40zł
24/2023 30.03.2023 INFERNO Sp. z o.o. trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem urobku – zadanie nr 4 wypowiedzenie umowy z dniem 19.05.2023 r. 38.241,00zł
23/2023 30.03.2023 INFERNO Sp. z o.o. trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem urobku – zadanie nr 3 wypowiedzenie umowy z dniem 19.05.2023 r. 30.164,40zł
22/2023 30.03.2023 INFERNO Sp. z o.o. trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem urobku – zadanie nr 2 wypowiedzenie umowy z dniem 19.05.2023 r. 33.264,00zł
21/2023 30.03.2023 INFERNO Sp. z o.o. trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem urobku – zadanie nr 1 wypowiedzenie umowy z dniem 19.05.2023 r. 46.935,00zł
1/2023 29.03.2023 Arkadiusz Saczewski - PHU ŻAR aneks do umowy nr 8/2023 dot. waloryzacji wynagrodzenia 0 31.01.2024
D/1/11/4
2/23/000091
29.03.2023 Tauron Dystrybucja S.A. umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej – scena plenerowa Rybnik ul. Patriotów wg zużycia
20/2023 21.03.2023 EKK Baseny Krzysztof Orzoł serwis fontanny na Rynku oraz fontanny i kaskady na Placu Wolności 31.07.2023 20.664,00zł
19/2023 27.03.2023 MSProjekt opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy nowego placu zabaw przy ul. Sosnowej w Rybniku 30 dni od daty zawarcia umowy 5.535,00zł
Aneks 1/2023 do umowy 18/2023 30.03.2023 Zakład Kształtowania i Utrzymania Terenów Zieleni „Rajgras” zmiana dot.waloryzacji wynagrodzenia 31.10.2023 0
18/2023 30.03.2023 Zakład Kształtowania i Utrzymania Terenów Zieleni „Rajgras” dwukrotne koszenie trawy, wycinka samosiewek z węzłów drogowych, poboczy dróg, rowów i skarp na terenie Drogi Regionalnej Pszczyna-Racibórz 31.10.2023 67.471,20zł
31.365,00zł 31.07.2023 serwis fontanny na terenie miasta Rybnika Renata Kaczmarczyk Fontanny z Kamienia Export -Import 20.03.2023 17/2023
16/2023 15.03.2023 EKK Baseny Krzysztof Orzoł serwis tężni solankowej w dz. Paruszowiec Piaski w Rybniku 30.09.2023 27.060,00zł
15/2023 1.03.2023 MSProjekt wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. wykonania budowy małej siłowni pod chmurką wraz z bulodromem oraz stołem do gry w ping-ponga zlokalizowanej przy ul. mahoniowej w Rybniku 90 dni od
daty zawarcia umowy
9.594,00zł
14/2023 1.03.2023 MSProjekt wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. wykonania budowy street workout oraz parkour parku zlokalizowanego w Parku Osiedlowym przy ul. Bogusławskiego w Rybniku 60 dni od
daty zawarcia umowy
12.423,00zł
13/2023 28.02.2023 ArtLook Gallery wykonanie następujących usług – aktualizacja Grobonetu, świadczenie opieki autorskiej – Interaktywny Administrator Cmentarzy i Grobonet 29.02.2024 6.273,00zł
12/2023 20.02.2023 REM-BUD Żak Krzysztof wykonanie prac remontowych w bud. B Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku 28.02.2023 12.700,00zł
KP1682/2023 20.02.2023 Castorama Polska Sp. z o.o. o współpracy w spawie sprzedaży z odroczonym terminem płatności 31.12.2023 wg potrzeb
13.02.2023 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS umowa licencyjna na publiczne odtwarzanie utworów 30.09.2023 290,87zł
11/2023 17.02.2023 Recykling Południe Sp. z o.o. świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów miejskich 31.12.2023 121.024,80zł
10/2023 1.02.2023 GO Bartosz Giemza nadzór i kontrola nad stanem technicznym, porządkowym i bezpieczeństwem użytkowników trasy rowerowej MTB i toru rowerowego w parku leśnym „Wiśniowiec” 31.12.2023 47.355,00zł
1/2023/Z 3.02.2023 Renata Grzębska wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach budynków przy ul. Pod Lasem 64 30.11.2023 22,80 zł/godz. Wg potrzeb
UP/135702/2
022/011R11
30.01.2023 TAURON Dystrybucja S.A. przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu – Fontanna ul. Wieniawskiego 28.06.2024 930,14zł
9/2023 26.01.2023 PHU Kruzal umieszczenie reklamy na ogrodzeniu cmentarza komunalnego w Rybniku-Boguszowicach 31.07.2023 289,29zł
8/2023 1.02.2023 Arkadiusz Saczewski PHU ŻAR dostawa paliw płynnych 31.01.2024 690.030,00zł
7/2023 10.02.2023 „Ptasi Bufet” Sp. z o.o. korzystanie z gruntu położonego wzdłuż Bulwarów przy rzece Nacynie 31.01.2024 295,2
Aneks
wprowadzający
do umowy
23011702489
90/274489/FDP
17.01.2023 Fiserv Polska S.A. współpraca w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi 31.12.2023 opłata prowizyjna
K/WK/000016/2023 16.01.2023 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 17.11.2025 wg zużycia
6/2023 2.01.2023 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię 31.12.2023 wg cennika
5/2023 2.01.2023 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię 31.12.2023 wg cennika
4/2023 2.01.2023 Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię 31.12.2023 wg cennika
3/2022 2.01.2023 Rduch Usługi Ogrodnicze przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię 31.12.2023 wg cennika
2/2023 2.01.2023 Hossa Sp. z o.o. przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię 31.12.2023 wg cennika
1/2023 3.01.2023 Operator Gazociągów Przesyłowych „Gaz System” przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię 31.12.2023 wg cennika
6750/M+GI/PS/
PRO_SL_2022/N
2.01.2023 ERA Sp. z o.o. monitorowanie obiektu i interwencje grup – Dom Przedpogrzebowy ul. Rudzka 70b 31.12.2023 1.328,40zł
21.12.2022 Rekord SI sp. z o.o. serwis i nadzór autorski nad funkcjonalnością oprogramowania Ratusz 31.12.2023 31.497,84zł
20.12.2022 PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. sprzedaż paliwa CNG 30.11.2025 wg cennika
116/2022 20.12.2022 Ośrodek Pomocy Społecznej usługi cmentarne 31.12.2023 zgodnie z cennikiem
115/2022 22.12.2022 Miejski Dom Pomocy Społecznej usługi cmentarne 31.12.2023 zgodnie z cennikiem
Aneks 1/2022 do
umowy nr 109/2022
15.12.2022 GRINN-PLUS Łukasz Durczok zmiana terminu realizacji umowyzmiana terminu realizacji umowy 28.12.2022 0zł
114/2022 20.12.2022 ARTUS Artur Cnota powierzenie przetwarzania danych osobowych 31.12.2022 brak
113/2022 20.12.2022 ARTUS Artur Cnota świadczenie usług ochrony zdalnej ze wsparciem bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej 31.12.2022 4.428,00zł
UP/115743/2022
/011R11
20.10.2022 TAURON Dystrybucja S.A. przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu park ul. Gliwicka 29.03.2024 178,88
2211300244412/22
5406/FDP WU 25
30.11.2022 Fiserv Polska S.A. współpraca w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi 31.12.2023 opłata prowizyjna
Aneks 1/2022 do
umowy nr 87/2022
30.11.2022 Pracownia Stalowe Anioły Jerzy Tomal przedłużenie terminu wykonania umowy 29.12.2022 0zł
aneks nr 1
NRUM/00627
304/2022
28.11.2022 Orange Polska Spółka Akcyjna świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych 22.09.2023 1623,6zł
aneks nr 2
do umowy 277/2021
1.01.2023 Centrum Medyczne Sp. z o.o. zmiana cennika usług za badania profilaktyczne pracowników 18.07.2023 wg cennika
112/2022 18.11.2022 ELKONST Z.R.E.K. wykonanie i dostarczenie 20 szt. kratownic ochronnych do drzew 20.12.2022 104.796,00zł
111/2022 1.12.2022 Hossa Sp. z o.o. przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię 31.12.2022 wg cennika
110/2022 24.11.2022 Kamieniarstwo-Betoniarstwo Jacek Uherek remont grobu wojennego Niedobczyce, Popielów, czyszczenie i malowanie liter na pomniku Gotartowice, remont ogrodzenia grób zbiorowy Boguszowice Stare, murek na pomniku Rybnik 16.12.2022 123.503,20zł
109/2022 14.11.2022 GRINN-PLUS Łukasz Durczok wykonanie nasadzeń 9 drzew w systemie podłoża strukturalnego na terenie Placu Wolności 15.12.2022 137.586,60zł
108/2022 18.11.2022 Hunt Andrzej F.H.U. Betoniarstwo-Kamieniarstwo wymiana elementów betonowych ujęć wodnych na cmentarzu komunalnym w Rybniku, ul. Rudzka 70b 15.12.2022 14.206,50zł
107/2022 16.11.2022 OCEAN Tomasz Król wymiana elementów betonowych ujęć wodnych na cmentarzu komunalnym w Rybniku, ul. Rudzka 70b 15.12.2022 17.360,00zł
106/2022 21.11.2022 UNI-TRCK Sp. z o.o. dostawa Piaggio Porter NP.6. 20.12.2022 282.000,00
28.10.2022 FHU Józef Kowalik dzierżawa terenu w rejonie parkingu przy ul. Jaskółczej i ul. Zadumy z przeznaczeniem na cele handlowe 2.11.2022 541,2zł
28.10.2022 Ogrodnictwo Iwona Tarnawska dzierżawa terenu w rejonie parkingu przy ul. Jaskółczej z przeznaczeniem na cele handlowe 1.11.2022 147,6zł
28.10.2022 FPH Nika Barbara Naczyńska dzierżawa terenu w rejonie parkingu przy ul. Jaskółczej z przeznaczeniem na cele handlowe 1.11.2022 295,2zł
28.10.2022 Ogrodnictwo Iwona Tarnawska dzierżawa terenu w rejonie parkingu przy ul. Jaskółczej z przeznaczeniem na cele handlowe 1.11.2022 147,6zł
28.10.2022 Dominik Niewelt dzierżawa terenu w rejonie parkingu przy ul. Jaskółczej oraz ul. Zadumy z przeznaczeniem na cele handlowe 1.11.2022 86,1zł
28.10.2022 Kazek Sp. zo.o. dzierżawa terenu w rejonie parkingu przy ul. Jaskółczej z przeznaczeniem na cele handlowe 1.11.2022 295,2zł
105/2022 26.10.2022 Irena Szulik dzierżawa terenu w rejonie parkingu przy ul. Jaskółczej z przeznaczeniem na cele handlowe 1.11.2022 246zł
104/2022 27.10.2022 Janina Odrozek Handel Obwoźny dzierżawa terenu przy cmentarzu w Boguszowicach z przeznaczeniem na cele handlowe 1.11.2022 184,5zł
103/2022 27.10.2022 BUD-DOM Usługi Remontowo-Budowlane Bogusława Kachel wykonanie wygrodzenia grobów ziemnych znajdujących się na terenie Rybnika – Ruda Las 29.11.2022 79.999,69zł
102/2022 2.11.2022 GRINN-PLUS Łukasz Durczok wykonanie alejki wraz z montażem ławki leśnej i kosza na śmieci w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 przy ul. Sybiraków w Rybniku 30.11.2022 29.500,00zł
aneks nr 1/2022 do umowy 16/2021 14.10.2022 Arkadiusz Saczewski – PHU Żar dostawa paliw płynnych 31.01.2023 1.061.000,00zł
aneks nr 2 do umowy 98/2021 10.10.2022brak GRANI-TEC Sp. z o.o. zmiana terminy wykonania umowy 30.11.2022
101/2022 3.10.2022 Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. zo.o. modernizacja placu zabaw przy ul. Sportowej w dz. Niewiadom 8.12.2022 130.146,55zł
100/2022 3.10.2022 Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. zo.o. Rozbudowa placu zabaw w Rybniku dz. Kłokocin 10.12.2022 26.159,76zł
aneks nr 1 do umowy nr 29/2022 12.09.2022 Pracownia Projektowo-Urbanistyczno-Konserwatorska ABAKUS rozszerzenie podjetych działań projektowych dot. zadania o nazwie „Projekt rewitalizacji zabytkowego Parku im. św.Jana Sarkandra…” 31.10.2022 r. brak
aneks nr 1/2022 do umowy nr 49/2022 8.09.2022 Diego Compact Robert Tkocz przedłużenie terminu dzierżawy terenu położonego w Rybniku ul. Rudzka 13 - p. Fudalego 9.10.2022 922,5zł
99/2022 8.09.2022 GRANI-TEC Sp. z o.o. zagospodarowanie wyspy ronda Węzeł Gotartowicki w dzielnicy Gotartowice 15.12.2022 155.900,00zł
98/2022 8.09.2022 GRANI-TEC Sp. z o.o. zagospodarowanie wyspy ronda Węzeł Świerklański w dzielnicy Chwałowice 15.01.2022 148.500,00zł
97/2022 8.09.2022 GRANI-TEC Sp. z o.o. zagospodarowanie wyspy ronda Węzeł Chwałowicki w dzielnicy Meksyk 15.12.2022 125.000,00zł
96/2022 22.11.2022 Pracownika Projektowa IMPULS Dariusz Zniszczoł wykonanie opracowania inwentaryzacji cmentarza komunalnego przy ul. Rudzkiej 70b 15.12.2022 15.000,00zł
95/2022 8.09.2022 GRANI-TEC Sp. z o.o. zagospodarowanie wyspy ronda „Biegacza” w dzielnicy Smolna 15.12.2022 63.500,00zł
94/2022 6.09.2022 BUD-DOM Usługi Remontowo-Budowlane Bogusława Kachel remont dachu nad estradą w parku „Kozie Góry” 6.11.2022 34.600,00zł
93/2022 6.09.2022 BUD-DOM Usługi Remontowo-Budowlane Bogusława Kachel termomodernizacja dachu działu technicznego 6.11.2022 114.000,00zł
92/2022 26.08.2022 Dorsz Kraft Non Profit Sp. z o.o. dzierżawa terenu Rybnik ul. 1 go Maja (teren p. Górnika) z przeznaczeniem na cele handlowe, tj. sprzedaż napojów alkoholowych (piwa) w dniu 26.08.2022 r. 26.08.2022 276,75zł
91/2022 17.08.2022 SUB-CLUB Franczewski Krzysztof dzierżawa terenu w Rybniku ul. Podgórna (skwer Grzybówka) z przeznaczeniem na cele handlowe (sprzedaż piwa) 20-21.08.2022 73,8zł
90/2022 2.08.2022 Pralnia Rybka Tomasz Kamieniak usługi pralnicze odzieży roboczej oraz akcesoriów liturgicznych 1.08.2023 wg cennika
aneks nr 1/2022 do umowy 73/2022 20.07.2022 MKM PROJEKT Marzena Kopiec-Michałek zmiana terminu realizacji umowy 5.08.2022 brak
3/2022/Z 25.07.2022 Renata Grzębska wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach budynków przy ul. Pod Lasem 64 30.11.2022 22,58zł/godz. Wg potrzeb
SOIV.3113.2
.73.2022
27.07.2022 Skarb Państwa – Wojewoda Ślaski dotacja na realizację zadania – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Rybnik, w tym remont grobu wojennego Józefa Kozłowskiego 31.12.2022 29.000,00zł
SOIV.3113.
2.114.2022
27.07.2022 Skarb Państwa – Wojewoda Ślaski dotacja na realizację zadania - remont grobów wojennych w Rybniku, mogiły zbiorowej wojennej pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku, mogiły zbiorowej wojennej więźniów KL Auschwitz 31.12.2022 153.695.88zł
89/2022 15.07.2022 Stowarzyszenia Grupa Kolarska „Viktoria” Rybnik Nieodpłatne użyczenie terenu wraz ze znajdującymi się na nim trasami do uprawiania kolarstwa górskiego oraz zadaszoną sceną -”Park Sportowy Wiśniowiec” Rybnik ul. JaniegoNieodpłatne użyczenie terenu wraz ze znajdującymi się na nim trasami do uprawiania kolarstwa górskiego oraz zadaszoną sceną -”Park Sportowy Wiśniowiec” Rybnik ul. Janiego 18.09.2022 brak
88/2022 28.07.2022 Kwiatkowski THS Sp. zo.o. dzierżawa terenu w Rybniku ul. Bogusławskiego (teren Parku Osiedlowego) z przeznaczeniem na cele handlowe 30.07.2022 73,8zł
Aneks nr 6/2023 do umowy 53/2020 25.07.2023 PHU Kruzal przedłużenie terminu umowy 30.09.2023 zg z umową
87/2022 25.07.2022 Pracownia Stalowe Anioły Jerzy Tomal opracowanie projektu, wykonanie i dostawa rzeźby przedstawiającej postaci dwóch zawodników judo oraz jej montaż na wyspie ronda „Zebrzydowickiego” na skrzyżowaniu ul. Zebrzydowickiej i Budowlanych w Rybniku 30.11.2022 150.000,00zł
86/2022 28.07.2022 Zakład Kształtowania i Utrzymania Terenów Zieleni „Rajgras” wycinka drzewa (1) oraz pielęgnacji (1) zlokalizowanych przy ul. Zebrzydowickiej wraz z uporządkowaniem terenu, zrębkowaniem gałęzi, wywozem zrębek i grubizny 10.08.2022 6.075,00zł
85/2022 12.07.2022 Kamil Rduch wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 12.07.2022 123zł
84/2022 3.08.2022 Parafia Rzymskokatolicka pw.Matki Bożej Częstochowskiej w Rybniku użyczenie części nieruchomości o pow. 300m2 w rejonie ul. Pilarczyka (plac zabaw) 28.07.2024 brak
83/2022 19.07.2022 Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Herman Jarosław remont dachu Domu Przedpogrzebowego 17.09.2022 56.664,59zł
82/2022 1.08.2022 ARTUS Artur Cnota powierzenie przetwarzania danych osobowych 31.12.2022 brak
81/2022 1.08.2022 ARTUS Artur Cnota świadczenie usług ochrony zdalnej ze wsparciem bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej 3.12.2022 1.845,00zł
80/2022 12.07.2022 EDUCARIUM projekt i wykonanie kapitalnego remontu placu zabaw 15.12.2022 739.463,29 zł
5/2023/Z 30.06.2023 Jolanta Lach wykonanie prac porządkowych w pomieszczeniach budynków przy ul. Pod Lasem 64, według potrzeb 31.08.2023 23,50zł/godz.
Aneks nr 1 do
umowy 127/2021
30.06.2022 ARTUS Artur Cnota zmiana terminu wykonania umowy 31.07.2022 brak
Aneks nr 1 do
umowy 126/2021
30.06.2022 ARTUS Artur Cnota zmiana terminu wykonania umowy 31.07.2022 2.583,00zł
Aneks nr 5/2023 do umowy 53/2020 29.06.2023 PHU Kruzal zmiana treści załącznika nr 1 do umowy 30.09.2023 wg cennika
Aneks do umowy 2/2022/Z 1.06.2022 Monika Szulik zmiana terminu wykonania umowy 30.09.2022 19,70zł/godz.(wg potrzeb)
Aneks 1/2022 do umowy nr 98/2022 13.06.2022 GRANI-TEC Sp. z o.o. zmiana terminy wykonania umowy oraz numeru konta bankowego 31.08.2022 brak
77/2022 15.07.2022 Grzegorz Chmiel wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 16.07.2022 184,5zł
76/2022 22.06.2022 Bartosz Przybylski wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 22.06.2022 123zł
75/2022 13.06.2022 Trapp-GmbH Sp. z o.o. wykonanie siedzisk z oparciem do zamocowania na istniejących schodach 29.07.2022 42.435,00zł
74/2022 20.06.2022 Aleksandra Kopczyńska wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 20.06.2022 246zł
73/2022 20.06.2022 MKM PROJEKT Marzena Kopiec-Michałek wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji kosztorysowo-projektowej pn. Termomodernizacja budynku Domu Przedpogrzebowego wraz z remontem toalet w Boguszowicach Starych ul. Zadumy . 25.07.2022 18.700,00zł
72/2022 20.06.2022 Melior Group Tomasz Dybała dzierżawa terenu ul. Mikołowska/ Przemysłowa z przeznaczeniem ca cele handlowe, tj. sprzedaż lodów 31.08.2022 239,85zł
2793 14.06.2022 ECO-GRYT wynajęcie toalety z umywalką – Rybnik ul. Bracka/Chłodna 31.08.2022 805
71/2022 15.06.2022 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 15.06.2022 184,5zł
70/2022 24.06.2022 Hanna Szulik wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 24.06.2022 184,5zł
69/2022 17.06.2022 BIT GLOBAL wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 17.06.2022 184,5zł
68/2022 8.06.2022 Danieluk Jolanta wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 12.06.2022 184,5zł
67/2022 2.06.2022 Wyleżych Adam wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 2.06.2022 184,5zł
66/2022 24.06.2022 Gładysz Łukasz wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 25.06.2022 184,5zł
65/2022 8.06.2022 Witosz Katarzyna wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 11.06.2022 123zł
64/2022 9.06.2022 Przybyła Dominka wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 10.06.2022 184,5zł
63/2022 24.06.2022 Anna Kruszyńska wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 26.06.2022 184,5zł
62/2022 3.06.2022 Kuszkowska Agnieszka wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 3.06.2022 184,5zł
61/2022 3.06.2022 Trapp-GmbH Sp. z o.o. wykonanie donico-ławki w oparciem 15.07.2022 40.590,00zł
UM/00616754/2022 30.05.2022 Orange Polska Spółka Akcyjna świadczenie usług ISDN czas nieokreślony 36,90zł/m-c
UM/00616748/2022 30.05.2022 Orange Polska Spółka Akcyjna świadczenie usług telekomunikacyjnych czas nieokreślony 119,98zł/m-c
60/2022 31.05.2022 Orange Polska Spółka Akcyjna dzierżawa terenu zabudowanego abonenckim urządzeniem dostępu ONU z niezbędna kanalizacją teletechniczną i przyłączem energetycznych w Rybniku przy ul. 3 Maja 30.06.2025 1.594,08zł
23/06/IOD/2022 1.06.2022 Kwiecień i Partnerzy Anna Kwiecień świadczenie usługi inspektora ochrony danych 31.05.2023 11.070,00zł
Aneks 1 do umowy 59/2022 31.05.2022 Piotr Pander rozwiązanie umowy nr 59/2022 31.05.2022 0zł
59/2022 24.05.2022 Piotr Pander dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe – Rybnik dz. Rybnicka Kuźnia ul. św.Maksymiliana/Podmiejska 30.06.2022 461,25zł
58/2022 6.06.2022 CAR CENTER dostawa samochodu Opel Vivaro-e-furgon 6.10.2022 265.970,00zł
57/2022 23.05.2022 Biuro Projektowe Detal Marek Książek wykonanie technicznego, rocznego przeglądu budynków i budowli oraz rocznego przeglądu placów zabaw, ścieżek zdrowia, street workout, toru rowerowego, skateparków oraz siłowni 30.06.2022 27.000,00zł
56/2022 27.05.2022 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego z Padwy wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 29.05.2022 184,5zł
55/2022 16.05.2022 REM-BUD Żak Krzysztof remont podestów wraz z es chodami przy szklarniach przy bud. C Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku 31.08.2022 51.000,00zł
54/2022 16.05.2022 REM-BUD Żak Krzysztof wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w szklarniach w bud. C Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku 6.06.2022 106.850,00zł
53/2022 16.05.2022 SUB-CLUB Franczewski Krzysztof dzierżawa terenu w Rybniku ul. Podgórna „Grzybówka„ z przeznaczeniem na sprzedaż piwa 20-21.08.2022 369zł
52/2022 18.05.2022 METRON Daniel Zniszczoł koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem urobku 30.11.2022 180.406,56zł
50/2022 13.05.2022 Adam Dudek wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 14.05.2022 123zł
49/2022 5.06.2022 Diego Compact Robert Tkocz dzierżawa terenu położonego w Rybniku ul. Rudzka 13 - p. Fudalego 31.08.2022 7.380,00zł
48/2022 6.05.2022 PPHU ZAHIR wynajęcie obiektu usytuowanego przy ul. Szramka w Rybniku Stodołach 8.05.2022 123,00zł
47/2022 6.05.2022 Aleksander Suska wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 7.05.2022 123,00zł
46/2022 6.05.2022 DAN-MAR Damian Zdziebczok dzierżawa terenu w Rybniku ul. Podgórna „Grzybówka„ z przeznaczeniem na cele handlowe 7.05.2022 49,20zł
45/2022 6.05.2022 Maciej Miera wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 7.05.2022 184,50zł
2727 2.05.2022 ECO-GRYT wynajęcie toalety z umywalką – Rybnik Błonia rybnickie przy torze rolkowym ul. Groborza 31.10.2022 2.281,65zł
2726 2.05.2022 ECO-GRYT wynajęcie toalety z umywalką – Rybnik ul. Góreckiego 31.10.2022 3.757,65zł
2725 2.05.2022 ECO-GRYT wynajęcie toalety z umywalką – Rybnik Stodoły ul. Szramka 31.10.2022 2.281,65zł
44/2022 29.04.2022 Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych Piotr Nowak wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji dokumentacji kosztorysowo-projektowej na wykonanie pól urnowych na cmentarzu komunalnym w Rybniku ul. Rudzka 70b. 30.07.2022 17.958,0zł
43/2022 16.05.2022 AGREX-ECO dostawa przerzucarki pryzm typu BACKHUS A 38 16.09.2022 1.100.604zł
2/2022/Z 29.04.2022 Monika Szulik podlewanie szkółki pojemnikowej, roślin w gruncie i w szklarniach na bazie ZZM ul. Pod Lasem 64 30.09.2022 19,70zł/godz. (wg potrzeb)
42/2022 28.04.2022 Henryk Szmid dzierżawa powierzchni położonej w dz. Śródmieście , ul. Rudzka 13 na terenie p. Fudalego 3.05.2022 492zł
Aneks 1/2022
do umowy
nr 85/2021
25.04.2022 Mirosław Myjak zmiana treści umowy 30.04.2022 0
brak 2.05.2022 Tomasz Kamieniak umowa przejęcia praw i obowiązków wynikających z umowy nr 80/2021 1.08.2022 0
41/2022 29.04.2022 Zdzisław Zajda dzierżawa powierzchni położonej w dz. Śródmieście , ul. Rudzka 13 na terenie p. Fudalego 3.05.2022 246zł
40/2022 29.04.2022 Piotr Bednarek dzierżawa powierzchni położonej w dz. Śródmieście , ul. Rudzka 13 na terenie p. Fudalego 30.04.2022 590,4zł
39/2022 26.04.2022 GRINN-PLUS Łukasz Durczok trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem powstałego urobku dla zadania nr 7 31.10.2022 43.704,00zł
38/2022 26.04.2022 GRINN-PLUS Łukasz Durczok trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem powstałego urobku dla zadania nr 6 31.10.2022 35.910,00zł
37/2022 26.04.2022 GRINN-PLUS Łukasz Durczok trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem powstałego urobku dla zadania nr 5 31.10.2022 39.795,00zł
36/2022 26.04.2022 GRINN-PLUS Łukasz Durczok trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem powstałego urobku dla zadania nr 4 31.10.2022 34.848,00zł
35/2022 21.04.2022 Studio Architektury Bober wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Wieża Eiffla na rondzie Niedobczyce-Paryż, dz. Niedobczyce” 31.08.2022 158.670,00zł
34/2022 28.04.2022 Kamil Lukaszczyk wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 30.04.2022 123,00zł
33/2022 22.04.2022 Ewelina Kowolik wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 24.04.2022 184,5zł
32/2022 28.04.2022 PRONAR dostawa rozdrabniacza MRW 2.75H 28.08.2022 1.291.500,00zł
31/2022 25.04.2022 GRINN-PLUS Łukasz Durczok dwukrotne koszenie trawy, wycinka samosiewek z wysp centralnych rond, węzłów drogowych, rejonu zieleni izolacyjnej, poboczy dróg, rowów i skarp na terenie drogi Pszczyna-Racibórz wraz z zebraniem i wywozem powstałego urobku 31.10.2022 77.591,88zł
30/2022 15.04.2022 Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych Piotr Nowak wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z kosztorysem na wykonanie ścieżek na cmentarzu komunalnym w Rybniku ul. Rudzka 70B 30.06.2022 9.840,00zł
29/2022 13.04.2022 Pracownia Projektowo-Urbanistyczno-Konserwatorska ABAKUS opracowanie dokumentacji projektowej o nazwie „Projekt rewitalizacji zabytkowego Parku im. św.Jana Sarkandra wraz z inwentaryzacją dendrologiczną w zakresie dokumentacji konserwatorskiej obejmującej:ścieżki parkowe, oświetlenie, małą architekturę i zieleń zabytkową w obszarze działek nr 1631/262, 496/262, 2745/20” 31.10.2022 127.000,00zł
27/2022 8.04.2022 Diego Compact Robert Tkocz dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe – Rybnik Park. A.Fudalego 30.04.2022 400,00zł
26/2022 30.03.2022 MSProjekt wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. wykonania nawierzchni bezpiecznej na terenie placu zabaw przy ul. Sportowej w Rybniku 30.06.2022 6.765,00zł
25/2022 30.03.2022 MSProjekt wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. wyk. rozbudowy placu zabaw przy ul. Brackiej/Chłodnej w Rybniku 30.06.2022 4.305,00zł
24/2022 15.04.2022 TOMIKO Michałek Tomasz wykonanie dokumentacji pn. Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania „Zaprojektowanie i budowa krematorium przy Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej 70B w Rybniku” 30.04.2022 5.658,00zł
23/2022 4.04.2022 Marek Sitko dzierżawa obiektu „Grzybówka” w dniu 04.04.2022 r. 5.04.2022 123,00zł
26/22/0059 23.03.2022 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS licencja na publiczne odtwarzanie utworów – fontanna na Placu JP II w Rybniku 31.10.2022 458,81zł
22/2022 18.03.2022 Renata Kaczmarczyk Fontanny z Kamienia Export -Import serwis fontanny na Placu Jana Pawła (przy Bazylice) 31.10.2022 77.490,00zł
