Sprzedaż drewna opałowego i tartacznego

Cennik

sprzedaży drewna opałowego i tartacznego pozyskanego z wycinki drzew na terenie gminy Rybnik

Cena netto
1. drewno tartaczne twarde 480 zł/m3
2. drewno tartaczne miękkie 310 zł/m3
3. drewno opałowe - dłużyca niepocięta 260 zł/mp
4. drewno pocięte na odcinki 30cm 350 zł/mp
5. drewno pocięte i poklinowane na szczapy 350 zł/mp

UWAGA! Sprzedaż drewna prowadzona tylko piątki w godzinach od 7:00 do 13:30.

Zarządzenie nr 31/2022 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 27 Lipca 2022r.
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 31/2022 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 27 Lipca 2022 r.
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 31/2022 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 27 Lipca 2022 r.
Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 27 stycznia 2021 r.
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2/2021
Zarządzenie nr 49/2018 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 12 grudnia 2018 r.
Załączniki do Zarządzenia nr 49/2018 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 12 grudnia 2018 r.
Zarządzenie nr 43/2017 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 9 listopada 2017 r.
Zarządzenie nr 28/2017 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 08 sierpnia 2017 roku
załącznik nr 2 do zarządzenia nr 28/2017
Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 08 lutego 2017 roku
Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 13 stycznia 2017 roku
załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2017
załącznik nr 2 do zarządzenia nr 4/2017