Dział Cmentarzy Komunalnych

Informujemy, że od dnia 01.02.2023r wszelkie formalności i sprawy związane z grobem, tj. wykopanie grobu, pochówek urny, opłaty przedłużające ważność grobu, ustawienie nagrobka itp. dotyczących cmentarza w Rybniku-Chwałowicach
przy ul. Kamiennej 8 należy dokonywać w biurze
Działu Cmentarzy Komunalnych w Rybniku, ul. Rudzka 70B
Biuro czynne :
poniedziałek, wtorek, środę, piątek 7:00 - 15:00;
czwartek 9:00 - 17:00.
     Dział Cmentarzy Komunalnych

Informujemy, że w dniu 24.12.2022 r. bramy cmentarza komunalnego w Rybniku, przy ul. Rudzkiej 70B będą zamykane o 17:00
     Regulamin Cmentarzy Komunalnych w Rybniku

UCHWAŁA NR 531/XXX/2020
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych w Rybniku


Uchwała RMR nr 782/XLIX/2018
w sprawie zmiany uchwały nr 403/XXXII/2008 RMR
z dnia 15.10.2008 r. w sprawie regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Rybniku


Uchwała nr 403/XXXII/2008 Rady Miasta Rybnika
z dnia 15 października 2008 r.
w sprawie: regulaminu cmentarzy komunalnych w Rybniku
Wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne

Zarządzenie nr 378/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 05 czerwca 2023 r, w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta Rybnika

Zarządzenie nr 496/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 07 lipca 2022 r, w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne i pogrzebowe.

Zarządzenie nr 271/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne i pogrzebowe.

Zarządzenie nr 595/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 54/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 09.02.2012 r. w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne.

Zarządzenie nr 300/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.06.2014 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 54/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 09.02.2012 r.  w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne.

Zarządzenie nr 571/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15.10.2012 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 54/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 09.02.2012 r. w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne.

Zarządzenie nr 54/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne

Zarządzenie nr 56/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne