Witamy

na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej

Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku
Przetarg nieograniczony - dostawa kosiarek do trawników i przyczep do przewozu kosiarek z podziałem na zadania

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa kosiarek do trawników i przyczep do przewozu kosiarek z podziałem na zadania:

  • Zadanie 1: Dostawa kosiarek samojezdnych – 2 szt.
  • Zadanie 2: Dostawa przyczep do przewozu kosiarek – 2 szt.

Dokumenty do pobrania:


Przetarg nieograniczony - przebudowa szatni pracowniczej

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa szatni pracowniczej z zapleczem socjalno-sanitarnym w technicznym ZZM

Dokumenty do pobrania:


Przyjęcie zwłok do chłodni w godzinach nocnych

Administracja Cmentarzy Komunalnych
Zarządu Zieleni Miejskiej
w Rybniku przy ul. Rudzkiej 70b

informuje,

że przyjęcie zwłok osoby zmarłej do chłodni Domu Przedpogrzebowego
w godz. 22:00 do godz. 6:00 należy zgłaszać telefonicznie na nr 662 903 669.


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

obrazek planu


Negocjacje na dzierżawę budynku i administrację cmentarzem komunalnym w Rybniku Chwałowicach

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
w Rybniku, ul. Pod Lasem 64

ogłasza

negocjacje na dzierżawę budynku administracyjno-socjalnego
i administrowanie terenu cmentarza komunalnego w Rybniku - Chwałowicach
położonego przy ul. Kamiennej.

Do negocjacji zaprasza się osoby, które prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług pogrzebowych i pokrewnych oraz spełniają warunki zawarte w Specyfikacji Warunków Dzierżawy budynku administracyjno-socjalnego i Administrowania cmentarzem komunalnym.

Specyfikację Warunków Dzierżawy budynku administracyjno-socjalnego i Administrowania terenem cmentarza można otrzymać bezpłatnie w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64, w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej http://bip.zielen.rybnik.pl

Zgłoszenia do negocjacji należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych "Dzierżawa budynku administracyjno-socjalnego i Administrowania terenu cmentarza komunalnego w Rybniku – Chwałowicach przy ul. Kamiennej" do dnia 10.01.2018 r. do godz. 9:30 w sekretariacie ZZM.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi dnia 10.01.2018 r. o godz. 9:40 w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku ul. Pod Lasem 64.

Zainteresowane strony zostaną powiadomione o wynikach konkursu do dnia 12.01.2018 r.

Dokumenty do pobrania:


Sprzedaż drewna

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku
informuje,
iż w dniu 29.12.2017 roku,
nie będzie prowadzona sprzedaż
drewna opałowego i tartacznego.

Sprzedaż zostanie wznowiona od 5.01.2018 r.
Za utrudnienia przepraszamy.


Przetarg nieograniczony - remont warsztatu stolarskiego z malarnią

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont warsztatu stolarskiego z malarnią

Dokumenty do pobrania:


Przetarg nieograniczony - zagospodarowanie placu przed Domem Kultury w Chwałowicach

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zagospodarowanie placu przed Domem Kultury przy ul. 1-go Maja w Rybniku, dzielnica Chwałowice

Dokumenty do pobrania:


Przetarg nieograniczony - zagospodarowanie terenu Ruda las

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zagospodarowanie terenu Ruda las

Dokumenty do pobrania:


Przetarg nieograniczony - remont ścieżek w "Parku Górnika" Rybnik Chwałowice

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont ścieżek pieszych w Parku Górnika Rybnik Chwałowice

Dokumenty do pobrania:


Sprzedaż drewna opałowego - nowe ceny

Uwaga !!!

Informujemy, iż od 8 sierpnia 2017 r obowiązują nowe ceny na drewno opałowe

Nowy cennik

Ceny zostały zmienione Zarządzeniem nr 28/2017 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku z dnia 8 sierpnoa 2017 r.


Sprzedaż drewna opałowego

UWAGA !!!

Od piątku 10.03.2017 r. wznawiamy sprzedaż drewna opałowego

Zapraszamy