Cmentarz Komunalny

Informujemy, że w dniu 14.06.2024 r. Biuro Cmentarza Komunalnego w Rybniku ul. Rudzka 70B będzie czynne do godz. 11:00.
     Cmentarz Komunalny

W związku z absencją pracowników Działu Cmentarzy Komunalnych, informuję, że w dniach od 15.01.2024 do 20.01.2024 zostanie zorganizowane zastępstwo do wykonywania niektórych usług cmentarnych. Klienci zlecający wykonanie usług cmentarnych będą mieli możliwość wyboru firmy wykonującej tę usługę.
     Dział Cmentarzy Komunalnych

Informujemy, że od dnia 01.02.2023r wszelkie formalności i sprawy związane z grobem, tj. wykopanie grobu, pochówek urny, opłaty przedłużające ważność grobu, ustawienie nagrobka itp. dotyczących cmentarza w Rybniku-Chwałowicach
przy ul. Kamiennej 8 należy dokonywać w biurze
Działu Cmentarzy Komunalnych w Rybniku, ul. Rudzka 70B
Biuro czynne :
poniedziałek, wtorek, środę, piątek 7:00 - 15:00;
czwartek 9:00 - 17:00.
     Dział Cmentarzy Komunalnych

Informujemy, że w dniu 24.12.2022 r. bramy cmentarza komunalnego w Rybniku, przy ul. Rudzkiej 70B będą zamykane o 17:00
     Regulamin Cmentarzy Komunalnych w Rybniku

UCHWAŁA NR 531/XXX/2020
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych w Rybniku


Uchwała RMR nr 782/XLIX/2018
w sprawie zmiany uchwały nr 403/XXXII/2008 RMR
z dnia 15.10.2008 r. w sprawie regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Rybniku


Uchwała nr 403/XXXII/2008 Rady Miasta Rybnika
z dnia 15 października 2008 r.
w sprawie: regulaminu cmentarzy komunalnych w Rybniku
Wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne

Zarządzenie nr 378/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 05 czerwca 2023 r, w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta Rybnika

Zarządzenie nr 496/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 07 lipca 2022 r, w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne i pogrzebowe.

Zarządzenie nr 271/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne i pogrzebowe.

Zarządzenie nr 595/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 54/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 09.02.2012 r. w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne.

Zarządzenie nr 300/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.06.2014 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 54/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 09.02.2012 r.  w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne.

Zarządzenie nr 571/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15.10.2012 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 54/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 09.02.2012 r. w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne.

Zarządzenie nr 54/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne

Zarządzenie nr 56/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne