Cennik Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 518/2014
Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8.10.2014 r.

Cennik opłat
za przyjmowanie odpadów biodegradowalnych
w "Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych"
Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku.

Opłaty za przyjęcie odpadów biodegradowalnych pochodzenia roślinnaego tj. liści, chwastów, traw, pędów i gałęzi roślin oraz wiór, trocin i odpadów drewna wynoszą:

1. Dla firm i zakładów prowadzących działalność gospodarczą dostarczających ww. odpady, w tym:

a) firmy posiadające zezwolenie Prezydenta Miasta na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów

b) firmy i zakłady dokonujące wycinki drzew lub prowadzące roboty ogrodnicze na terenie Miasta Rybnika
73,56 zł/t
2. Dla mieszkańców miasta Rybnika oraz gmin sąsiadujących z Miastem Rybnik, przy jednokrotnej dziennej dostawie własnym transportem odpadów w ilości 100 kg wagi

Uwaga: przekroczenie wagi 100 kg przy jednokrotnej dostawie dziennej powoduje zwiększenie odpłatności, jak w poz. 1.
0,00 zł
3. Do wymienionych cen dolicza się podatek VAT

 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 518/2014
Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8.10.2014 r.

Cennik opłat
za przyjmowanie odpadów biodegradowalnych
w "Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych"
Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku

Opłata za przyjęcie odpadów biodegradowalnych pochodzenia roślinnego tj. liści, chwastów, traw, pędów i gałęzi roślin oraz wiór, trocin i odpadów drewna wynosi:

1. Dla miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Rybnika:
RSK, ZGM, MOSiR, jednostki oświatowe
i innych dostarczających ww. odpady
70,05 zł/t
2. Do wymienionych cen dolicza się podatek VAT.

 

Akty prawne: