Wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne

Zarządzenie nr 378/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 05 czerwca 2023 r, w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta Rybnika

Zarządzenie nr 496/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 07 lipca 2022 r, w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne i pogrzebowe.

Zarządzenie nr 271/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne i pogrzebowe.

Zarządzenie nr 595/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 54/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 09.02.2012 r. w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne.

Zarządzenie nr 300/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.06.2014 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 54/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 09.02.2012 r.  w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne.

Zarządzenie nr 571/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15.10.2012 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 54/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 09.02.2012 r. w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne.

Zarządzenie nr 54/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne

Zarządzenie nr 56/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne