Rejestr umów

Numer umowy  Data zawarcia Wykonawca Przedmiot umowy Termin realizacji Wartość Brutto
10/2022 14.01.2022 Henryk Szmid dzierżawa terenu położonego w Rybniku ul. Rudzka 13 (park „Nad Nacyną” z przeznaczeniem na cele handlowe 15.01.2022 98,4zł
6/2022 1.01.2022 Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa przyjmowanie odpadów biodegradowalnych na kompostownię 3.12.2022 wg cennika
2/2022 3.01.2022 IT Studio Group Sp. z o.o. powierzenie przetwarzania danych osobowych 31.12.2022
1/2022 3.01.2022 IT Studio Group Sp. z o.o. świadczenie usług obsługi informatycznej 31.12.2022 29.520,00zł
Aneks nr 1 do umowy nr 277/2021 1.01.2022 Centrum Medyczne Sp. z o.o. zmiana cennika usług medycznych 18.07.2023 wg cennika
aneks 1.01.2022 Fiserv aneks przedłużający umowę terminową (obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi) 31.12.2022 wg cennika
123/2021 31.12.2021 P.H.U. KRUZAL S.C. umieszczenie reklamy na ogrodzeniu cmentarza komunalnego w Rybniku-Boguszowicach 31.12.2022 495,93zł
127/2021 30.12.2021 ARTUS Artur Cnota powierzenie przetwarzania danych osobowych 1.07.2022
126/2021 30.12.2021 ARTUS Artur Cnota usługa ochrony zdalnej ze wsparciem bezpośredniej ochrony fizycznej Rybnik, ul. Pod Lasem 64 30.06.2022 2.365,29zł
6750/M+GI/PS/PRO_SL_2021/N 30.12.2021 ERA Sp. z o.o. wykonywanie asyst przy zamknięciu obiektu, monitorowania, interwencji Domu Przedpogrzebowego Rybnik, ul. Rudzka 70b 31.12.2022 8.634,60zł
aneks nr 2 do umowy nr 02/SEGO/2020 27.12.2021 Sego Sp. z o.o. zmiana cennika usług 31.12.2022 wg cennika
125/2021 22.12.2021 Ośrodek Pomocy Społecznej usługi cmentarne 31.12.2022 zgodnie z cennikiem
aneks nr do umowy K/WK/000036/2020 17.12.2021 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dodanie punktu poboru – ul. Powstańców Śląskich 17.11.2022 wg zużycia

124/2021

15.12.2021

Rekord SI sp. z o.o.
Serwis i nadzór autorski nad funkcjonalnością oprogramowania Ratusz
31.12.2022

27.379,80zł
28.10.2021 Urząd Miasta Rybnika porozumienie o współpracy w ramach systemu OSKAR czas nieokreślony
aneks nr 1/2021 do umowy 63/2020 16.10.2021 P.H.U. KRUZAL S.C. zmiana oznaczenia Dzierżawcy 31.07.2023
aneks nr 3/2021 do umowy 53/2020 16.10.2021 P.H.U. KRUZAL S.C. zmiana oznaczenia Dzierżawcy 31.07.2023
98/2021 24.09.2021 GRANI-TEC Sp. z o.o. wykonanie muszli koncertowej w parku im. H. Czempiela 31.05.2022 3797010zł
UM/00530928/2021 21.09.2021 Navisoft Wojciech Szymik świadczenie usług aktualizacji i przetwarzania danych dla potrzeb monitoringu obiektów ruchomych 31-07-2023
31.07.2021 Navisoft Wojciech Szymik świadczenie usług aktualizacji i przetwarzania danych dla potrzeb monitoringu obiektów ruchomych 31-07-2023
85/2021 21.07.2021 Mirosław Myjak dzierżawa terenu na terenie parkingu przy ul. Jaskółczej (zniczomat) 31.07.2022 1.476,00zł
80/2021 22.07.2021 Pralnia Wodna Teresa Kamieniak usługi pralnicze odzieży roboczej oraz akcesoriów liturgicznych 1.08.2022 wg cennika
277/2021 15.07.2021 Centrum Medyczne Sp. z o.o. przeprowadzanie profilaktycznych badań pracowników 15.07.2021 wg cennika
79/2021 12.07.2021 Kancelaria Adwokacka Magda Szymura świadczenie obsługi prawnej 31.07.2023 101.844,00zł
71/2021 5.07.2021 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dzierżawa terenu z przeznaczeniem na posadowienie wodomatu Rybnik ul. M.C.Skłodowskiej 17.07.2024 7.704,72
1.07.2021 Leon Sp. z o.o. dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej 30.06.2024 11,070,00zł
42/2021 14.06.2021 Inwestprojekt Słupsk konserwacja systemu Kosztorysowania FORTE 16.06.2024 1.387,44zł
29/06/IOD/2021 1.06.2021 Kwiecień i Partnerzy Anna Kwiecień funkcja IOD 31.07.2022 10.332,00zł
aneks nr 2/2021 do umowy nr 53/2020 13.05.2021 P.H.U. KRUZAL S.C. wprowadzenie nowego cennika, określającego wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne i pogrzebowe 31.07.2023 wg zleceń
aneks nr 2/2021 do umowy 5/2020 13.05.2021 Zakład Kamieniarski Biernacki Krzysztof Królik wprowadzenie nowego cennika, określającego wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne i pogrzebowe 31.01.2023 wg zleceń
34 5.07.2021 ENEA S.A. sprzedaż energii elektrycznej 31.12.2024 759.308,91zł
23/2021 20.04.2021 R&R Company S.C. dzierżawa terenu w Rybniku przy ul.Kościuszki na cele prowadzonej działalności handlowej 30.09.2023 5.535,00zł
11/2021 1.03.2021 Rybnickie Stowarzyszenie Ochrony Zabytków „R-GAW” nieodpłatne użytkowanie budowli ochronnej na terenie zieleńca „R.Biegieszowej”. Biorący w użytkowanie ponosi koszty energii elektrycznej 28.02.2023 wg zużycia
15.02.2021 Z.A.W. STOART o korzystanie z praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie 31.03.2023 2.375,64zł
6/2021 29.01.2021 Kosmetyka Profesjonalna Justyna Adamczyk korzystanie z gruntu położonego w Rybniku wzdłuż Bulwarów 31.01.2023 590,4zł
aneks nr 1/2021 do umowy nr 53/2020 4.01.2021 P.H.U. KRUZAL S.C. dot. odpadów 31.07.2023
aneks nr 1/2021 do umowy 5/2020 4.01.2021 Zakład Kamieniarski Biernacki Krzysztof Królik dot. odpadów 31.01.2023
23.12.2020 PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym czas nieokreślony
182335945845/A/D/2020 15.10.2020 TAURON Dystybucja S.A. świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Rybnik ul. 3 Maja czas nieoznaczony wg zużycia
aneks nr 1 do umowy K/WK/000036/2020 13.08.2020 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dodanie punktu poboru – ul. Milenijna 17.11.2022 wg zużycia
68/2020 29.07.2020 P.H.U. KRUZAL S.C. dzierżawa terenu o powierzchni 10m2 nieruchomości gruntowej przy ul. Zadumy do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na cele handlowe, tj. sprzedaż nagrobków 31.07.2023 2.656,80zł
63/2020 29.07.2020 P.H.U. KRUZAL S.C. powierzenie przetwarzania danych osobowych 31.07.2023
53/2020 29.07.2020 P.H.U. KRUZAL S.C. dzierżawa cmentarza komunalnego oraz domu przedpogrzebowego w Rybniku przy ul. Zadumy 31.07.2023 110.700,00zł
UM/00408164/2020 23.06.2020 Orange Polska Spółka Akcyjna świadczenie usług telekomunikacyjnych (32 4228991) 31.05.2022 1.536,00zł
UM/00408172/2020 23.06.2020 Orange Polska Spółka Akcyjna świadczenie usług telekomunikacyjnych (32 4248838) 31.05.2022 1.536,00zł
UM/00408183/2020 23.06.2020 Orange Polska Spółka Akcyjna świadczenie usług telekomunikacyjnych (32 4249326) 31.05.2022 2.712,00zł
K/WK/000036/2020 25.02.2020 PGNiG dostarczanie paliwa gazowego 31.12.2022 wg zużycia
aneks do umowy GZ/3112042/0000126/2008 25.02.2020 PGNiG dostarczanie paliwa gazowego 31.12.2022 wg zużycia
KP1682/2020 20.02.2020 Castorama Polska Sp. z o.o. zgoda na dokonywanie płatności przelewem, z odroczonym terminem płatności 19.02.2023 wg potrzeb
5/2020 31.01.2020 Zakład Kamieniarski Biernacki Krzysztof Królik dzierżawa budynku administracyjno-socjalnego oraz cmentarza komunalnego przy ul. Kamiennej w Rybniku 31.01.2020 64.427,40zł
16/2020 31.01.2020 Zakład Kamieniarski Biernacki Krzysztof Królik powierzenie przetwarzania danych osobowych 31.03.2023
17.06.2020 Orange Polska Spółka Akcyjna świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange dla klientów korporacyjnych 30.06.2022 2.952,00zł
aneks nr 2/2020 1.06.2020 Rybnickie Służby Komunalne obciążenie za wodę i energię czas nieokreślony wg zużycia
49/2020 15.07.2020 Dom Kultury Chwałowice oddanie nieruchomości w trwały zarząd „Ogród Społeczny w Parku Górnika w dz. Chwałowice” 31.05.2024 4.428,00zł
4.09.2019 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji porozumienie – utrzymanie przez MOSiR nawierzchni syntetycznej terenu boiska w Rybnku – Stodołach przy ul. Szramka czas nieokreślony
64/2019 6.08.2019 Orange Polska Spółka Akcyjna dzierżawa terenu z zabudowywanym abonenckim urządzeniem dostępowym (ONU) z niezbędną kanalizacją teletechniczną i przyłączem energetycznym w Rybniku przy ul. 3 Maja 30.06.2022 1.328,40zł
182335463611/A/D/2019 26.04.2019 TAURON Dystybucja S.A. świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Rybnik ul. Mikołowska czas nieoznaczony wg zużycia
3.01.2019 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej powierzenie przetwarzania danych osobowych
182335499247/B/D/2018 30.10.2018 TAURON Dystybucja S.A. świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Rybnik ul.Szramka czas nieoznaczony wg zużycia
182335494908/B/D/2018 26.10.2018 TAURON Dystybucja S.A. świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Rybnik ul. Kamienna (budynek administracyjno-socjalny) czas nieoznaczony wg zużycia
84/2018 1.08.2018 Firma Produkcyjno Handlowa PRIMA powierzenie przetwarzania danych osobowych
aneks do umowy nr 122526/A/D/2018 27.07.2018 TAURON Dystybucja S.A. zmiana mocy KW ul. Pełczyńskiego wg zużycia
255751/A/D/2018 18.04.2018 TAURON Dystybucja S.A. świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej – ul. Groborza czas nieoznaczony wg zużycia
122526/A/D/2018 16.02.2018 TAURON Dystybucja S.A. świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej – ul. Pełczyńskiego czas nieoznaczony wg zużycia
84326/A/D/2018 31.01.2018 TAURON Dystybucja S.A. świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – ul. Mikołowska czas nieoznaczony wg zużycia
aneks nr 2/2017 29.12.2017 Rybnickie Służby Komunalne dot. opłat (lokal ul. Rzeczna) czas nieokreślony wg zużycia
182276740/B/D/2017 10.04.2017 TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. sprzedaż energii elektrycznej Rybnik ul. Janiego (skatepark) czas nieokreślony wg zużycia
182276668/B/D/2016 10.04.2017 TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. sprzedaż energii elektrycznej Rybnik ul. Rudzka 11 czas nieokreślony wg zużycia
aneks do umowy UZ/1432/2017 11.01.2017 TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. zmiana oznaczenia Klienta
UZ/1432/2017 9.01.2017 TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji Rybnik ul. Szramka czas nieoznaczony wg zużycia
Aneks 1/2016 30.12.2016 Rybnickie Służby Komunalne dot. wystawiania not obciążeniowych (lokal ul. Rzeczna) czas nieokreślony wg zużycia
Aneks 1/2016 30.12.2016 Rybnickie Służby Komunalne dot wystawiania not obciążeniowych czas nieokreślony wg zużycia
182276740/B/D/2016 12.04.2016 TAURON Dystrybucja S.A. świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – ul. Rudzka czas nieoznaczony wg zużycia
182276668/B/D/2/16 12.04.2016 TAURON Dystrybucja S.A. świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – ul. Janiego czas nieoznaczony wg zużycia
24.09.2015 Rybnickie Służby Komunalne pobór wody na potrzeby utrzymania terenów zielonych/szalet w parku tematycznym czas nieokreślony wg zużycia
18040938/A/D/2015 15.09.2015 TAURON Dystrybucja S.A. świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – ul. Chrobrego czas nieoznaczony
18013533/A/D/2015/span> 18013533/A/D/2015 TAURON Dystrybucja S.A. świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – ul. Góreckiego czas nieoznaczony wg zużycia
15719173/B/D/2014 30.12.2014 TAURON Dystrybucja S.A. świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – ul. Wodzisławska czas nieokreślony wg zużycia
UZ/37098/2014 30.12.2014 TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej – ul. Janiego czas nieoznaczony wg zużycia
UZ/13755/2014 17.07.2014 TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej – ul. Kotucza czas nieoznaczony wg zużycia
1.10.2013 Rybnickie Służby Komunalne umowa użyczenia określająca zasady używaniu lokalu przy ul. Rzecznej czas nieoznaczony wg zużycia
UZ/14481/2-13 19.08.2013 TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej – ul. Wodzisławska czas nieoznaczony wg zużycia
34281/A/D/2013 4.04.2013 TAURON Dystrybucja S.A. świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – ul. Rzeczna czas nieokreślony wg zużycia
140335/B/D/2012 23.11.2012 TAURON Dystrybucja S.A. świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – ul. Podmiejska czas nieokreślony wg zużycia
140351/B/D/2012 23.11.2012 TAURON Dystrybucja S.A. świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – ul. Rynek czas nieokreślony wg zużycia
aneks do umowy GZ/3112042/0000126/2008 29.05.2012 PGNiG dot. możliwości rozwiązania umowy brak brak
GZ/HZ-21/002833/2010 4.03.2010 PGNiG dostarczanie paliwa gazowego ul. Rudzka czas nieoznaczony wg zużycia