Przyjęcie zwłok do chłodni w godzinach nocnych

Administracja Cmentarzy Komunalnych
Zarządu Zieleni Miejskiej
w Rybniku przy ul. Rudzkiej 70b

informuje,

że przyjęcie zwłok osoby zmarłej do chłodni Domu Przedpogrzebowego
w godz. 22:00 do godz. 6:00 należy zgłaszać telefonicznie na nr 662 903 669.

   Negocjacje na dzierżawę budynku i administrację cmentarzem komunalnym w Rybniku Chwałowicach

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
w Rybniku, ul. Pod Lasem 64

ogłasza

negocjacje na dzierżawę budynku administracyjno-socjalnego
i administrowanie terenu cmentarza komunalnego w Rybniku - Chwałowicach
położonego przy ul. Kamiennej.

Do negocjacji zaprasza się osoby, które prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług pogrzebowych i pokrewnych oraz spełniają warunki zawarte w Specyfikacji Warunków Dzierżawy budynku administracyjno-socjalnego i Administrowania cmentarzem komunalnym.

Specyfikację Warunków Dzierżawy budynku administracyjno-socjalnego i Administrowania terenem cmentarza można otrzymać bezpłatnie w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64, w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej http://bip.zielen.rybnik.pl

Zgłoszenia do negocjacji należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych "Dzierżawa budynku administracyjno-socjalnego i Administrowania terenu cmentarza komunalnego w Rybniku – Chwałowicach przy ul. Kamiennej" do dnia 10.01.2018 r. do godz. 9:30 w sekretariacie ZZM.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi dnia 10.01.2018 r. o godz. 9:40 w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ul. Pod Lasem 64.

Zainteresowane strony zostaną powiadomione o wynikach konkursu do dnia 12.01.2018 r.

Dokumenty do pobrania:
Sprzedaż drewna

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku
informuje,
iż w dniu 29.12.2017 roku,
nie będzie prowadzona sprzedaż
drewna opałowego i tartacznego.

Sprzedaż zostanie wznowiona od 5.01.2018 r.
Za utrudnienia przepraszamy.

   Sprzedaż środka trwałego - lekka przyczepa KAF013N

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

 • Przyczepa lekka KAF013N – 250,00 zł brutto.

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmioty na terenie bazy ZZM ul. Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Leszek Piątek lub Targański Dariusz.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 06-11-2017 roku.

Dokumenty do pobrania:

   Sprzedaż środka trwałego - Fiat Siena

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

 • Samochód osobowy Fiat Siena – 500,00 zł brutto.

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmioty na terenie bazy ZZM ul. Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Leszek Piątek lub Targański Dariusz.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 06-11-2017 roku.

Dokumenty do pobrania:

   Sprzedaż środka trwałego - lekka przyczepa KAF013N

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

 • Przyczepa lekka KAF013N – 500,00 zł brutto.

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmioty na terenie bazy ZZM ul. Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Leszek Piątek lub Targański Dariusz.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 23-10-2017 roku.

Dokumenty do pobrania:
Sprzedaż środka trwałego - Fiat Siena

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

 • Samochód osobowy Fiat Siena – 1 000,00 zł brutto.

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmioty na terenie bazy ZZM ul. Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Leszek Piątek lub Targański Dariusz.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 23-10-2017 roku.

Dokumenty do pobrania:

   Sprzedaż środka trwałego - Ursus MF3512

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

 • Pojazd ciągnik URSUS MF3512 – cena 16 200,00 zł brutto.

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmioty na terenie bazy ZZM ul. Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Leszek Piątek lub Targański Dariusz.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 22-09-2017 roku.

Dokumenty do pobrania:
Sprzedaż środka trwałego - Przyczepa lekka SAM

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

 • Przyczepa lekka SAM – 350,00 zł brutto.

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmioty na terenie bazy ZZM ul. Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Leszek Piątek lub Targański Dariusz.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 22-09-2017 roku.

Dokumenty do pobrania:
Sprzedaż środka trwałego - Laweta SAM

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

 • Laweta SAM – 1 400,00 zł brutto.

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmioty na terenie bazy ZZM ul. Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Leszek Piątek lub Targański Dariusz.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 22-09-2017 roku.

Dokumenty do pobrania:
Sprzedaż środka trwałego - Fiat Siena

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

 • Samochód osobowy Fiat Siena – 1 400,00 zł brutto.

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmioty na terenie bazy ZZM ul. Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Leszek Piątek lub Targański Dariusz.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 22-09-2017 roku.

Dokumenty do pobrania:
Sprzedaż środka trwałego - Citroen C15

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

 • Samochód ciężarowy Citroen C-15 1,9 D Famil – 1 700,00 zł brutto.

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmioty na terenie bazy ZZM ul. Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Leszek Piątek lub Targański Dariusz.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 22-09-2017 roku.

Dokumenty do pobrania:
Przerwa w dostawie prądu

KOMUNIKAT

Miejska Kompostownia Odpadów Roślinnych

w dniu 22.08.2017 r. (wtorek)
w związku z planowanym wyłączeniem prądu nie będzie przyjmowała odpadów oraz nie będzie prowadziła sprzedaży

   Sprzedaż drewna opałowego - nowe ceny

Uwaga !!!

Informujemy, iż od 8 sierpnia 2017 r obowiązują nowe ceny na drewno opałowe

Nowy cennik

Ceny zostały zmienione Zarządzeniem nr 28/2017 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 8 sierpnoa 2017 r.

   Sprzedaż środka trwałego - pojazd Lublin III SR25113

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

 • Pojazd Lublin III SR25113 – 1 800,00 zł netto.

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmioty na terenie bazy ZZM ul. Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Leszek Piątek lub Targański Dariusz.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 14-07-2016 roku.

Dokumenty do pobrania:

   Sprzedaż środka trwałego - pojazd Lublin III SR25113

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

 • Pojazd Lublin III SR25113 – 2 500,00 zł netto.

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmioty na terenie bazy ZZM ul. Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Leszek Piątek lub Targański Dariusz.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 27-06-2016 roku.
Sprzedaż drewna opałowego

UWAGA !!!

Od piątku 10.03.2017 r. wznawiamy sprzedaż drewna opałowego

Zapraszamy

   Sprzedaż środków - Polonez Truck

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe.

WYKAZ ŚRODKÓW:

 • POLONEZ TRUCK SR59866 - cena wg. wyceny rzeczoznawcy 900,00 zł brutto,

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki na terenie bazy Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod lasem 64 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przewodniczącym komisji likwidacyjnej pracownikiem Leszek Piątek lub Dariusz Targański.

Zainteresowani powinni złożyć w sekretariacie ZZM pisemną ofertę z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje najwyższa zadeklarowana cena zakupu, w przypadku dwóch lub więcej ofert w tej samej cenie, decydować będzie data wpływu wniosku (wcześniejszy wygrywa).

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO 23 LISTOPADA 2016 ROKU

Do pobrania:

Opinia techniczna

   Sprzedaż środków trwałych - interfejs diagnostyczny Sonnper, komplet z oprogramowaniem

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe.

WYKAZ ŚRODKÓW:

 • interfejs diagnostyczny Sonnper, komplet z oprogramowaniem - cena sprzedaży - 160,00 zł za komplet.

Urządzenie uszkodzone, według serwisu uszkodzona płyta główna, koszt naprawy ok 2500,00 zł.

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki na terenie bazy Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod lasem 64 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przewodniczącym komisji likwidacyjnej pracownikiem Leszek Piątek. Zainteresowani powinni złożyć w sekretariacie ZZM pisemną ofertę z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje najwyższa zadeklarowana cena zakupu, w przypadku dwóch lub więcej ofert w tej samej cenie, decydować będzie data wpływu wniosku (wcześniejszy wygrywa).

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO 02 LISTOPADA 2016 ROKU

   Sprzedaż środków trwałych - Polonez Truck

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe.

WYKAZ ŚRODKÓW:

 • POLONEZ TRUCK SR59866 - cena wg. wyceny rzeczoznawcy 1693,00 zł brutto,

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki na terenie bazy Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod lasem 64 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przewodniczącym komisji likwidacyjnej pracownikiem Leszek Piątek lub Dariusz Targański.

Zainteresowani powinni złożyć w sekretariacie ZZM pisemną ofertę z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje najwyższa zadeklarowana cena zakupu, w przypadku dwóch lub więcej ofert w tej samej cenie, decydować będzie data wpływu wniosku (wcześniejszy wygrywa).

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO 01 LISTOPADA 2016 ROKU

BRAK OFERT

Do pobrania:
Sprzedaż środków trwałych - samochód LUBLIN I (skrzyniowy)

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży w formie licytacji ofert, zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe.

WYKAZ ŚRODKÓW:

 • LUBLIN I (skrzyniowy) - cena po obniżeniu wyceny rzeczoznawcy 1000,00 zł brutto,

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki na terenie bazy Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod lasem 64 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przewodniczącym komisji likwidacyjnej pracownikiem Leszek Piątek lub Dariusz Targański.

Zainteresowani powinni złożyć w sekretariacie ZZM pisemną ofertę z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje najwyższa zadeklarowana cena zakupu, w przypadku dwóch lub więcej ofert w tej samej cenie, decydować będzie data wpływu wniosku (wcześniejszy wygrywa).

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO 12 KWIETNIA 2016 ROKU

Ocena techniczna pojazdu

   Sprzedaż środków trwałych - Lublin I, rębak gałęzi Bandit 60

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży w formie licytacji ofert, zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe.

WYKAZ ŚRODKÓW:

 • LUBLIN I (skrzyniowy) - cena wg. wyceny rzeczoznawcy 1500,00 zł brutto,
 • Rębak gałęzi BANDIT model 60 -cena wg. wyceny rzeczoznawcy 2000,00 zł brutto.

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki na terenie bazy Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod lasem 64 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przewodniczącym komisji likwidacyjnej pracownikiem Leszek Piątek lub Dariusz Targański.

Zainteresowani powinni złożyć złożyć w sekretariacie ZZM pisemną ofertę z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje najwyższa zadeklarowana cena zakupu, w przypadku dwóch lub więcej ofert w tej samej cenie, decydować będzie data wpływu wniosku (wcześniejszy wygrywa).

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO 31 MARCA 2016 ROKU

Dokumenty do pobrania:
Sprzedaż URSUS C-385

Ogłoszenie

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży w formie licytacji zlikwidowane, niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

WYKAZ ŚRODKÓW

 • Ciągnik Ursus C-385 - cena  9000,00 zł

usrus-c-385

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w środki na terenie bazy ZZM ul.Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z przewodniczącym komisji likwidacyjnej panem Leszek Piątek lub Dariusz Targański. Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje najwyższa zadeklarowana cena zakupu.

W przypadku braku zainteresowania kupnem śrdoka będzie on ponownie wyceniony.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 14-05-2014 roku.
Sprzedaż środków trwałych

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane, niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

WYKAZ ŚRODKÓW:

 • krzesło zwykłe 20 szt. - numer inwentarzowy 801/00183 do 801/00202 - cena 10,00 zł za 1 szt.

 • krzesło wyściełane 3 szt. - numer inwentarzowy 801/00203 do 801/00205 - cena 12,00 zł za 1 szt.

 • krzesło drewniane 2 szt.- numer inwentarzowy 801/00206, 801/00207 – cena 10,00 zł za 1 szt.

 • biurko gabinetowe czarne 2 szt. - numer inwentarz. 800/00048, 800/00049 – cena 20,00 zł za 1 szt.

 • biurko 2 szt. - numer inwentarzowy 800/00050, 800/00051 – cena 20,00 zł za 1 szt.

 • biurko jasne 1 szt. - numer inwentarzowy 800/00052 – cena 20,00 zł za 1szt.

 • meblościanka czarna 1 kpl. - numer inwentarzowy 802/00235 – cena 40,00 zł za 1 kpl.

 • szafka wisząca kuchenna 1 szt. - numer inwentarzowy 802/00429 – cena 10,00 zł za 1 szt.

 • szafka stojąca kuchenna 1 szt. - numer inwentarzowy 802/00430 – cena 10,00 zł za 1 szt.

 • stolik drewniany 8 szt. - numer inwentarzowy 803/00035 do 803/00040 oraz 803/00047 do 803/00048 – cena 50,00 zł za 1 szt.

 Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w środki na terenie bazy ZGM ul. Pod Lasem po uzgodnieniu terminu z przewodniczącym komisji likwidacyjnej pracownikiem Leszek Piątek. Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z numerem inwentarzowym i zadeklarowaną ceną zakupu. O sprzedaży decyduje kolejność wpłynięcia wniosków lub najwyższa zadeklarowana cena zakupu.

W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany.
 OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 23-01-2014 roku
po tym terminie nastąpi sprzedaż według złożonych ofert lub utylizacja w przypadku ich braku.

   Sprzedaż Multicar 2548 ST-1130 nr rej. KAC838N

Ogłoszenie

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane, niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

WYKAZ ŚRODKÓW

 • Multicar  2548 nr rej. KAC838N, nr ST-1130

Multicar 2548

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w środki na terenie bazy ZZM ul.Pod Lasem 64. Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

W sytuacji gdy danym przedmiotem zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba proponująca taka samą cenę, przeprowadzona będzie licytacja ofert.
W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany poprzez złomowanie.
Likwidowane środki wyceniono na kwotę 1 300,00 zł brutto, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy.
OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 18-06-2013 roku po tym terminie nastąpi sprzedaż według złożonych ofert lub utylizacja w przypadku ich braku.

Ocena techniczna
Sprzedaż Multicar M-25 - ST 1328 nr rej. SR16043

Ogłoszenie

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane, niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

WYKAZ ŚRODKÓW

  • Multicar M-25 Nr Rej. SR 16043, nr ST-1328

   multicar_m25

  Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki w bazie ZZM w Rybniku przu ul. Pod Lasem 64

  Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka. W sytuacji gdy danym przedmiotem  zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba przeprowadzona będzie licytacja ofert.

  W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany poprzez złomowanie.

  Likwidowany środek wyceniono (wg opinii rzeczoznawcy) na kwotę 3000,00 zł brutto.

  Aktualizacja 11.05.2012 r. Cena obniżona do 1500 zł brutto

  OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 25-04-2012  roku, po tym terminie nastąpi sprzedaż według złożonych ofert lub utylizacja w przypadku ich braku.

   

  Ocena techniczna
  Konkurs ofert na dzierżawę Domu Pogrzebowego oraz dzierżawę i administrowanie terenem Cmentarza Komunalnego w Rybniku Boguszowicach Starych

  ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
  W RYBNIKU UL. POD LASEM 64

  ogłasza

  konkurs ofert na dzierżawę Domu Pogrzebowego oraz dzierżawę i administrowanie terenem cmentarza komunalnego w Rybniku – Boguszowicach Starych przy ul. Zadumy.

   

       Do konkursu ofert zaprasza się osoby, które prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług pogrzebowych i okrewnych na terenie Gminy Rybnika i powiatu rybnickiego oraz spełniają warunki zawarte w Specyfikacji Warunków dzierżawy i Administrowania cmentarzem komunalnym. Oferta skierowana jest szczególnie do firm z terenu Gminy Rybnik i powiatu rybnickiego.

       Specyfikację Warunków Dzierżawy  i Administrowania można otrzymać bezpłatnie  w  Zarządzie Zieleni Miejskiej (ZZM) w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64, w sekretariacie tel. 32 42-48-838 wew.31 lub pobrać ze strony internetowej bip.zielen.rybnik.pl.

       Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych “Dzierżawa  Domu Pogrzebowego i administrowanie  terenem  cmentarza komunalnego w Rybniku - Boguszowicach Starych przy ul. Zadumy” do dnia 17.06.2011  r. do godz. 09.00 w sekretariacie ZZM.

       Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.06.2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie ZZM.

       Zainteresowane strony zostaną powiadomione o wynikach konkursu do dnia 22.06.2011 r., z tym zastrzeżeniem, że w razie wyboru oferty dotychczasowego dzierżawcy do przyjęcia oferty wymagana jest zgoda Rady Miasta Rybnika.

   

  Specyfikacja warunków dzierżawy

      Sprzedaż Żuk Blaszanka - ST 1267 Nr Rej. KAN 672C

  Ogłoszenie

  Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane, niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

  WYKAZ ŚRODKÓW

   • ŻUK BLASZANKA nr rej. KAN672C - ST1267

    zuk_blaszanka

   Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki w bazie ZZM w Rybniku przu ul. Pod Lasem 64

   Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka. W sytuacji gdy danym przedmiotem  zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba przeprowadzona będzie licytacja ofert.

   W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany poprzez złomowanie.

   Likwidowany środek wyceniono (wg opinii rzeczoznawcy) na kwotę 1000,00 zł brutto.

   OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 02-06-2011  roku, po tym terminie nastąpi sprzedaż według złożonych ofert lub utylizacja w przypadku ich braku.

    

   Ocena techniczna
   Konkurs ofert na dzierżawę Domu Pogrzebowego oraz dzierżawę i administrowanie terenem Cmentarza Komunalnego w Rybniku Boguszowicach Starych

   ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
   W RYBNIKU UL. POD LASEM 64

   ogłasza

   konkurs ofert na dzierżawę Domu Pogrzebowego oraz dzierżawę i administrowanie terenem cmentarza komunalnego w Rybniku – Boguszowicach Starych przy ul. Zadumy.

    

        Do konkursu ofert zaprasza się osoby, które prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług pogrzebowych i okrewnych na terenie Gminy Rybnika i powiatu rybnickiego oraz spełniają warunki zawarte w Specyfikacji Warunków dzierżawy i Administrowania cmentarzem komunalnym. Oferta skierowana jest szczególnie do firm z terenu Gminy Rybnik i powiatu rybnickiego.

        Specyfikację Warunków Dzierżawy  i Administrowania można otrzymać bezpłatnie  w  Zarządzie Zieleni Miejskiej (ZZM) w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64, w sekretariacie tel. 32 42-48-838 wew.31 lub pobrać ze strony internetowej bip.zielen.rybnik.pl.

        Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych “Dzierżawa  Domu Pogrzebowego i administrowanie  terenem  cmentarza komunalnego w Rybniku - Boguszowicach Starych przy ul. Zadumy” do dnia 03.06.2011  r. do godz. 09.00 w sekretariacie ZZM.

        Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.06.2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie ZZM.

        Zainteresowane strony zostaną powiadomione o wynikach konkursu do dnia 06.06.2011 r., z tym zastrzeżeniem, że w razie wyboru oferty dotychczasowego dzierżawcy do przyjęcia oferty wymagana jest zgoda Rady Miasta Rybnika.

    

   Specyfikacja warunków dzierżawy
   Zapytanie o cenę - dwa zadania

   Zapytanie o cenę:

   • zadanie nr 1 - Koszenie trawy z poboczy dróg w granicach miasta Rybnika
   • zadanie nr 2 - Czyszczenie nieużytków na terenach komunalnych miasta Rybnika

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
   Sprzedaż radiotelefony samochodowe i noszone

   Ogłoszenie

   Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane, niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

   WYKAZ ŚRODKÓW

    • Radiotelefony samochodowe/ręczne MOTOROLA/KENWOOD wg. wykazu

    Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki w bazie ZZM w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64 - Dział DTM - Leszek Piątek

    Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka. W sytuacji gdy danym przedmiotem  zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba przeprowadzona będzie licytacja ofert.

    W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany poprzez złomowanie.

    Likwidowany środek wyceniono (wg opinii serwisu) na kwotę 150,00 zł brutto.

    OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 09-03-2011  roku, po tym terminie nastąpi sprzedaż według złożonych ofert lub utylizacja w przypadku ich braku.
    Sprzedaż majątku - przyczepa ciągnikowa ST1249

    Ogłoszenie

    Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane, niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

    WYKAZ ŚRODKÓW

     • Przyczedpa ciągnikowa ST1249 nr rej. KBJ 5770

     Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki w bazie ZZM w Rybniku przu ul. Pod Lasem 64 Kompostownia

     Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka. W sytuacji gdy danym przedmiotem  zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba przeprowadzona będzie licytacja ofert.

     W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany poprzez złomowanie.

     Likwidowany środek wyceniono (wg opinii rzeczoznawcy) na kwotę 600,00 zł brutto.

     OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 09-03-2011  roku, po tym terminie nastąpi sprzedaż według złożonych ofert lub utylizacja w przypadku ich braku.

            Sprzedaż majątku - STAR ZWYŻKA ST1270

     Ogłoszenie

     Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane, niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

     WYKAZ ŚRODKÓW

      • Star Zwyżka nr rej. SR17275 - ST1270

      zwyzka_001zwyzka_002 zwyzka_003

      Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki w bazie ZZM w Rybniku przu ul. Pod Lasem 64

      Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka. W sytuacji gdy danym przedmiotem  zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba przeprowadzona będzie licytacja ofert.

      W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany poprzez złomowanie.

      Likwidowany środek wyceniono (wg opinii rzeczoznawcy) na kwotę 3500,00 zł brutto.

      OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 07-03-2011  roku, po tym terminie nastąpi sprzedaż według złożonych ofert lub utylizacja w przypadku ich braku.
      Sprzedaż majątku

      Ogłoszenie

      Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane , niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

      WYKAZ I WYCENA ŚRODKÓW

       • pilarka na wysięgniku PS-250 – ST 1435/02 – cena 40,00 zł
       • Kosiarka HQ Nr DTM/VI/24 – cena 80,00 zł
       • Kosiarka Honda ST-1347/99 100,00 zł

        Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w środki w złożone w pomieszczeniu narzędziowni  w każdy poniedziałek i czwartek w godz. od 10:00 do 11:00 zgłaszając ten fakt Narzędziowemu  - pracownik Stol Ryszard.

        Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka. W sytuacji gdy danym przedmiotem  zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba przeprowadzona będzie licytacja ofert.

        W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany poprzez złomowanie.

        Podane ceny są cenami brutto.

        OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 07-03-2011  roku, po tym terminie nastąpi sprzedaż według złożonych ofert lub utylizacja w przypadku ich braku.

                  Sprzedaż majątku

        Ogłoszenie

        Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane , niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

        WYKAZ I WYCENA ŚRODKÓW

         • pilarka na wysięgniku PS-250 – ST 1435/02 – cena 80,00 zł
         • Kosiarka HQ Nr DTM/VI/24 – cena 120,00 zł
         • Kosiarka Honda ST-1348/99 – 200,00  zł
         • Kosiarka Honda ST-1347/99 160,00 zł

          Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w środki w złożone w pomieszczeniu narzędziowni  w każdy poniedziałek i czwartek w godz. od 10:00 do 11:00 zgłaszając ten fakt Narzędziowemu  - pracownik Stol Ryszard.

          Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka. W sytuacji gdy danym przedmiotem  zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba przeprowadzona będzie licytacja ofert.

          W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany poprzez złomowanie.

          Podane ceny są cenami brutto.

          OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 04-02-2011  roku, po tym terminie nastąpi sprzedaż według złożonych ofert lub utylizacja w przypadku ich braku.

                      Sprzedaż majątku - przyczepa ciągnikowa

          Ogłoszenie

          Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane , niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

          WYKAZ I WYCENA ŚRODKÓW

          • przyczepa ciągnikowa - ST 1249 nr rej. KBJ5770

          Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki na terenie bazy ZZM w Rybniku ul. Pod Lasem 64 - kompostownia.

          Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka. W sytuacji gdy danym przedmiotem  zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba przeprowadzona będzie licytacja ofert.

          W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany poprzez złomowanie.

          Likwidowany środek wyceniono na kwotę  1000,00 zł brutto

          OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 27-01-2011  roku,
          po tym terminie nastąpi sprzedaż według złożonych ofert lub utylizacja w przypadku ich braku.

                      Sprzedaż środków trwałych, przedmiotów nietrwałych - kosiarki

          Ogłoszenie

          Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane , niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

          WYKAZ I WYCENA ŚRODKÓW

          • wykaszarka HQV 245 R – ST 1415/01  - cena 150,00 zł
          • pilarka na wysięgniku PS-250 – ST 1435/02 – cena 120,00 zł
          • Kosiarka HQ Nr DTM/VI/24 – cena 180,00 zł
          • Kosiarka Honda ST-1348/99 – 250,00  zł
          • Kosiarka samobieżna HF 2113 , ST-1351 – cena 450,00 zł
          • Kosiarka Honda ST-1347/99 220,00 zł

          Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w środki w złożone w pomieszczeniu narzędziowni  w każdy poniedziałek i czwartek w godz. od 1000 do 1100 zgłaszając ten fakt Narzędziowemu  - pracownik Stol Ryszard.

          Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka. W sytuacji gdy danym przedmiotem  zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba przeprowadzona będzie licytacja ofert.

          W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany poprzez złomowanie.

          Podane ceny są cenami brutto.

          OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 28-12-2010  roku, po tym terminie nastąpi sprzedaż według złożonych ofert lub utylizacja w przypadku ich braku.

                      Sprzedaż majątku - kosiarka rotacyjna, rozsiewacz nawozu

           

          OGŁOSZENIE

              Komisja ds. Przeglądu i Likwidacji Majątku przy ZZM przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane, niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

          Wykaz środków:

          • kosiarka rotacyjna
          • rozsiewacz nawozu „KOS” - 2 szt.

              Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki na terenie bazy ZZM w Rybniku ul. Pod Lasem 64 w każdy poniedziałek i piątek w godz. od 1000 do 1100 zgłaszając ten fakt Przewodniczącemu Komisji Likwidacyjnej - pracownik Leszek Piątek .

          Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka. W sytuacji gdy danym przedmiotem zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba przeprowadzona będzie licytacja ofert.

              W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany poprzez złomowanie.

          Cena sprzedaży dla poszczególnych przedmiotów wynosi :

          • kosiarka rotacyjna - 400,00
          • rozsiewacz nawozu KOS – 150,00 zł za 1 szt.

          OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 27-09-2010 R.

          po tym terminie oferty nie będą przyjmowane i nastąpi sprzedaż środków według złożonych ofert lub utylizacja (złomowanie) w przypadku ich braku.

                      Ogłoszenia archiwalne

          Ogłoszenia archiwalne, z poprzedniej wersji BIP:

          1. Drugi konkurs ofert na wynajem pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kwiaciarni

          2. Konkurs ofert na sprzedaż rozdrabniarki kompostowej:

          3. Sprzedaż środków: kosiarka, wyorywacz, rozsiewacz