Rejestr umów

Numer umowy  Data zawarcia Wykonawca Przedmiot umowy Termin realizacji Wartość Brutto
46/2023 24.05.2023 Raj-Inwest Sp. z o.o. koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem powstałego urobku z ul. Boguszowickiej, Żorskiej, Obw.Południowa 4.06.2023 66.310,00zł
44/2023 26.05.2023 Stowarzyszenie Rybnicka Grupa Biegowa "Pędzimy razem" wynajem obiektu Grzybówka w Rybniku ul. Podgórna 27.05.2023 369,00zł
38/2023 11.05.2023 INVESTBUD Witold Zimończyk wykonanie technicznego, pięcioletniego przeglądu budynków i budowli oraz pięcioletniego przeglądu placów zabaw, ścieżek zdrowia, street workout, toru rowerowego, skateparków oraz siłowni 30.06.2023 45.325,50zł
37/2023 12.05.2023 Anna Musiał wynajem Grzybówki przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie w celu organizacji imprezy integracyjnej 14.05.2023 369,00zł
3/2023/Z 08.05.2023 JolantaLach wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach budynków przy ul. Pod Lasem 64 30.06.2023 22,80zł/godz
36/2023 27.04.2023 Diego Compact Robert Tkocz dzierżawa terenu w Rybniku ul. Rudzka 13 ( p. A.Fudalego) z przeznaczeniem na cele handlowe 30.09.2023 5.535,00zł
35/2023 2.05.2023 Słodka Kraina Aneta Szczepaniak dzierżawa terenu ul. Podgórna (Grzybówka) z przeznaczeniem na cele handlowe 6.05.2023 198,03
34/2023 26.04.2023 FHU „KACPEZ” dzierżawa terenu ul. Podgórna (Grzybówka) z przeznaczeniem na cele handlowe 6.05.2023 98,4
33/2023 27.04.2023 MT DOM Marlena Luks dzierżawa terenu ul. Podgórna (Grzybówka) z przeznaczeniem na cele handlowe 6.05.2023 123zł
32/2023 26.04.2023 Dorsz Kraft Non Profit Sp. z o.o. dzierżawa terenu ul. Podgórna (Grzybówka) z przeznaczeniem na cele handlowe 6.05.2023 221,4zł
31/2023 10.05.2023 Konsorcjum Faktoria CD Sp. z o.o. budowa krematorium przy Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej 70B w Rybniku 31.03.2024 3.135.140,50zł
85698 6.04.2023 Z.A.W. STOART korzystanie z praw autorskich 30.09.2023 1.230,90zł
Aneks 1/2023 do umowy 11/2023 20.04.2023 Recykling Południe Sp. z o.o. zmiana dot.waloryzacji wynagrodzenia 31.12.2023 0
30/2023 17.04.2023 Rybnickie Stowarzyszenie Ochrony Zabytków "R-GAW" nieodpłatne użytkowanie budowli ochronnej zlokalizowanej na terenie zieleńca R.Biegieszowej przy ul. Chrobrego w Rybniku 31.03.2023 0
29/2023 18.04.2023 OSP Boguszowice przekazanie nieruchomości położnej przy ul. Strażackiej do bezpłatnego użytkowanie przez ZZM 3 lata 0
2/2023/Z 18.04.2023 Beata Kurek-Stefunyn wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach budynków przy ul. Pod Lasem 64 31.05.2023 22,80 zł/godz. Wg potrzeb
28/2023 31.03.2023 ARTUS Artur Cnota powierzenie przetwarzania danych osobowych 31.12.2023 brak
27/2023 31.03.2023 ARTUS Artur Cnota ochrona zdalna ze wsparciem bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej – cmentarz Chwałowice ul. Kamienna 8 31.12.2023 630zł
aneks nr 1 do umowy K/WK/000016/2023 30.03.2023 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zmiana załącznika do umowy 17.11.2025 wg zużycia
26/2023 30.03.2023 INFERNO Sp. z o.o. trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem urobku – zadanie nr 6 31.10.2023 43.383,60zł
25/2023 30.03.2023 INFERNO Sp. z o.o. trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem urobku – zadanie nr 5 31.10.2023 41.504,40zł
24/2023 30.03.2023 INFERNO Sp. z o.o. trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem urobku – zadanie nr 4 31.10.2023 38.241,00zł
23/2023 30.03.2023 INFERNO Sp. z o.o. trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem urobku – zadanie nr 3 31.10.2023 30.164,40zł
22/2023 30.03.2023 INFERNO Sp. z o.o. trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem urobku – zadanie nr 2 31.10.2023 33.264,00zł
21/2023 30.03.2023 INFERNO Sp. z o.o. trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem urobku – zadanie nr 1 31.10.2023 46.935,00zł
D/1/11/42/23/000091 29.03.2023 Tauron Dystrybucja S.A. umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej – scena plenerowa Rybnik ul. Patriotów wg zużycia
20/2023 21.03.2023 EKK Baseny Krzysztof Orzoł serwis fontanny na Rynku oraz fontanny i kaskady na Placu Wolności 31.07.2023 20.664,00zł
19/2023 27.03.2023 MSProjekt opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy nowego placu zabaw przy ul. Sosnowej w Rybniku 30 dni od daty zawarcia umowy 5.535,00zł
Aneks 1/2023 do umowy 18/2023 30.03.2023 Zakład Kształtowania i Utrzymania Terenów Zieleni „Rajgras” zmiana dot.waloryzacji wynagrodzenia 31.10.2023 0
18/2023 30.03.2023 Zakład Kształtowania i Utrzymania Terenów Zieleni „Rajgras” dwukrotne koszenie trawy, wycinka samosiewek z węzłów drogowych, poboczy dróg, rowów i skarp na terenie Drogi Regionalnej Pszczyna-Racibórz 31.10.2023 67.471,20zł
31.365,00zł 31.07.2023 serwis fontanny na terenie miasta Rybnika Renata Kaczmarczyk Fontanny z Kamienia Export -Import 20.03.2023 17/2023
16/2023 15.03.2023 EKK Baseny Krzysztof Orzoł serwis tężni solankowej w dz. Paruszowiec Piaski w Rybniku 30.09.2023 27.060,00zł
15/2023 1.03.2023 MSProjekt wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. wykonania budowy małej siłowni pod chmurką wraz z bulodromem oraz stołem do gry w ping-ponga zlokalizowanej przy ul. mahoniowej w Rybniku 90 dni od daty zawarcia umowy 9.594,00zł
14/2023 1.03.2023 MSProjekt wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. wykonania budowy street workout oraz parkour parku zlokalizowanego w Parku Osiedlowym przy ul. Bogusławskiego w Rybniku 60 dni od daty zawarcia umowy 12.423,00zł
13/2023 28.02.2023 ArtLook Gallery wykonanie następujących usług – aktualizacja Grobonetu, świadczenie opieki autorskiej – Interaktywny Administrator Cmentarzy i Grobonet 29.02.2024 6.273,00zł
12/2023 20.02.2023 REM-BUD Żak Krzysztof wykonanie prac remontowych w bud. B Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku 28.02.2023 12.700,00zł
KP1682/2023 20.02.2023 Castorama Polska Sp. z o.o. o współpracy w spawie sprzedaży z odroczonym terminem płatności 31.12.2023 wg potrzeb
13.02.2023 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS umowa licencyjna na publiczne odtwarzanie utworów 30.09.2023 290,87zł
11/2023 17.02.2023 Recykling Południe Sp. z o.o. świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów miejskich 31.12.2023 121.024,80zł
10/2023 1.02.2023 GO Bartosz Giemza nadzór i kontrola nad stanem technicznym, porządkowym i bezpieczeństwem użytkowników trasy rowerowej MTB i toru rowerowego w parku leśnym „Wiśniowiec” 31.12.2023 47.355,00zł
1/2023/Z 3.02.2023 Renata Grzębska wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach budynków przy ul. Pod Lasem 64 30.11.2023 22,80 zł/godz. Wg potrzeb
UP/135702/2
022/011R11
30.01.2023 TAURON Dystrybucja S.A. przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu – Fontanna ul. Wieniawskiego 28.06.2024 930,14zł
9/2023 26.01.2023 PHU Kruzal umieszczenie reklamy na ogrodzeniu cmentarza komunalnego w Rybniku-Boguszowicach 31.07.2023 289,29zł
8/2023 1.02.2023 Arkadiusz Saczewski PHU ŻAR dostawa paliw płynnych 31.01.2024 690.030,00zł
7/2023 10.02.2023 „Ptasi Bufet” Sp. z o.o. korzystanie z gruntu położonego wzdłuż Bulwarów przy rzece Nacynie 31.01.2024 295,2
Aneks
wprowadzający
do umowy
23011702489
90/274489/FDP
17.01.2023 Fiserv Polska S.A. współpraca w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi 31.12.2023 opłata prowizyjna
K/WK/000016/2023 16.01.2023 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 17.11.2025 wg zużycia
6/2023 2.01.2023 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię 31.12.2023 wg cennika
5/2023 2.01.2023 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię 31.12.2023 wg cennika
4/2023 2.01.2023 Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię 31.12.2023 wg cennika
3/2022 2.01.2023 Rduch Usługi Ogrodnicze przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię 31.12.2023 wg cennika
2/2023 2.01.2023 Hossa Sp. z o.o. przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię 31.12.2023 wg cennika
1/2023 3.01.2023 Operator Gazociągów Przesyłowych „Gaz System” przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię 31.12.2023 wg cennika
6750/M+GI/PS/
PRO_SL_2022/N
2.01.2023 ERA Sp. z o.o. monitorowanie obiektu i interwencje grup – Dom Przedpogrzebowy ul. Rudzka 70b 31.12.2023 1.328,40zł
21.12.2022 Rekord SI sp. z o.o. serwis i nadzór autorski nad funkcjonalnością oprogramowania Ratusz 31.12.2023 31.497,84zł
20.12.2022 PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. sprzedaż paliwa CNG 30.11.2025 wg cennika
116/2022 20.12.2022 Ośrodek Pomocy Społecznej usługi cmentarne 31.12.2023 zgodnie z cennikiem
115/2022 22.12.2022 Miejski Dom Pomocy Społecznej usługi cmentarne 31.12.2023 zgodnie z cennikiem
Aneks 1/2022 do
umowy nr 109/2022
15.12.2022 GRINN-PLUS Łukasz Durczok zmiana terminu realizacji umowyzmiana terminu realizacji umowy 28.12.2022 0zł
114/2022 20.12.2022 ARTUS Artur Cnota powierzenie przetwarzania danych osobowych 31.12.2022 brak
113/2022 20.12.2022 ARTUS Artur Cnota świadczenie usług ochrony zdalnej ze wsparciem bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej 31.12.2022 4.428,00zł
UP/115743/2022
/011R11
20.10.2022 TAURON Dystrybucja S.A. przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu park ul. Gliwicka 29.03.2024 178,88
2211300244412/22
5406/FDP WU 25
30.11.2022 Fiserv Polska S.A. współpraca w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi 31.12.2023 opłata prowizyjna
Aneks 1/2022 do
umowy nr 87/2022
30.11.2022 Pracownia Stalowe Anioły Jerzy Tomal przedłużenie terminu wykonania umowy 29.12.2022 0zł
aneks nr 1
NRUM/00627
304/2022
28.11.2022 Orange Polska Spółka Akcyjna świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych 22.09.2023 1623,6zł
aneks nr 2
do umowy 277/2021
1.01.2023 Centrum Medyczne Sp. z o.o. zmiana cennika usług za badania profilaktyczne pracowników 18.07.2023 wg cennika
112/2022 18.11.2022 ELKONST Z.R.E.K. wykonanie i dostarczenie 20 szt. kratownic ochronnych do drzew 20.12.2022 104.796,00zł
111/2022 1.12.2022 Hossa Sp. z o.o. przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię 31.12.2022 wg cennika
110/2022 24.11.2022 Kamieniarstwo-Betoniarstwo Jacek Uherek remont grobu wojennego Niedobczyce, Popielów, czyszczenie i malowanie liter na pomniku Gotartowice, remont ogrodzenia grób zbiorowy Boguszowice Stare, murek na pomniku Rybnik 16.12.2022 123.503,20zł
109/2022 14.11.2022 GRINN-PLUS Łukasz Durczok wykonanie nasadzeń 9 drzew w systemie podłoża strukturalnego na terenie Placu Wolności 15.12.2022 137.586,60zł
108/2022 18.11.2022 Hunt Andrzej F.H.U. Betoniarstwo-Kamieniarstwo wymiana elementów betonowych ujęć wodnych na cmentarzu komunalnym w Rybniku, ul. Rudzka 70b 15.12.2022 14.206,50zł
107/2022 16.11.2022 OCEAN Tomasz Król wymiana elementów betonowych ujęć wodnych na cmentarzu komunalnym w Rybniku, ul. Rudzka 70b 15.12.2022 17.360,00zł
106/2022 21.11.2022 UNI-TRCK Sp. z o.o. dostawa Piaggio Porter NP.6. 20.12.2022 282.000,00
28.10.2022 FHU Józef Kowalik dzierżawa terenu w rejonie parkingu przy ul. Jaskółczej i ul. Zadumy z przeznaczeniem na cele handlowe 2.11.2022 541,2zł
28.10.2022 Ogrodnictwo Iwona Tarnawska dzierżawa terenu w rejonie parkingu przy ul. Jaskółczej z przeznaczeniem na cele handlowe 1.11.2022 147,6zł
28.10.2022 FPH Nika Barbara Naczyńska dzierżawa terenu w rejonie parkingu przy ul. Jaskółczej z przeznaczeniem na cele handlowe 1.11.2022 295,2zł
28.10.2022 Ogrodnictwo Iwona Tarnawska dzierżawa terenu w rejonie parkingu przy ul. Jaskółczej z przeznaczeniem na cele handlowe 1.11.2022 147,6zł
28.10.2022 Dominik Niewelt dzierżawa terenu w rejonie parkingu przy ul. Jaskółczej oraz ul. Zadumy z przeznaczeniem na cele handlowe 1.11.2022 86,1zł
28.10.2022 Kazek Sp. zo.o. dzierżawa terenu w rejonie parkingu przy ul. Jaskółczej z przeznaczeniem na cele handlowe 1.11.2022 295,2zł
105/2022 26.10.2022 Irena Szulik dzierżawa terenu w rejonie parkingu przy ul. Jaskółczej z przeznaczeniem na cele handlowe 1.11.2022 246zł
104/2022 27.10.2022 Janina Odrozek Handel Obwoźny dzierżawa terenu przy cmentarzu w Boguszowicach z przeznaczeniem na cele handlowe 1.11.2022 184,5zł
103/2022 27.10.2022 BUD-DOM Usługi Remontowo-Budowlane Bogusława Kachel wykonanie wygrodzenia grobów ziemnych znajdujących się na terenie Rybnika – Ruda Las 29.11.2022 79.999,69zł
102/2022 2.11.2022 GRINN-PLUS Łukasz Durczok wykonanie alejki wraz z montażem ławki leśnej i kosza na śmieci w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 przy ul. Sybiraków w Rybniku 30.11.2022 29.500,00zł
aneks nr 1/2022 do umowy 16/2021 14.10.2022 Arkadiusz Saczewski – PHU Żar dostawa paliw płynnych 31.01.2023 1.061.000,00zł
aneks nr 2 do umowy 98/2021 10.10.2022brak GRANI-TEC Sp. z o.o. zmiana terminy wykonania umowy 30.11.2022
101/2022 3.10.2022 Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. zo.o. modernizacja placu zabaw przy ul. Sportowej w dz. Niewiadom 8.12.2022 130.146,55zł
100/2022 3.10.2022 Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. zo.o. Rozbudowa placu zabaw w Rybniku dz. Kłokocin 10.12.2022 26.159,76zł
aneks nr 1 do umowy nr 29/2022 12.09.2022 Pracownia Projektowo-Urbanistyczno-Konserwatorska ABAKUS rozszerzenie podjetych działań projektowych dot. zadania o nazwie „Projekt rewitalizacji zabytkowego Parku im. św.Jana Sarkandra…” 31.10.2022 r. brak
aneks nr 1/2022 do umowy nr 49/2022 8.09.2022 Diego Compact Robert Tkocz przedłużenie terminu dzierżawy terenu położonego w Rybniku ul. Rudzka 13 - p. Fudalego 9.10.2022 922,5zł
99/2022 8.09.2022 GRANI-TEC Sp. z o.o. zagospodarowanie wyspy ronda Węzeł Gotartowicki w dzielnicy Gotartowice 15.12.2022 155.900,00zł
98/2022 8.09.2022 GRANI-TEC Sp. z o.o. zagospodarowanie wyspy ronda Węzeł Świerklański w dzielnicy Chwałowice 15.01.2022 148.500,00zł
97/2022 8.09.2022 GRANI-TEC Sp. z o.o. zagospodarowanie wyspy ronda Węzeł Chwałowicki w dzielnicy Meksyk 15.12.2022 125.000,00zł
96/2022 22.11.2022 Pracownika Projektowa IMPULS Dariusz Zniszczoł wykonanie opracowania inwentaryzacji cmentarza komunalnego przy ul. Rudzkiej 70b 15.12.2022 15.000,00zł
95/2022 8.09.2022 GRANI-TEC Sp. z o.o. zagospodarowanie wyspy ronda „Biegacza” w dzielnicy Smolna 15.12.2022 63.500,00zł
94/2022 6.09.2022 BUD-DOM Usługi Remontowo-Budowlane Bogusława Kachel remont dachu nad estradą w parku „Kozie Góry” 6.11.2022 34.600,00zł
93/2022 6.09.2022 BUD-DOM Usługi Remontowo-Budowlane Bogusława Kachel termomodernizacja dachu działu technicznego 6.11.2022 114.000,00zł
92/2022 26.08.2022 Dorsz Kraft Non Profit Sp. z o.o. dzierżawa terenu Rybnik ul. 1 go Maja (teren p. Górnika) z przeznaczeniem na cele handlowe, tj. sprzedaż napojów alkoholowych (piwa) w dniu 26.08.2022 r. 26.08.2022 276,75zł
91/2022 17.08.2022 SUB-CLUB Franczewski Krzysztof dzierżawa terenu w Rybniku ul. Podgórna (skwer Grzybówka) z przeznaczeniem na cele handlowe (sprzedaż piwa) 20-21.08.2022 73,8zł
90/2022 2.08.2022 Pralnia Rybka Tomasz Kamieniak usługi pralnicze odzieży roboczej oraz akcesoriów liturgicznych 1.08.2023 wg cennika
aneks nr 1/2022 do umowy 73/2022 20.07.2022 MKM PROJEKT Marzena Kopiec-Michałek zmiana terminu realizacji umowy 5.08.2022 brak
3/2022/Z 25.07.2022 Renata Grzębska wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach budynków przy ul. Pod Lasem 64 30.11.2022 22,58zł/godz. Wg potrzeb
SOIV.3113.2
.73.2022
27.07.2022 Skarb Państwa – Wojewoda Ślaski dotacja na realizację zadania – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Rybnik, w tym remont grobu wojennego Józefa Kozłowskiego 31.12.2022 29.000,00zł
SOIV.3113.
2.114.2022
27.07.2022 Skarb Państwa – Wojewoda Ślaski dotacja na realizację zadania - remont grobów wojennych w Rybniku, mogiły zbiorowej wojennej pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku, mogiły zbiorowej wojennej więźniów KL Auschwitz 31.12.2022 153.695.88zł
89/2022 15.07.2022 Stowarzyszenia Grupa Kolarska „Viktoria” Rybnik Nieodpłatne użyczenie terenu wraz ze znajdującymi się na nim trasami do uprawiania kolarstwa górskiego oraz zadaszoną sceną -”Park Sportowy Wiśniowiec” Rybnik ul. JaniegoNieodpłatne użyczenie terenu wraz ze znajdującymi się na nim trasami do uprawiania kolarstwa górskiego oraz zadaszoną sceną -”Park Sportowy Wiśniowiec” Rybnik ul. Janiego 18.09.2022 brak
88/2022 28.07.2022 Kwiatkowski THS Sp. zo.o. dzierżawa terenu w Rybniku ul. Bogusławskiego (teren Parku Osiedlowego) z przeznaczeniem na cele handlowe 30.07.2022 73,8zł
87/2022 25.07.2022 Pracownia Stalowe Anioły Jerzy Tomal opracowanie projektu, wykonanie i dostawa rzeźby przedstawiającej postaci dwóch zawodników judo oraz jej montaż na wyspie ronda „Zebrzydowickiego” na skrzyżowaniu ul. Zebrzydowickiej i Budowlanych w Rybniku 30.11.2022 150.000,00zł
86/2022 28.07.2022 Zakład Kształtowania i Utrzymania Terenów Zieleni „Rajgras” wycinka drzewa (1) oraz pielęgnacji (1) zlokalizowanych przy ul. Zebrzydowickiej wraz z uporządkowaniem terenu, zrębkowaniem gałęzi, wywozem zrębek i grubizny 10.08.2022 6.075,00zł
85/2022 12.07.2022 Kamil Rduch wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 12.07.2022 123zł
84/2022 3.08.2022 Parafia Rzymskokatolicka pw.Matki Bożej Częstochowskiej w Rybniku użyczenie części nieruchomości o pow. 300m2 w rejonie ul. Pilarczyka (plac zabaw) 28.07.2024 brak
83/2022 19.07.2022 Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Herman Jarosław remont dachu Domu Przedpogrzebowego 17.09.2022 56.664,59zł
82/2022 1.08.2022 ARTUS Artur Cnota powierzenie przetwarzania danych osobowych 31.12.2022 brak
81/2022 1.08.2022 ARTUS Artur Cnota świadczenie usług ochrony zdalnej ze wsparciem bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej 3.12.2022 1.845,00zł
80/2022 12.07.2022 EDUCARIUM projekt i wykonanie kapitalnego remontu placu zabaw 15.12.2022 739.463,29 zł
Aneks nr 1 do
umowy 127/2021
30.06.2022 ARTUS Artur Cnota zmiana terminu wykonania umowy 31.07.2022 brak
Aneks nr 1 do
umowy 126/2021
30.06.2022 ARTUS Artur Cnota zmiana terminu wykonania umowy 31.07.2022 2.583,00zł
Aneks do umowy 2/2022/Z 1.06.2022 Monika Szulik zmiana terminu wykonania umowy 30.09.2022 19,70zł/godz.(wg potrzeb)
Aneks 1/2022 do umowy nr 98/2022 13.06.2022 GRANI-TEC Sp. z o.o. zmiana terminy wykonania umowy oraz numeru konta bankowego 31.08.2022 brak
77/2022 15.07.2022 Grzegorz Chmiel wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 16.07.2022 184,5zł
76/2022 22.06.2022 Bartosz Przybylski wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 22.06.2022 123zł
75/2022 13.06.2022 Trapp-GmbH Sp. z o.o. wykonanie siedzisk z oparciem do zamocowania na istniejących schodach 29.07.2022 42.435,00zł
74/2022 20.06.2022 Aleksandra Kopczyńska wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 20.06.2022 246zł
73/2022 20.06.2022 MKM PROJEKT Marzena Kopiec-Michałek wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji kosztorysowo-projektowej pn. Termomodernizacja budynku Domu Przedpogrzebowego wraz z remontem toalet w Boguszowicach Starych ul. Zadumy . 25.07.2022 18.700,00zł
72/2022 20.06.2022 Melior Group Tomasz Dybała dzierżawa terenu ul. Mikołowska/ Przemysłowa z przeznaczeniem ca cele handlowe, tj. sprzedaż lodów 31.08.2022 239,85zł
2793 14.06.2022 ECO-GRYT wynajęcie toalety z umywalką – Rybnik ul. Bracka/Chłodna 31.08.2022 805
71/2022 15.06.2022 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 15.06.2022 184,5zł
70/2022 24.06.2022 Hanna Szulik wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 24.06.2022 184,5zł
69/2022 17.06.2022 BIT GLOBAL wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 17.06.2022 184,5zł
68/2022 8.06.2022 Danieluk Jolanta wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 12.06.2022 184,5zł
67/2022 2.06.2022 Wyleżych Adam wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 2.06.2022 184,5zł
66/2022 24.06.2022 Gładysz Łukasz wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 25.06.2022 184,5zł
65/2022 8.06.2022 Witosz Katarzyna wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 11.06.2022 123zł
64/2022 9.06.2022 Przybyła Dominka wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 10.06.2022 184,5zł
63/2022 24.06.2022 Anna Kruszyńska wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 26.06.2022 184,5zł
62/2022 3.06.2022 Kuszkowska Agnieszka wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 3.06.2022 184,5zł
61/2022 3.06.2022 Trapp-GmbH Sp. z o.o. wykonanie donico-ławki w oparciem 15.07.2022 40.590,00zł
UM/00616754/2022 30.05.2022 Orange Polska Spółka Akcyjna świadczenie usług ISDN czas nieokreślony 36,90zł/m-c
UM/00616748/2022 30.05.2022 Orange Polska Spółka Akcyjna świadczenie usług telekomunikacyjnych czas nieokreślony 119,98zł/m-c
60/2022 31.05.2022 Orange Polska Spółka Akcyjna dzierżawa terenu zabudowanego abonenckim urządzeniem dostępu ONU z niezbędna kanalizacją teletechniczną i przyłączem energetycznych w Rybniku przy ul. 3 Maja 30.06.2025 1.594,08zł
23/06/IOD/2022 1.06.2022 Kwiecień i Partnerzy Anna Kwiecień świadczenie usługi inspektora ochrony danych 31.05.2023 11.070,00zł
Aneks 1 do umowy 59/2022 31.05.2022 Piotr Pander rozwiązanie umowy nr 59/2022 31.05.2022 0zł
59/2022 24.05.2022 Piotr Pander dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe – Rybnik dz. Rybnicka Kuźnia ul. św.Maksymiliana/Podmiejska 30.06.2022 461,25zł
58/2022 6.06.2022 CAR CENTER dostawa samochodu Opel Vivaro-e-furgon 6.10.2022 265.970,00zł
57/2022 23.05.2022 Biuro Projektowe Detal Marek Książek wykonanie technicznego, rocznego przeglądu budynków i budowli oraz rocznego przeglądu placów zabaw, ścieżek zdrowia, street workout, toru rowerowego, skateparków oraz siłowni 30.06.2022 27.000,00zł
56/2022 27.05.2022 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego z Padwy wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 29.05.2022 184,5zł
55/2022 16.05.2022 REM-BUD Żak Krzysztof remont podestów wraz z es chodami przy szklarniach przy bud. C Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku 31.08.2022 51.000,00zł
54/2022 16.05.2022 REM-BUD Żak Krzysztof wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w szklarniach w bud. C Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku 6.06.2022 106.850,00zł
53/2022 16.05.2022 SUB-CLUB Franczewski Krzysztof dzierżawa terenu w Rybniku ul. Podgórna „Grzybówka„ z przeznaczeniem na sprzedaż piwa 20-21.08.2022 369zł
52/2022 18.05.2022 METRON Daniel Zniszczoł koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem urobku 30.11.2022 180.406,56zł
50/2022 13.05.2022 Adam Dudek wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 14.05.2022 123zł
49/2022 5.06.2022 Diego Compact Robert Tkocz dzierżawa terenu położonego w Rybniku ul. Rudzka 13 - p. Fudalego 31.08.2022 7.380,00zł
48/2022 6.05.2022 PPHU ZAHIR wynajęcie obiektu usytuowanego przy ul. Szramka w Rybniku Stodołach 8.05.2022 123,00zł
47/2022 6.05.2022 Aleksander Suska wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 7.05.2022 123,00zł
46/2022 6.05.2022 DAN-MAR Damian Zdziebczok dzierżawa terenu w Rybniku ul. Podgórna „Grzybówka„ z przeznaczeniem na cele handlowe 7.05.2022 49,20zł
45/2022 6.05.2022 Maciej Miera wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 7.05.2022 184,50zł
2727 2.05.2022 ECO-GRYT wynajęcie toalety z umywalką – Rybnik Błonia rybnickie przy torze rolkowym ul. Groborza 31.10.2022 2.281,65zł
2726 2.05.2022 ECO-GRYT wynajęcie toalety z umywalką – Rybnik ul. Góreckiego 31.10.2022 3.757,65zł
2725 2.05.2022 ECO-GRYT wynajęcie toalety z umywalką – Rybnik Stodoły ul. Szramka 31.10.2022 2.281,65zł
44/2022 29.04.2022 Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych Piotr Nowak wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji dokumentacji kosztorysowo-projektowej na wykonanie pól urnowych na cmentarzu komunalnym w Rybniku ul. Rudzka 70b. 30.07.2022 17.958,0zł
43/2022 16.05.2022 AGREX-ECO dostawa przerzucarki pryzm typu BACKHUS A 38 16.09.2022 1.100.604zł
2/2022/Z 29.04.2022 Monika Szulik podlewanie szkółki pojemnikowej, roślin w gruncie i w szklarniach na bazie ZZM ul. Pod Lasem 64 30.09.2022 19,70zł/godz. (wg potrzeb)
42/2022 28.04.2022 Henryk Szmid dzierżawa powierzchni położonej w dz. Śródmieście , ul. Rudzka 13 na terenie p. Fudalego 3.05.2022 492zł
Aneks 1/2022
do umowy
nr 85/2021
25.04.2022 Mirosław Myjak zmiana treści umowy 30.04.2022 0
brak 2.05.2022 Tomasz Kamieniak umowa przejęcia praw i obowiązków wynikających z umowy nr 80/2021 1.08.2022 0
41/2022 29.04.2022 Zdzisław Zajda dzierżawa powierzchni położonej w dz. Śródmieście , ul. Rudzka 13 na terenie p. Fudalego 3.05.2022 246zł
40/2022 29.04.2022 Piotr Bednarek dzierżawa powierzchni położonej w dz. Śródmieście , ul. Rudzka 13 na terenie p. Fudalego 30.04.2022 590,4zł
39/2022 26.04.2022 GRINN-PLUS Łukasz Durczok trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem powstałego urobku dla zadania nr 7 31.10.2022 43.704,00zł
38/2022 26.04.2022 GRINN-PLUS Łukasz Durczok trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem powstałego urobku dla zadania nr 6 31.10.2022 35.910,00zł
37/2022 26.04.2022 GRINN-PLUS Łukasz Durczok trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem powstałego urobku dla zadania nr 5 31.10.2022 39.795,00zł
36/2022 26.04.2022 GRINN-PLUS Łukasz Durczok trzykrotne koszenie trawy i wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem i wywozem powstałego urobku dla zadania nr 4 31.10.2022 34.848,00zł
35/2022 21.04.2022 Studio Architektury Bober wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Wieża Eiffla na rondzie Niedobczyce-Paryż, dz. Niedobczyce” 31.08.2022 158.670,00zł
34/2022 28.04.2022 Kamil Lukaszczyk wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 30.04.2022 123,00zł
33/2022 22.04.2022 Ewelina Kowolik wynajem obiektu „Grzybówka” przy ul. Podgórnej w Rybniku-Golejowie 24.04.2022 184,5zł
32/2022 28.04.2022 PRONAR dostawa rozdrabniacza MRW 2.75H 28.08.2022 1.291.500,00zł
31/2022 25.04.2022 GRINN-PLUS Łukasz Durczok dwukrotne koszenie trawy, wycinka samosiewek z wysp centralnych rond, węzłów drogowych, rejonu zieleni izolacyjnej, poboczy dróg, rowów i skarp na terenie drogi Pszczyna-Racibórz wraz z zebraniem i wywozem powstałego urobku 31.10.2022 77.591,88zł
30/2022 15.04.2022 Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych Piotr Nowak wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z kosztorysem na wykonanie ścieżek na cmentarzu komunalnym w Rybniku ul. Rudzka 70B 30.06.2022 9.840,00zł
29/2022 13.04.2022 Pracownia Projektowo-Urbanistyczno-Konserwatorska ABAKUS opracowanie dokumentacji projektowej o nazwie „Projekt rewitalizacji zabytkowego Parku im. św.Jana Sarkandra wraz z inwentaryzacją dendrologiczną w zakresie dokumentacji konserwatorskiej obejmującej:ścieżki parkowe, oświetlenie, małą architekturę i zieleń zabytkową w obszarze działek nr 1631/262, 496/262, 2745/20” 31.10.2022 127.000,00zł
27/2022 8.04.2022 Diego Compact Robert Tkocz dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele handlowe – Rybnik Park. A.Fudalego 30.04.2022 400,00zł
26/2022 30.03.2022 MSProjekt wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. wykonania nawierzchni bezpiecznej na terenie placu zabaw przy ul. Sportowej w Rybniku 30.06.2022 6.765,00zł
25/2022 30.03.2022 MSProjekt wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. wyk. rozbudowy placu zabaw przy ul. Brackiej/Chłodnej w Rybniku 30.06.2022 4.305,00zł
24/2022 15.04.2022 TOMIKO Michałek Tomasz wykonanie dokumentacji pn. Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania „Zaprojektowanie i budowa krematorium przy Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej 70B w Rybniku” 30.04.2022 5.658,00zł
23/2022 4.04.2022 Marek Sitko dzierżawa obiektu „Grzybówka” w dniu 04.04.2022 r. 5.04.2022 123,00zł
26/22/0059 23.03.2022 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS licencja na publiczne odtwarzanie utworów – fontanna na Placu JP II w Rybniku 31.10.2022 458,81zł
22/2022 18.03.2022 Renata Kaczmarczyk Fontanny z Kamienia Export -Import serwis fontanny na Placu Jana Pawła (przy Bazylice) 31.10.2022 77.490,00zł
21/2022 15.03.2022 EKK Baseny Krzysztof Orzoł serwis na terenie miasta Rybnika fontanny na Rynku oraz fontanny i kaskady na Placu Wolności 31.10.2022 48.216,00zł
20/2022 15.03.20222 EKK Baseny Krzysztof Orzoł serwis tężni solankowej w dz.Paruszowiec 31.10.2022 37.884,00zł
19/2022 15.03.2022 Kamieniarstwo S.C. R.M. Szczotok wykonanie rzeźby i ławki przy grobowcu murowanym „Grób Dzieci Utraconych” na terenie cmentarz komunalnego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 70B 14.04.2022 19434,00zł
18/2022 20.05.2022 BIMDESIGN Marta Sobel. Łukasz Łyduch opracowanie dokumentacji budowlano-technicznej dot. przebudowy fontanny zlokalizowanej przy ul. Wieniawskiego w Rybniku na terenie Zieleńca Powstańców 20.11.2022 79.950,00zł
69/2021/2022 23.02.2022 Zespół Szkół Budowlanych praktyka zawodowa 8.04.2022 brak
umowa zlecenie 14.02.2022 Michał Białas utworzenie aplikacji „Polecenie pracy” na rok 2022 25.02.2022 3.900,00zł
OGL/60020
580/C/2022
4.02.2022 TAURON Dystrybucja S.A. umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej – fontanna JP II czas nieoznaczony wg zużycia
17/2022 1.02.2022 GO Bartosz Giemza nadzór i kontrola nad stanem technicznym, porządkowym i bezpieczeństwem użytkowników trasy rowerowej MTB i toru rowerowego w parku leśnym „Wiśniowiec” 31.12.2022 52.800,00zł
16/2022 1.02.2022 ArtLook Gallery opieka autorska i udzielenie wsparcia technicznego dla systemu zarządzania cmentarzami komunalnymi w Rybniku – Interaktywny Administrator Cmentarzy - Grobonet 31.12.2022 4.026,00zł
15/2022 31.01.2022 Recykling Południe Sp. z o.o. wywóz stałych odpadów komunalnych z siedziby ZZM 31.12.2022 wg częstotliwości
14/2022 8.02.2022 PPUH Elektrobud wykonanie w systemie zaprojektuj i wykonaj oświetlenia alejki – skwer Rajzapunkt 30.07.2022 36.900,00zł
13/2022 31.01.2022 Recykling Południe Sp. z o.o. wywóz stałych odpadów komunalnych z terenu cmentarzy komunalnych 31.12.2022 wg częstotliwości
aneks nr 3/2022
do umowy
K/WK/36/2020
24.01.2022 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dodanie punktu poboru ul. Powstańców Śl. -fontanna 17.11.2022 wg zużycia
aneks nr 4/2022
do umowy
53/2020
24.01.2022 P.H.U. KRUZAL S.C. dot. prowizji i odpadów 31.07.2023 wg cennika
aneks nr 3/2022
do umowy
5/2020
24.01.2022 Zakład Kamieniarski Biernacki Krzysztof Królik dot. prowizji i odpadów 31.10.2023 wg cennika
aneks do umowy o
świadczenie usług
telekomunikacyjnych
20.01.2022 Orange Polska Spółka Akcyjna zmiana warunków 21-09-2023 676,50zł
12/2022 3.01.2022 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konstrukcyjne Jan Kostorz nadzór inwestorski nad wykonaniem muszli koncertowej w p. im. H.Czempiela w Rybniku Niedobczycach 31.05.2022 29.520,00zł
11/2021 19.01.2022 Miejski Dom Pomocy Społecznej wykonanie usług cmentarnych 19.01.2022 wg cennika
10/2022 14.01.2022 Henryk Szmid dzierżawa terenu położonego w Rybniku ul. Rudzka 13 (park „Nad Nacyną” z przeznaczeniem na cele handlowe 15.01.2022 98,40zł
aneks nr 1
do umowy
125/2021
3.01.2022 Ośrodek Pomocy Społecznej zmiana w cenniku 31.12.2022 wg cennika
8/2022 3.01.2022 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię 31.12.2022 brakwg cennika
7/2022 1.03.2022 Usługi Ogrodnicze Jerzy Suchodolski przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię 31.12.2022 wg cennika
6/2022 1.01.2022 Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię 3.12.2022 wg cennika
5/2022 3.01.2022 Rduch Usługi Ogrodnicze przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię 31.12.2022 wg cennika
4/2022 3.01.2022 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię 31.12.2022 wg cennika
3/2022 3.01.2022 Operator Gazociągów Przesyłowych „Gaz System” przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię 31.12.2022 wg cennika
2/2022 3.01.2022 IT Studio Group Sp. z o.o. powierzenie przetwarzania danych osobowych 31.12.2022 brak
1/2022 3.01.2022 IT Studio Group Sp. z o.o. świadczenie usług obsługi informatycznej 31.12.2022 29.520,00zł
Aneks nr 1
do umowy
nr 277/2021
1.01.2022 Centrum Medyczne Sp. z o.o. zmiana cennika usług medycznych 18.07.2023 wg cennika
aneks 1.01.2022 Fiserv aneks przedłużający umowę terminową (obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi) 31.12.2022 wg cennika
123/2021 31.12.2021 P.H.U. KRUZAL S.C. umieszczenie reklamy na ogrodzeniu cmentarza komunalnego w Rybniku-Boguszowicach 31.12.2022 495,93zł
127/2021 30.12.2021 ARTUS Artur Cnota powierzenie przetwarzania danych osobowych 1.07.2022 brak
126/2021 30.12.2021 ARTUS Artur Cnota usługa ochrony zdalnej ze wsparciem bezpośredniej ochrony fizycznej Rybnik, ul. Pod Lasem 64 30.06.2022 2.365,29zł
6750/M+GI/PS/
PRO_SL_2021/N
30.12.2021 ERA Sp. z o.o. wykonywanie asyst przy zamknięciu obiektu, monitorowania, interwencji Domu Przedpogrzebowego Rybnik, ul. Rudzka 70b 31.12.2022 8.634,60zł
aneks nr 2 do
umowy nr 02/SEGO/2020
27.12.2021 Sego Sp. z o.o. zmiana cennika usług 31.12.2022 wg cennika
125/2021 22.12.2021 Ośrodek Pomocy Społecznej usługi cmentarne 31.12.2022 zgodnie z cennikiem
aneks nr do umowy K/WK/000036/2020 17.12.2021 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dodanie punktu poboru – ul. Powstańców Śląskich 17.11.2022 wg zużycia

124/2021

15.12.2021

Rekord SI sp. z o.o.
Serwis i nadzór autorski nad funkcjonalnością oprogramowania Ratusz
31.12.2022
27.379,80zł
brak 28.10.2021 Urząd Miasta Rybnika porozumienie o współpracy w ramach systemu OSKAR czas nieokreślony brak
WO/K/T/KCH/
350/2021
19.10.2021 TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. kompleksowa sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji – ul. Barbary czas nieokreślony wg zużycia
aneks nr 1/2021
do umowy 63/2020
16.10.2021 P.H.U. KRUZAL S.C. zmiana oznaczenia Dzierżawcy 31.07.2023 brak
aneks nr 3/2021
do umowy 53/2020
16.10.2021 P.H.U. KRUZAL S.C. zmiana oznaczenia Dzierżawcy 31.07.2023 brak
98/2021 24.09.2021 GRANI-TEC Sp. z o.o. wykonanie muszli koncertowej w parku im. H. Czempiela 31.05.2022 3797010,00zł
UM/00530928/2021 21.09.2021 Navisoft Wojciech Szymik świadczenie usług aktualizacji i przetwarzania danych dla potrzeb monitoringu obiektów ruchomych 31-07-2023 51.955,20zł
85/2021 21.07.2021 Mirosław Myjak dzierżawa terenu na terenie parkingu przy ul. Jaskółczej (zniczomat) 31.07.2022 1.476,00zł
80/2021 22.07.2021 Pralnia Wodna Teresa Kamieniak usługi pralnicze odzieży roboczej oraz akcesoriów liturgicznych 1.08.2022 wg cennika
277/2021 15.07.2021 Centrum Medyczne Sp. z o.o. przeprowadzanie profilaktycznych badań pracowników 15.07.2021 wg cennika
79/2021 12.07.2021 Kancelaria Adwokacka Magda Szymura świadczenie obsługi prawnej 31.07.2023 101.844,00zł
71/2021 5.07.2021 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dzierżawa terenu z przeznaczeniem na posadowienie wodomatu Rybnik ul. M.C.Skłodowskiej 17.07.2024 7.704,72
brak 1.07.2021 Leon Sp. z o.o. dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej 30.06.2024 11,070,00zł
42/2021 14.06.2021 Inwestprojekt Słupsk konserwacja systemu Kosztorysowania FORTE 16.06.2024 1.387,44zł
29/06/IOD/2021 1.06.2021 Kwiecień i Partnerzy Anna Kwiecień funkcja IOD 31.07.2022 10.332,00zł
aneks nr 2/2021
do umowy
nr 53/2020
13.05.2021 P.H.U. KRUZAL S.C. wprowadzenie nowego cennika, określającego wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne i pogrzebowe 31.07.2023 wg zleceń
aneks nr 2/2021
do umowy
5/2020
13.05.2021 Zakład Kamieniarski Biernacki Krzysztof Królik wprowadzenie nowego cennika, określającego wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne i pogrzebowe 31.01.2023 wg zleceń
34 5.07.2021 ENEA S.A. sprzedaż energii elektrycznej 31.12.2024 759.308,91zł
23/2021 20.04.2021 R&R Company S.C. dzierżawa terenu w Rybniku przy ul.Kościuszki na cele prowadzonej działalności handlowej 30.09.2023 5.535,00zł
16/2021 26.03.2021 Arkadiusz Saczewski – PHU Żar dostawa paliw płynnych 31.03.2023 861.000,00zł
11/2021 1.03.2021 Rybnickie Stowarzyszenie Ochrony Zabytków „R-GAW” nieodpłatne użytkowanie budowli ochronnej na terenie zieleńca „R.Biegieszowej”. Biorący w użytkowanie ponosi koszty energii elektrycznej 28.02.2023 wg zużycia
brak 15.02.2021 Z.A.W. STOART o korzystanie z praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie 31.03.2023 2.375,64zł
6/2021 29.01.2021 Kosmetyka Profesjonalna Justyna Adamczyk korzystanie z gruntu położonego w Rybniku wzdłuż Bulwarów 31.01.2023 590,4zł
aneks nr 1/2021
do umowy nr
53/2020
4.01.2021 P.H.U. KRUZAL S.C. dot. odpadów 31.07.2023 brak
aneks nr 1/2021
do umowy
5/2020
4.01.2021 Zakład Kamieniarski Biernacki Krzysztof Królik dot. odpadów 31.01.2023 brak
brak 23.12.2020 PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym czas nieokreślony brak
182335945845/
A/D/2020
15.10.2020 TAURON Dystybucja S.A. świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Rybnik ul. 3 Maja czas nieoznaczony wg zużycia
aneks nr 1 do
umowy K/WK/000036/2020
13.08.2020 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dodanie punktu poboru – ul. Milenijna 17.11.2022 wg zużycia
68/2020 29.07.2020 P.H.U. KRUZAL S.C. dzierżawa terenu o powierzchni 10m2 nieruchomości gruntowej przy ul. Zadumy do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na cele handlowe, tj. sprzedaż nagrobków 31.07.2023 2.656,80zł
63/2020 29.07.2020 P.H.U. KRUZAL S.C. powierzenie przetwarzania danych osobowych 31.07.2023 brak
53/2020 29.07.2020 P.H.U. KRUZAL S.C. dzierżawa cmentarza komunalnego oraz domu przedpogrzebowego w Rybniku przy ul. Zadumy 31.07.2023 110.700,00zł
UM/00408164/2020 23.06.2020 Orange Polska Spółka Akcyjna świadczenie usług telekomunikacyjnych (32 4228991) 31.05.2022 1.536,00zł
UM/00408172/2020 23.06.2020 Orange Polska Spółka Akcyjna świadczenie usług telekomunikacyjnych (32 4248838) 31.05.2022 1.536,00zł
UM/00408183/2020 23.06.2020 Orange Polska Spółka Akcyjna świadczenie usług telekomunikacyjnych (32 4249326) 31.05.2022 2.712,00zł
K/WK/000036/2020 25.02.2020 PGNiG dostarczanie paliwa gazowego 31.12.2022 wg zużycia
aneks do umowy GZ/3112042/
0000126/2008
25.02.2020 PGNiG dostarczanie paliwa gazowego 31.12.2022 wg zużycia
KP1682/2020 20.02.2020 Castorama Polska Sp. z o.o. zgoda na dokonywanie płatności przelewem, z odroczonym terminem płatności 19.02.2023 wg potrzeb
5/2020 31.01.2020 Zakład Kamieniarski Biernacki Krzysztof Królik dzierżawa budynku administracyjno-socjalnego oraz cmentarza komunalnego przy ul. Kamiennej w Rybniku 31.01.2023 64.427,40zł
16/2020 31.01.2020 Zakład Kamieniarski Biernacki Krzysztof Królik powierzenie przetwarzania danych osobowych 31.03.2023 brak
brak 17.06.2020 Orange Polska Spółka Akcyjna świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange dla klientów korporacyjnych 30.06.2022 2.952,00zł
aneks nr 2/2020 1.06.2020 Rybnickie Służby Komunalne obciążenie za wodę i energię czas nieokreślony wg zużycia
49/2020 15.07.2020 Dom Kultury Chwałowice oddanie nieruchomości w trwały zarząd „Ogród Społeczny w Parku Górnika w dz. Chwałowice” 31.05.2024 4.428,00zł
brak 4.09.2019 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji porozumienie – utrzymanie przez MOSiR nawierzchni syntetycznej terenu boiska w Rybnku – Stodołach przy ul. Szramka czas nieokreślony brak
64/2019 6.08.2019 Orange Polska Spółka Akcyjna dzierżawa terenu z zabudowywanym abonenckim urządzeniem dostępowym (ONU) z niezbędną kanalizacją teletechniczną i przyłączem energetycznym w Rybniku przy ul. 3 Maja 30.06.2022 1.328,40zł
182335463611/
A/D/2019
26.04.2019 TAURON Dystybucja S.A. świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Rybnik ul. Mikołowska czas nieoznaczony wg zużycia
brak 3.01.2019 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej powierzenie przetwarzania danych osobowych brak brak
182335499247/
B/D/2018
30.10.2018 TAURON Dystybucja S.A. świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Rybnik ul.Szramka czas nieoznaczony wg zużycia
182335494908/
B/D/2018
26.10.2018 TAURON Dystybucja S.A. świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Rybnik ul. Kamienna (budynek administracyjno-socjalny) czas nieoznaczony wg zużycia
84/2018 1.08.2018 Firma Produkcyjno Handlowa PRIMA powierzenie przetwarzania danych osobowych brak brak
aneks do umowy nr
122526/A/D/2018
27.07.2018 TAURON Dystybucja S.A. zmiana mocy KW ul. Pełczyńskiego wg zużycia
255751/A/D/2018 18.04.2018 TAURON Dystybucja S.A. świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej – ul. Groborza czas nieoznaczony wg zużycia
122526/A/D/2018 16.02.2018 TAURON Dystybucja S.A. świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej – ul. Pełczyńskiego czas nieoznaczony wg zużycia
84326/A/D/2018 31.01.2018 TAURON Dystybucja S.A. świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – ul. Mikołowska czas nieoznaczony wg zużycia
aneks nr 2/2017 29.12.2017 Rybnickie Służby Komunalne dot. opłat (lokal ul. Rzeczna) czas nieokreślony wg zużycia
182276740/
B/D/2017
10.04.2017 TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. sprzedaż energii elektrycznej Rybnik ul. Janiego (skatepark) czas nieokreślony wg zużycia
182276668/B
/D/2016
10.04.2017 TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. sprzedaż energii elektrycznej Rybnik ul. Rudzka 11 czas nieokreślony wg zużycia
aneks do umowy
UZ/1432/2017
11.01.2017 TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. zmiana oznaczenia Klienta brak brak
UZ/1432/2017 9.01.2017 TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji Rybnik ul. Szramka czas nieoznaczony wg zużycia
Aneks 1/2016 30.12.2016 Rybnickie Służby Komunalne dot. wystawiania not obciążeniowych (lokal ul. Rzeczna) czas nieokreślony wg zużycia
Aneks 1/2016 30.12.2016 Rybnickie Służby Komunalne dot wystawiania not obciążeniowych czas nieokreślony wg zużycia
182276740/
B/D/2016
12.04.2016 TAURON Dystrybucja S.A. świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – ul. Rudzka czas nieoznaczony wg zużycia
182276668/
B/D/2/16
12.04.2016 TAURON Dystrybucja S.A. świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – ul. Janiego czas nieoznaczony wg zużycia
brak 24.09.2015 Rybnickie Służby Komunalne pobór wody na potrzeby utrzymania terenów zielonych/szalet w parku tematycznym czas nieokreślony wg zużycia
18040938/
A/D/2015
15.09.2015 TAURON Dystrybucja S.A. świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – ul. Chrobrego czas nieoznaczony
18013533/
A/D/2015
TAURON Dystrybucja S.A. świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – ul. Góreckiego czas nieoznaczony wg zużycia
15719173/
B/D/2014
30.12.2014 TAURON Dystrybucja S.A. świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – ul. Wodzisławska czas nieokreślony wg zużycia
UZ/37098/2014 30.12.2014 TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej – ul. Janiego czas nieoznaczony wg zużycia
UZ/13755/2014 17.07.2014 TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej – ul. Kotucza czas nieoznaczony wg zużycia
brak 1.10.2013 Rybnickie Służby Komunalne umowa użyczenia określająca zasady używaniu lokalu przy ul. Rzecznej czas nieoznaczony wg zużycia
UZ/14481/2-13 19.08.2013 TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej – ul. Wodzisławska czas nieoznaczony wg zużycia
34281/A/D/2013 4.04.2013 TAURON Dystrybucja S.A. świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – ul. Rzeczna czas nieokreślony wg zużycia
140335/B/D/2012 23.11.2012 TAURON Dystrybucja S.A. świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – ul. Podmiejska czas nieokreślony wg zużycia
140351/B/D/2012 23.11.2012 TAURON Dystrybucja S.A. świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – ul. Rynek czas nieokreślony wg zużycia
aneks do umowy GZ/3112042/
0000126/2008
29.05.2012 PGNiG dot. możliwości rozwiązania umowy brak brak
GZ/HZ-21/002833/2010 4.03.2010 PGNiG dostarczanie paliwa gazowego ul. Rudzka czas nieoznaczony wg zużycia