Dane firmy

Siedziba główna

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

tel. 32 424 88 38, 32 424 94 05, 32 424 93 26

REGON 271505514, NIP 642-001-61-69, BDO: 26172

NIP do rozliczeń VAT: 642-001-07-58

konto: PKO BP 77 1020 2528 0000 0102 0434 8298

Administracja cmentarzy komunalnych:

Zarząd Zieleni Miejskiej
Dział Cmentarzy Komunalnych

ul. Rudzka 70B, 44-200 Rybnik

tel.: 32 422 89 91

Oddział:

Zarząd Zieleni Miejskiej
Dział Terenów Zieleni

ul. Rzeczna 8, 44-200 Rybnik

tel. wew. 151