21/2022 15.03.2022 EKK Baseny Krzysztof Orzoł serwis na terenie miasta Rybnika fontanny na Rynku oraz fontanny i kaskady na Placu Wolności 31.10.2022 48.216,00zł
20/2022 15.03.20222 EKK Baseny Krzysztof Orzoł serwis tężni solankowej w dz.Paruszowiec 31.10.2022 37.884,00zł
19/2022 15.03.2022 Kamieniarstwo S.C. R.M. Szczotok wykonanie rzeźby i ławki przy grobowcu murowanym „Grób Dzieci Utraconych” na terenie cmentarz komunalnego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 70B 14.04.2022 19434,00zł
18/2022 20.05.2022 BIMDESIGN Marta Sobel. Łukasz Łyduch opracowanie dokumentacji budowlano-technicznej dot. przebudowy fontanny zlokalizowanej przy ul. Wieniawskiego w Rybniku na terenie Zieleńca Powstańców 20.11.2022 79.950,00zł
69/2021/2022 23.02.2022 Zespół Szkół Budowlanych praktyka zawodowa 8.04.2022 brak
umowa zlecenie 14.02.2022 Michał Białas utworzenie aplikacji „Polecenie pracy” na rok 2022 25.02.2022 3.900,00zł
OGL/60020
580/C/2022
4.02.2022 TAURON Dystrybucja S.A. umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej – fontanna JP II czas nieoznaczony wg zużycia
17/2022 1.02.2022 GO Bartosz Giemza nadzór i kontrola nad stanem technicznym, porządkowym i bezpieczeństwem użytkowników trasy rowerowej MTB i toru rowerowego w parku leśnym „Wiśniowiec” 31.12.2022 52.800,00zł
16/2022 1.02.2022 ArtLook Gallery opieka autorska i udzielenie wsparcia technicznego dla systemu zarządzania cmentarzami komunalnymi w Rybniku – Interaktywny Administrator Cmentarzy - Grobonet 31.12.2022 4.026,00zł
15/2022 31.01.2022 Recykling Południe Sp. z o.o. wywóz stałych odpadów komunalnych z siedziby ZZM 31.12.2022 wg częstotliwości
14/2022 8.02.2022 PPUH Elektrobud wykonanie w systemie zaprojektuj i wykonaj oświetlenia alejki – skwer Rajzapunkt 30.07.2022 36.900,00zł
13/2022 31.01.2022 Recykling Południe Sp. z o.o. wywóz stałych odpadów komunalnych z terenu cmentarzy komunalnych 31.12.2022 wg częstotliwości
aneks nr 3/2022
do umowy
K/WK/36/2020
24.01.2022 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dodanie punktu poboru ul. Powstańców Śl. -fontanna 17.11.2022 wg zużycia
aneks nr 4/2022
do umowy
53/2020
24.01.2022 P.H.U. KRUZAL S.C. dot. prowizji i odpadów 31.07.2023 wg cennika
aneks nr 3/2022
do umowy
5/2020
24.01.2022 Zakład Kamieniarski Biernacki Krzysztof Królik dot. prowizji i odpadów 31.10.2023 wg cennika
aneks do umowy o
świadczenie usług
telekomunikacyjnych
20.01.2022 Orange Polska Spółka Akcyjna zmiana warunków 21-09-2023 676,50zł
12/2022 3.01.2022 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konstrukcyjne Jan Kostorz nadzór inwestorski nad wykonaniem muszli koncertowej w p. im. H.Czempiela w Rybniku Niedobczycach 31.05.2022 29.520,00zł
11/2021 19.01.2022 Miejski Dom Pomocy Społecznej wykonanie usług cmentarnych 19.01.2022 wg cennika
10/2022 14.01.2022 Henryk Szmid dzierżawa terenu położonego w Rybniku ul. Rudzka 13 (park „Nad Nacyną” z przeznaczeniem na cele handlowe 15.01.2022 98,40zł
aneks nr 1
do umowy
125/2021
3.01.2022 Ośrodek Pomocy Społecznej zmiana w cenniku 31.12.2022 wg cennika
8/2022 3.01.2022 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię 31.12.2022 brakwg cennika
7/2022 1.03.2022 Usługi Ogrodnicze Jerzy Suchodolski przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię 31.12.2022 wg cennika
6/2022 1.01.2022 Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię 3.12.2022 wg cennika
5/2022 3.01.2022 Rduch Usługi Ogrodnicze przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię 31.12.2022 wg cennika
4/2022 3.01.2022 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię 31.12.2022 wg cennika
3/2022 3.01.2022 Operator Gazociągów Przesyłowych „Gaz System” przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię 31.12.2022 wg cennika
2/2022 3.01.2022 IT Studio Group Sp. z o.o. powierzenie przetwarzania danych osobowych 31.12.2022 brak
1/2022 3.01.2022 IT Studio Group Sp. z o.o. świadczenie usług obsługi informatycznej 31.12.2022 29.520,00zł
Aneks nr 1
do umowy
nr 277/2021
1.01.2022 Centrum Medyczne Sp. z o.o. zmiana cennika usług medycznych 18.07.2023 wg cennika
aneks 1.01.2022 Fiserv aneks przedłużający umowę terminową (obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi) 31.12.2022 wg cennika
123/2021 31.12.2021 P.H.U. KRUZAL S.C. umieszczenie reklamy na ogrodzeniu cmentarza komunalnego w Rybniku-Boguszowicach 31.12.2022 495,93zł
127/2021 30.12.2021 ARTUS Artur Cnota powierzenie przetwarzania danych osobowych 1.07.2022 brak
126/2021 30.12.2021 ARTUS Artur Cnota usługa ochrony zdalnej ze wsparciem bezpośredniej ochrony fizycznej Rybnik, ul. Pod Lasem 64 30.06.2022 2.365,29zł
6750/M+GI/PS/
PRO_SL_2021/N
30.12.2021 ERA Sp. z o.o. wykonywanie asyst przy zamknięciu obiektu, monitorowania, interwencji Domu Przedpogrzebowego Rybnik, ul. Rudzka 70b 31.12.2022 8.634,60zł
aneks nr 2 do
umowy nr 02/SEGO/2020
27.12.2021 Sego Sp. z o.o. zmiana cennika usług 31.12.2022 wg cennika
125/2021 22.12.2021 Ośrodek Pomocy Społecznej usługi cmentarne 31.12.2022 zgodnie z cennikiem
aneks nr do umowy K/WK/000036/2020 17.12.2021 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dodanie punktu poboru – ul. Powstańców Śląskich 17.11.2022 wg zużycia

124/2021

15.12.2021

Rekord SI sp. z o.o.
Serwis i nadzór autorski nad funkcjonalnością oprogramowania Ratusz
31.12.2022
27.379,80zł
brak 28.10.2021 Urząd Miasta Rybnika porozumienie o współpracy w ramach systemu OSKAR czas nieokreślony brak
WO/K/T/KCH/
350/2021
19.10.2021 TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. kompleksowa sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji – ul. Barbary czas nieokreślony wg zużycia
aneks nr 1/2021
do umowy 63/2020
16.10.2021 P.H.U. KRUZAL S.C. zmiana oznaczenia Dzierżawcy 31.07.2023 brak
aneks nr 3/2021
do umowy 53/2020
16.10.2021 P.H.U. KRUZAL S.C. zmiana oznaczenia Dzierżawcy 31.07.2023 brak
98/2021 24.09.2021 GRANI-TEC Sp. z o.o. wykonanie muszli koncertowej w parku im. H. Czempiela 31.05.2022 3797010,00zł
UM/00530928/2021 21.09.2021 Navisoft Wojciech Szymik świadczenie usług aktualizacji i przetwarzania danych dla potrzeb monitoringu obiektów ruchomych 31-07-2023 51.955,20zł
85/2021 21.07.2021 Mirosław Myjak dzierżawa terenu na terenie parkingu przy ul. Jaskółczej (zniczomat) 31.07.2022 1.476,00zł
80/2021 22.07.2021 Pralnia Wodna Teresa Kamieniak usługi pralnicze odzieży roboczej oraz akcesoriów liturgicznych 1.08.2022 wg cennika
277/2021 15.07.2021 Centrum Medyczne Sp. z o.o. przeprowadzanie profilaktycznych badań pracowników 15.07.2021 wg cennika
79/2021 12.07.2021 Kancelaria Adwokacka Magda Szymura świadczenie obsługi prawnej 31.07.2023 101.844,00zł
71/2021 5.07.2021 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dzierżawa terenu z przeznaczeniem na posadowienie wodomatu Rybnik ul. M.C.Skłodowskiej 17.07.2024 7.704,72
brak 1.07.2021 Leon Sp. z o.o. dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej 30.06.2024 11,070,00zł
42/2021 14.06.2021 Inwestprojekt Słupsk konserwacja systemu Kosztorysowania FORTE 16.06.2024 1.387,44zł
29/06/IOD/2021 1.06.2021 Kwiecień i Partnerzy Anna Kwiecień funkcja IOD 31.07.2022 10.332,00zł
aneks nr 2/2021
do umowy
nr 53/2020
13.05.2021 P.H.U. KRUZAL S.C. wprowadzenie nowego cennika, określającego wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne i pogrzebowe 31.07.2023 wg zleceń
aneks nr 2/2021
do umowy
5/2020
13.05.2021 Zakład Kamieniarski Biernacki Krzysztof Królik wprowadzenie nowego cennika, określającego wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne i pogrzebowe 31.01.2023 wg zleceń
34 5.07.2021 ENEA S.A. sprzedaż energii elektrycznej 31.12.2024 759.308,91zł
23/2021 20.04.2021 R&R Company S.C. dzierżawa terenu w Rybniku przy ul.Kościuszki na cele prowadzonej działalności handlowej 30.09.2023 5.535,00zł
16/2021 26.03.2021 Arkadiusz Saczewski – PHU Żar dostawa paliw płynnych 31.03.2023 861.000,00zł
11/2021 1.03.2021 Rybnickie Stowarzyszenie Ochrony Zabytków „R-GAW” nieodpłatne użytkowanie budowli ochronnej na terenie zieleńca „R.Biegieszowej”. Biorący w użytkowanie ponosi koszty energii elektrycznej 28.02.2023 wg zużycia
brak 15.02.2021 Z.A.W. STOART o korzystanie z praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie 31.03.2023 2.375,64zł
6/2021 29.01.2021 Kosmetyka Profesjonalna Justyna Adamczyk korzystanie z gruntu położonego w Rybniku wzdłuż Bulwarów 31.01.2023 590,4zł
aneks nr 1/2021
do umowy nr
53/2020
4.01.2021 P.H.U. KRUZAL S.C. dot. odpadów 31.07.2023 brak
aneks nr 1/2021
do umowy
5/2020
4.01.2021 Zakład Kamieniarski Biernacki Krzysztof Królik dot. odpadów 31.01.2023 brak
brak 23.12.2020 PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym czas nieokreślony brak
182335945845/
A/D/2020
15.10.2020 TAURON Dystybucja S.A. świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Rybnik ul. 3 Maja czas nieoznaczony wg zużycia
aneks nr 1 do
umowy K/WK/000036/2020
13.08.2020 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dodanie punktu poboru – ul. Milenijna 17.11.2022 wg zużycia
68/2020 29.07.2020 P.H.U. KRUZAL S.C. dzierżawa terenu o powierzchni 10m2 nieruchomości gruntowej przy ul. Zadumy do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na cele handlowe, tj. sprzedaż nagrobków 31.07.2023 2.656,80zł
63/2020 29.07.2020 P.H.U. KRUZAL S.C. powierzenie przetwarzania danych osobowych 31.07.2023 brak
53/2020 29.07.2020 P.H.U. KRUZAL S.C. dzierżawa cmentarza komunalnego oraz domu przedpogrzebowego w Rybniku przy ul. Zadumy 31.07.2023 110.700,00zł
UM/00408164/2020 23.06.2020 Orange Polska Spółka Akcyjna świadczenie usług telekomunikacyjnych (32 4228991) 31.05.2022 1.536,00zł
UM/00408172/2020 23.06.2020 Orange Polska Spółka Akcyjna świadczenie usług telekomunikacyjnych (32 4248838) 31.05.2022 1.536,00zł
UM/00408183/2020 23.06.2020 Orange Polska Spółka Akcyjna świadczenie usług telekomunikacyjnych (32 4249326) 31.05.2022 2.712,00zł
K/WK/000036/2020 25.02.2020 PGNiG dostarczanie paliwa gazowego 31.12.2022 wg zużycia
aneks do umowy GZ/3112042/
0000126/2008
25.02.2020 PGNiG dostarczanie paliwa gazowego 31.12.2022 wg zużycia
KP1682/2020 20.02.2020 Castorama Polska Sp. z o.o. zgoda na dokonywanie płatności przelewem, z odroczonym terminem płatności 19.02.2023 wg potrzeb
5/2020 31.01.2020 Zakład Kamieniarski Biernacki Krzysztof Królik dzierżawa budynku administracyjno-socjalnego oraz cmentarza komunalnego przy ul. Kamiennej w Rybniku 31.01.2023 64.427,40zł
16/2020 31.01.2020 Zakład Kamieniarski Biernacki Krzysztof Królik powierzenie przetwarzania danych osobowych 31.03.2023 brak
brak 17.06.2020 Orange Polska Spółka Akcyjna świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange dla klientów korporacyjnych 30.06.2022 2.952,00zł
aneks nr 2/2020 1.06.2020 Rybnickie Służby Komunalne obciążenie za wodę i energię czas nieokreślony wg zużycia
49/2020 15.07.2020 Dom Kultury Chwałowice oddanie nieruchomości w trwały zarząd „Ogród Społeczny w Parku Górnika w dz. Chwałowice” 31.05.2024 4.428,00zł
brak 4.09.2019 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji porozumienie – utrzymanie przez MOSiR nawierzchni syntetycznej terenu boiska w Rybnku – Stodołach przy ul. Szramka czas nieokreślony brak
64/2019 6.08.2019 Orange Polska Spółka Akcyjna dzierżawa terenu z zabudowywanym abonenckim urządzeniem dostępowym (ONU) z niezbędną kanalizacją teletechniczną i przyłączem energetycznym w Rybniku przy ul. 3 Maja 30.06.2022 1.328,40zł
182335463611/
A/D/2019
26.04.2019 TAURON Dystybucja S.A. świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Rybnik ul. Mikołowska czas nieoznaczony wg zużycia
brak 3.01.2019 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej powierzenie przetwarzania danych osobowych brak brak
182335499247/
B/D/2018
30.10.2018 TAURON Dystybucja S.A. świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Rybnik ul.Szramka czas nieoznaczony wg zużycia
182335494908/
B/D/2018
26.10.2018 TAURON Dystybucja S.A. świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Rybnik ul. Kamienna (budynek administracyjno-socjalny) czas nieoznaczony wg zużycia
84/2018 1.08.2018 Firma Produkcyjno Handlowa PRIMA powierzenie przetwarzania danych osobowych brak brak
aneks do umowy nr
122526/A/D/2018
27.07.2018 TAURON Dystybucja S.A. zmiana mocy KW ul. Pełczyńskiego wg zużycia
255751/A/D/2018 18.04.2018 TAURON Dystybucja S.A. świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej – ul. Groborza czas nieoznaczony wg zużycia
122526/A/D/2018 16.02.2018 TAURON Dystybucja S.A. świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej – ul. Pełczyńskiego czas nieoznaczony wg zużycia
84326/A/D/2018 31.01.2018 TAURON Dystybucja S.A. świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – ul. Mikołowska czas nieoznaczony wg zużycia
aneks nr 2/2017 29.12.2017 Rybnickie Służby Komunalne dot. opłat (lokal ul. Rzeczna) czas nieokreślony wg zużycia
182276740/
B/D/2017
10.04.2017 TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. sprzedaż energii elektrycznej Rybnik ul. Janiego (skatepark) czas nieokreślony wg zużycia
182276668/B
/D/2016
10.04.2017 TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. sprzedaż energii elektrycznej Rybnik ul. Rudzka 11 czas nieokreślony wg zużycia
aneks do umowy
UZ/1432/2017
11.01.2017 TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. zmiana oznaczenia Klienta brak brak
UZ/1432/2017 9.01.2017 TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji Rybnik ul. Szramka czas nieoznaczony wg zużycia
Aneks 1/2016 30.12.2016 Rybnickie Służby Komunalne dot. wystawiania not obciążeniowych (lokal ul. Rzeczna) czas nieokreślony wg zużycia
Aneks 1/2016 30.12.2016 Rybnickie Służby Komunalne dot wystawiania not obciążeniowych czas nieokreślony wg zużycia
182276740/
B/D/2016
12.04.2016 TAURON Dystrybucja S.A. świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – ul. Rudzka czas nieoznaczony wg zużycia
182276668/
B/D/2/16
12.04.2016 TAURON Dystrybucja S.A. świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – ul. Janiego czas nieoznaczony wg zużycia
brak 24.09.2015 Rybnickie Służby Komunalne pobór wody na potrzeby utrzymania terenów zielonych/szalet w parku tematycznym czas nieokreślony wg zużycia
18040938/
A/D/2015
15.09.2015 TAURON Dystrybucja S.A. świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – ul. Chrobrego czas nieoznaczony
18013533/
A/D/2015
TAURON Dystrybucja S.A. świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – ul. Góreckiego czas nieoznaczony wg zużycia
15719173/
B/D/2014
30.12.2014 TAURON Dystrybucja S.A. świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – ul. Wodzisławska czas nieokreślony wg zużycia
UZ/37098/2014 30.12.2014 TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej – ul. Janiego czas nieoznaczony wg zużycia
UZ/13755/2014 17.07.2014 TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej – ul. Kotucza czas nieoznaczony wg zużycia
brak 1.10.2013 Rybnickie Służby Komunalne umowa użyczenia określająca zasady używaniu lokalu przy ul. Rzecznej czas nieoznaczony wg zużycia
UZ/14481/2-13 19.08.2013 TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej – ul. Wodzisławska czas nieoznaczony wg zużycia
34281/A/D/2013 4.04.2013 TAURON Dystrybucja S.A. świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – ul. Rzeczna czas nieokreślony wg zużycia
140335/B/D/2012 23.11.2012 TAURON Dystrybucja S.A. świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – ul. Podmiejska czas nieokreślony wg zużycia
140351/B/D/2012 23.11.2012 TAURON Dystrybucja S.A. świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – ul. Rynek czas nieokreślony wg zużycia
aneks do umowy GZ/3112042/
0000126/2008
29.05.2012 PGNiG dot. możliwości rozwiązania umowy brak brak
GZ/HZ-21/002833/2010 4.03.2010 PGNiG dostarczanie paliwa gazowego ul. Rudzka czas nieoznaczony wg zużycia