Nabór na stanowisko - Specjalista ds. BHP ½ etatu

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:
Specjalista ds. BHP ½ etatu


Dokumenty do pobrania:
Nabór na stanowisko - Specjalista ds. BHP ½ etatu

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:
Specjalista ds. BHP ½ etatu


Dokumenty do pobrania:
Nabór na stanowisko - Inspektor w Dziale Kadr i Płac

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:
Inspektor w Dziale Kadr i Płac


Dokumenty do pobrania:
Nabór na stanowisko - Kierownik Działu Cmentarzy Komunalnych

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:
Kierownik Działu Cmentarzy Komunalnych


Dokumenty do pobrania:
Nabór na stanowisko - Inspektor w Dziale Terenów Zieleni

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:
Inspektor w Dziale Terenów Zieleni


Dokumenty do pobrania:
Nabór na stanowisko - Starszy Referent w Dziale Terenów Zieleni

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:
Starszy Referent w Dziale Terenów Zieleni


Dokumenty do pobrania:
Nabór na stanowisko - Starszy Inspektor BHP ½ etatu

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:
Starszy Inspektor BHP ½ etatu


Dokumenty do pobrania:
Nabór na stanowisko - Księgowa

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:
Księgowa


Dokumenty do pobrania:
Nabór na stanowisko - Inspektor w Dziale Techniczno-Mechanicznym

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:
Inspektor w Dziale Techniczno-Mechanicznym


Dokumenty do pobrania:
Nabór na stanowisko - Informatyk

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:
Informatyk


Dokumenty do pobrania:
Nabór na stanowisko - Inspektor w Dziale Techniczno-Mechanicznym

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:
Inspektor w Dziale Techniczno-Mechanicznym


Dokumenty do pobrania:
Nabór na stanowisko - Inspektor w Dziale Techniczno-Mechanicznym

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:
Inspektor w Dziale Techniczno-Mechanicznym


Dokumenty do pobrania:
Nabór na stanowisko - Zastępca Kierownika Działu Kadry i Płace

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:
Zastępca Kierownika Działu Kadry i Płace


Dokumenty do pobrania:
Nabór na stanowisko - Starszy Inspektor BHP ½ etatu

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:
Starszy Inspektor BHP ½ etatu


Dokumenty do pobrania:
Nabór na stanowisko - Informatyk

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:
Informatyk


Dokumenty do pobrania:
Nabór na stanowisko - Inspektor w Dziale Techniczno Mechanicznym

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:
Inspektor w Dziale Techniczno Mechanicznym


Dokumenty do pobrania:
Nabór na stanowisko - Inspektor w Dziale Terenów Zieleni

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:
Inspektor w Dziale Terenów Zieleni


Dokumenty do pobrania:
Nabór na stanowisko - Starszy Referent w Dziale Kadr i Płac

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:
Starszy Referent w Dziale Kadr i Płac


Dokumenty do pobrania:
Nabór na stanowisko - Starszy Inspektor BHP ½ etatu

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:
Starszy Inspektor BHP ½ etatu


Dokumenty do pobrania:
Nabór na stanowisko - Starszy Inspektor w Dziale Terenów Zieleni

ESOD: 2020-9213

DK.111.2.2020

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Starszy Inspektor w Dziale Terenów Zieleni

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. udokumentowane wykształcenie wyższe o kierunku: leśnictwo / dendrologia / rolnictwo / ogrodnictwo,
 2. obywatelstwo polskie lub posiadanie obywatelstwa krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 8. min. 3 lat stażu pracy,
 9. min. 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie pielęgnacji drzewostanu i wycinki drzew.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie przyrody, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o pracownikach samorządowych,
 2. znajomość zagadnień praktycznych z zakresu dendrologii,
 3. umiejętność kierowania zespołem ludzi i pracami w terenie,
 4. umiejętność biegłej obsługi arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu, znajomość środowiska Windows,
 5. posiadanie prawa jazdy kat. B wraz z umiejętnościami praktycznymi,
 6. znajomość topografii miasta Rybnika.

3. Wymagania pożądane:

 1. umiejętność stosowania przepisów i ich interpretacja,
 2. dyspozycyjność,
 3. komunikatywność i łatwość przekazywania informacji,
 4. kreatywność,
 5. umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. odpowiedzialność i dokładność,
 8. zdolności analityczne,
 9. odporność na stres.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. praca przy komputerze do 4 godzin,
 2. praca na I piętrze bez możliwości korzystania z windy,
 3. praca w terenie, w tym prowadzenie samochodu do 3,5 t,
 4. kierowanie zespołem ludzi.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu październiku 2020 r. wyniósł: 5,76%

6. Zakres zadań na stanowisku:

 1. organizowanie i nadzorowanie prac specjalistycznych przy pielęgnacji i wycince drzew na działkach gminnych na podstawie uzyskanych decyzji o wycince i zleceń wydziałów Urzędu Miasta;
 2. przygotowywanie wniosków i niezbędnej dokumentacji potrzebnej do uzyskania decyzji o wycince drzew w zakresie terenów zarządzanych przez jednostkę;
 3. ocena stanu fitosanitarnego drzew gminnych;
 4. prowadzenie rejestru (lokalizacja z warunkami dostępu, gatunek drzewa, parametry) drzew do potencjalnego pozyskania w ramach dekoracji świątecznej na terenach miasta;
 5. współpraca w zakresie sporządzania i aktualizowania map, ewidencji i harmonogramów utrzymania zasobów gminnych w poszczególnych dzielnicach miasta z graficznym opracowaniem wszystkich działek gminnych, wymagających prac pielęgnacyjnych, nie będących w dzierżawie i zarządzie innych podmiotów i jednostek miejskich.

7. Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. certyfikat Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego, potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym lub dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim lub świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty lub świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości*,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 10. kserokopie dotychczasowych świadectw pracy;
 11. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy w zakresie wskazanym w pkt.1 ppkt. h oraz i;
 12. oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 13. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, a w razie zatrudnienia - w celu realizacji obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem,
 14. obowiązek informacyjny – RODO;
 15. oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu, iż informacje zawarte w ofercie stanowią informację publiczną.

8. Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

 1. oświadczenie kandydata o znajomości ustaw wskazanych w pkt. 2 ppkt. a;
 2. oświadczenie kandydata o znajomości zagadnień z zakresu wskazanego w pkt. 2 ppkt. b;
 3. oświadczenie kandydata o umiejętności kierowania zespołem ludzi i pracami w terenie;
 4. oświadczenie kandydata o umiejętności biegłej obsługi arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu oraz znajomości środowiska Windows,
 5. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B wraz z umiejętnościami praktycznymi.
 6. oświadczenie o znajomości topografii Rybnika.

9. List motywacyjny należy podpisać własnoręcznie. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz formularz oświadczeń – stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia należy wypełnić i własnoręcznie podpisać.

Treść załączników, o których mowa powyżej nie może być modyfikowana.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

10. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko Starszy Inspektor w Dziale Terenów Zieleni” należy składać w terminie do 7.12.2020 r. pod adresem: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik.

11. Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Zieleni Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Zarządu Zieleni Miejskiej – zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1282 t.j.) Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

12. Załączniki do ogłoszenia:
Nabór na stanowisko - Starszy Inspektor w Dziale Terenów Zieloni

DK.111.1.2020

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Starszy Inspektor w Dziale Terenów Zieleni

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. udokumentowane wykształcenie wyższe o kierunku: leśnictwo / dendrologia / rolnictwo / ogrodnictwo,
 2. obywatelstwo polskie lub posiadanie obywatelstwa krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 8. min. 3 lat stażu pracy,
 9. min. 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie pielęgnacji drzewostanu i wycinki drzew.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie przyrody, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o pracownikach samorządowych,
 2. znajomość zagadnień praktycznych z zakresu dendrologii,
 3. umiejętność kierowania zespołem ludzi i pracami w terenie,
 4. umiejętność biegłej obsługi arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu, znajomość środowiska Windows,
 5. posiadanie prawa jazdy kat. B wraz z umiejętnościami praktycznymi,
 6. znajomość topografii miasta Rybnika.

3. Wymagania pożądane:

 1. umiejętność stosowania przepisów i ich interpretacja,
 2. dyspozycyjność,
 3. komunikatywność i łatwość przekazywania informacji,
 4. kreatywność,
 5. umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. odpowiedzialność i dokładność,
 8. zdolności analityczne,
 9. odporność na stres.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. praca przy komputerze do 4 godzin,
 2. praca na I piętrze bez możliwości korzystania z windy,
 3. praca w terenie, w tym prowadzenie samochodu do 3,5 t,
 4. kierowanie zespołem ludzi.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu wrześniu 2020 r. wyniósł: 5,78%

5. Zakres zadań na stanowisku:

 1. organizowanie i nadzorowanie prac specjalistycznych przy pielęgnacji i wycince drzew na działkach gminnych na podstawie uzyskanych decyzji o wycince i zleceń wydziałów Urzędu Miasta;
 2. przygotowywanie wniosków i niezbędnej dokumentacji potrzebnej do uzyskania decyzji o wycince drzew w zakresie terenów zarządzanych przez jednostkę;
 3. ocena stanu fitosanitarnego drzew gminnych;
 4. prowadzenie rejestru (lokalizacja z warunkami dostępu, gatunek drzewa, parametry) drzew do potencjalnego pozyskania w ramach dekoracji świątecznej na terenach miasta;
 5. współpraca w zakresie sporządzania i aktualizowania map, ewidencji i harmonogramów utrzymania zasobów gminnych w poszczególnych dzielnicach miasta z graficznym opracowaniem wszystkich działek gminnych, wymagających prac pielęgnacyjnych, nie będących w dzierżawie i zarządzie innych podmiotów i jednostek miejskich.

6. Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. certyfikat Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego, potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym lub dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim lub świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty lub świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości*,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 10. kserokopie dotychczasowych świadectw pracy;
 11. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy w zakresie wskazanym w pkt.1 ppkt. g i h;
 12. oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 13. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, a w razie zatrudnienia - w celu realizacji obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem,
 14. obowiązek informacyjny – RODO;
 15. oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu, iż informacje zawarte w ofercie stanowią informację publiczną.

7. Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

 1. oświadczenie kandydata o znajomości ustaw wskazanych w pkt. 2 ppkt. a;
 2. oświadczenie kandydata o znajomości zagadnień z zakresu wskazanego w pkt. 2 ppkt. b;
 3. oświadczenie kandydata o umiejętności kierowania zespołem ludzi i pracami w terenie;
 4. oświadczenie kandydata o umiejętności biegłej obsługi arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu oraz znajomości środowiska Windows,
 5. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B wraz z umiejętnościami praktycznymi.
 6. oświadczenie o znajomości topografii Rybnika.

List motywacyjny należy podpisać własnoręcznie. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz formularz oświadczeń – stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia należy wypełnić i własnoręcznie podpisać.

Treść załączników, o których mowa powyżej nie może być modyfikowana.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko Starszy Inspektor w Dziale Terenów Zieleni” należy składać w terminie do 30.10.2020 r. pod adresem: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik.

9. Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Zieleni Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Zarządu Zieleni Miejskiej – zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1282 t.j.) Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

10. Załączniki do ogłoszenia:
Oferta pracy - operator urządzeń

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku
oferuje pracę na stanowisku:

operator urządzeń

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe
 • prawo jazdy kat. B (kat. C mile widziana)

Zakres obowiązków:

 • prace w zakresie pielęgnacji terenów zieleni w szczególności koszenie
 • obsługa maszyn i urządzeń (kosa i kosiarka spalinowa)
 • kierowanie pojazdami

Szczegółowych informacji udziela Dział Kadr i Płac tel. 32 42 48 838 (wew. 136, 148).

CV prosimy przesłać na adres kadry@zielen.rybnik.pl

   Nabór na stanowisko - Starszy Inspektor - Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Starszy Inspektor - Zamówienia Publiczne


Dokumenty do pobrania:
Nabór na stanowisko - Drwal w Dziale Terenów Zieleni

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Drwal w Dziale Terenów Zieleni


Dokumenty do pobrania:
Nabór na stanowisko - Robotnik gospodarczy w Dziale Cmentarzy Komunalnych

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Robotnik gospodarczy w Dziale Cmentarzy Komunalnych


Dokumenty do pobrania:
Nabór na stanowisko - Operator urządzeń w Dziale Techniczno - Mechanicznym

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Operator urządzeń w Dziale Techniczno - Mechanicznym


Dokumenty do pobrania:
Nabór na stanowisko - Starszy Inspektor w Dziale Kadr i Płac

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Starszy Inspektor w Dziale Kadr i Płac


Dokumenty do pobrania:
Nabór na stanowisko - Starszy Majster w Dziale Terenów Zieleni

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Starszy Majster w Dziale Terenów Zieleni

stanowisko – pomocnicze i obsługi


Dokumenty do pobrania:
Nabór na stanowisko - Zastępca Kierownika w Dziale Terenów Zieleni

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Zastępca Kierownika w Dziale Terenów Zieleni


Dokumenty do pobrania:
Informacja o wynikach naboru

Informujemy, iż konkurs na stanowisko pracy:
**Zastępca Dyrektora**
Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku **nie został rozstrzygnięty.**
   Nabór na stanowisko - Zastępca Dyrektora

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Zastępca Dyrektora

**Wymagania niezbędne (formalne):** * obywatelstwo polskie, * wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia / zarządzanie przedsiębiorstwem / ogrodnictwo / rolnictwo / architektura krajobrazu, * posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, * korzystanie w pełni z praw publicznych, * brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, * posiadanie nieposzlakowanej opinii, * min. 5 lat stażu pracy, * doświadczenie na stanowisku kierowniczym przez okres co najmniej 3 lat, w tym umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników. **Wymagania dodatkowe:** * znajomość przepisów ustaw: o ochronie przyrody, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, * znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej gminy, realizującej zadania z zakresu tworzenia i władania gminnym zasobem zielonym, * umiejętność biegłej obsługi komputera w tym: arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu, internetu, znajomość środowiska Windows, * posiadanie prawa jazdy kat. B i umiejętności praktycznych w tym zakresie. **Wymagania pożądane:** * umiejętność stosowania przepisów i ich interpretacja, * dyspozycyjność, * komunikatywność i łatwość przekazywania informacji, * kreatywność, * inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, * umiejętność pracy w zespole i zarządzanie nim, * odpowiedzialność i dokładność, * asertywność, * zdolności analityczne, * odporność na stres, * świadomość i odpowiedzialność za mienie zakładu. **Warunki pracy na danym stanowisku:** * praca przy komputerze, * praca w terenie. *Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu maju 2017 r. wyniósł: 4,88%.* **Zakres zadań na stanowisku:** * zastępowanie Dyrektora jednostki w czasie jego nieobecności, * kierowanie, zarządzanie i nadzór nad podległymi działami wg schematu organizacyjnego jednostki, * ponoszenie odpowiedzialności za oszczędną i racjonalną gospodarkę środkami finansowymi. **Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:** * list motywacyjny, * kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, * kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, * kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, * kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku kierowniczym, * oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, * oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, * oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, * oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, * oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, * oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie, * oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, * oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych. **Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:** * oświadczenie kandydata o znajomości ustaw: o ochronie przyrody, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, * oświadczenie o znajomości ogólnej problematyki będącej przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej gminy, realizującej zadania z zakresu tworzenia i władania gminnym zasobem zielonym, * oświadczenie kandydata o umiejętności biegłej obsługi komputera, w tym: arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu, internetu, znajomości środowiska Windows, * oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy i praktycznych umiejętności w tym zakresie. **Termin i miejsce składania dokumentów:** Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: **„Kandydat na stanowisko Zastępcy Dyrektora”** należy składać w terminie **do 07.07.2017 r.** pod adresem: Zarząd Zieleni Miejskiej, Główna Księgowa, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik. **Inne informacje:** Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Zieleni Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Zarządu Zieleni Miejskiej – zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902). Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. **Załączniki do ogłoszenia:**Informacja o wynikach naboru

W wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko pracy:
**Starszy Referent w Dziale Terenów Zieleni**
została wybrana Pani **Katarzyna Wojaczek** zamieszkała w Czernicy. Uzasadnienie dokonanego wyboru: **Na stanowisko Starszego Referenta w Dziale Terenów Zieleni wybrano Panią Katarzynę Wojaczek. Przedłożone przez kandydata dokumenty aplikacyjne spełniały wszystkie wymagania niezbędne (formalne) oraz dodatkowe określone w ogłoszeniu. Kandydat uzyskał maksymalną ilość punktów, tj. 11. **
   Informacja o wynikach naboru

W wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko pracy:
**Starszy Specjalista w Dziale Terenów Zieleni**
został wybrany Pan **Wojciech Czerwiński** zamieszkały w Pszowie. Uzasadnienie dokonanego wyboru: **Na stanowisko Starszego Specjalisty w Dziale Terenów Zieleni wybrano Pana Wojciecha Czerwińskiego. Przedłożone przez kandydata dokumenty aplikacyjne spełniały wszystkie wymagania niezbędne (formalne) oraz dodatkowe określone w ogłoszeniu. Kandydat uzyskał maksymalną ilość punktów, tj. 12.**
   Nabór na stanowisko Starszy Referent DTZ

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Starszy Referent w Dziale Terenów Zieleni

Wymagania niezbędne (formalne):

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe: ogrodnicze/rolnicze,
 • posiadanie pełniej zdolności do czynności prawnych,
 • korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,

Wymagania dodatkowe:

 • min. 6 miesięcy stażu na stanowisku pracy w terenach zieleni
 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie przyrody, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o pracownikach samorządowych,
 • umiejętność biegłej obsługi arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu, znajomość środowiska Windows,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • znajomość zagadnień z zakresu sztuki ogrodowej.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność stosowania przepisów i ich interpretacja,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność i łatwość przekazywania informacji,
 • kreatywność,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność i dokładność,
 • zdolności analityczne,
 • odporność na stres.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca przy komputerze,
 • praca w terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2017 r. wyniósł: 4,98%

Zakres zadań na stanowisku:

 • Sporządzanie planów, harmonogramów, organizowanie i nadzorowanie prac w zakresie całorocznego utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni urządzonej wysokiej (parki, zieleńce, skwery, wyspy rond i pasy przydrożne).
 • Wypełnianie druków dziennych poleceń pracy w terenach zieleni i koordynacja prac pielęgnacyjno – renowacyjnych w ramach działalności działu.
 • Sporządzanie planów urlopów podległych pracowników i kontrola ich realizacji.
 • Współpraca z kierownikiem działu w zakresie planowania i koordynacji realizowanych zadań w ramach działalności działu.
 • Przeprowadzanie instruktaży stanowiskowych pracowników działu, w tym informowanie pracowników o wymaganiach w zakresie sposobu wykonywania i jakości zleconych bieżących czynności.
 • Wykonywanie obowiązków związanych z ustaleniem wartości zamówienia publicznego.

Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku w terenach zielonych,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt,
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.

Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie pracownika o posiadaniu min. 6 miesięcznego staż na stanowisku w terenach zielonych,
 • oświadczenie kandydata o znajomości ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie przyrody, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie kandydata o umiejętności biegłej obsługi arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu oraz znajomości środowiska Windows,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy,
 • oświadczenie pracownika o znajomości zagadnień z zakresu sztuki ogrodowej.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko Starszego Referenta w Dziale Terenów Zieleni” należy składać w terminie do 30.03.2017 r. pod adresem: Zarząd Zieleni Miejskiej, Dział Kadr i Płac, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik.

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Zieleni Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Zarządu Zieleni Miejskiej – zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902). Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Załączniki do ogłoszenia:
Nabór na stanowisko Starszy Specjalista DTZ

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ogłasza nabór do pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, na stanowisko:

Starszy Specjalista w Dziale Terenów Zieleni

Wymagania niezbędne (formalne):

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe: ogrodnicze/rolnicze,
 • posiadanie pełniej zdolności do czynności prawnych,
 • korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • min. 5 lat stażu pracy na stanowisku pracy w terenach zieleni.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie przyrody, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o pracownikach samorządowych,
 • umiejętność biegłej obsługi arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu, znajomość środowiska Windows,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • posiadanie kwalifikacji do pracy jako organizator bezpiecznej pracy na wysokości,
 • znajomość zagadnień z zakresu architektury krajobrazu.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność stosowania przepisów i ich interpretacja,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność i łatwość przekazywania informacji,
 • kreatywność,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność i dokładność,
 • zdolności analityczne,
 • odporność na stres.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca przy komputerze,
 • praca w terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2017 r. wyniósł: 4,98%

Zakres zadań na stanowisku:

 • sporządzanie planów, harmonogramów, organizowanie i nadzorowanie prac w zakresie całorocznego utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni urządzonej wysokiej (parki, zieleńce, skwery, wyspy rond i pasy przydrożne),
 • wypełnianie druków dziennych poleceń pracy w terenach zieleni i koordynacja prac pielęgnacyjno – renowacyjnych w ramach działalności działu,
 • sporządzanie planów urlopów podległych pracowników i kontrola ich realizacji,
 • współpraca z kierownikiem działu w zakresie planowania i koordynacji realizowanych zadań w ramach działalności działu,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z wycinką drzew i realizacją planów nasadzeń zastępczych,
 • wykonywanie obowiązków związanych z ustaleniem wartości zamówienia publicznego.

Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku w terenach zielonych,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt,
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.

Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie kandydata o znajomości ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie przyrody, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie kandydata o umiejętności biegłej obsługi arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu oraz znajomości środowiska Windows,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu kwalifikacji jako organizator bezpiecznej pracy na wysokości,
 • oświadczenie pracownika o znajomości zagadnień z zakresu architektury krajobrazu.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko Starszego Specjalisty w Dziale Terenów Zieleni” należy składać w terminie do 30.03.2017 r. pod adresem: Zarząd Zieleni Miejskiej, Dział Kadr i Płac, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik.

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Zieleni Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Zarządu Zieleni Miejskiej – zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902). Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Załączniki do ogłoszenia:
Nabór pracowników - ogłoszenia archiwalne

Ogłoszenia archiwalne z poprzedniej wersji BIP:

Kierownik Działu Kadr, Spraw Socjalnych i Administracji Gospodarczej z dnia 29.11.2007 r.

Pomoc biurowa w dziale Kadr z dnia 2.12.2009 r.

Nabór na stanowisko Starszy Inspektor BHP:

Główny Księgowy (pełny etat):

Stanowisko Informatyk: