Regulamin Cmentarzy Komunalnych w Rybniku


Uchwała RMR nr 782/XLIX/2018
w sprawie zmiany uchwały nr 403/XXXII/2008 RMR
z dnia 15.10.2008 r. w sprawie regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Rybniku


Uchwała nr 403/XXXII/2008 Rady Miasta Rybnika
z dnia 15 października 2008 r.
w sprawie: regulaminu cmentarzy komunalnych w Rybniku
Wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne

Zarządzenie nr  595/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 54/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 09.02.2012 r. w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne.

Zarządzenie nr 300/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.06.2014 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 54/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 09.02.2012 r.  w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne.

Zarządzenie nr 571/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15.10.2012 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 54/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 09.02.2012 r. w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne.

 

Zarządzenie nr 54/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne

Zarządzenie nr 56/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne