Sprzedaż drewna opałowego i tartacznego

Cennik

sprzedaży drewna opałowego i tartacznego pozyskanego z wycinki drzew na terenie gminy Rybnik

Cena netto
1. drewno tartaczne twarde 300 zł/m3
2. drewno tartaczne miękkie 100 zł/m3
3. drewno opałowe dłużyca niepocięta 50 zł/mp
4. drewno pocięte na odcinki 30cm 80 zł/mp
5. drewno pocięte i poklinowane na szczapy 100 zł/mp

UWAGA! Sprzedaż drewna prowadzona tylko piątki w godzinach od 7:00 do 13:30.

Zarządzenie nr 43/2017 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 9 listopada 2017 r.

Zarządzenie nr 28/2017 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 08 sierpnia 2017 roku

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 28/2017

Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 08 lutego 2017 roku

Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 13 stycznia 2017 roku

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2017

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 4/2017