Witamy

na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej

Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja zieleni urządzonej - pasów przydrożnych wzdłuż ul. Kościuszki w Rybniku - Etap I

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Rewitalizację zieleni urządzonej - pasów przydrożnych wzdłuż ul. Kościuszki w Rybniku - ETAP I

Dokumenty do pobrania:


Przetarg nieograniczony - Roboty remontowo - modernizacyjne z podziałem na zadania

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Roboty remontowo - modernizacyjne z podziałem na zadania

zadanie nr 1 - Modernizacja ścieżek w parku Górnika przy ul. 1-go Maja i na zieleńcu im. R. Biegieszowej przy ul. B. Chrobrego w Rybniku.

zadania nr 2 - Modernizacja drogi wewnętrznej i ścieżek na cmentarzu komunalnym przy ul. Zadumy i przy ul. Rudzkiej w Rybniku.

zadania nr 3 - Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie bazy ZZM przy ul. Pod Lasem 64 w Rybniku.

zadanie nr 4 - Remont kamiennych schodów terenowych na terenie parku Kozie Góry przy ul. Chwałowickiej w Rybniku.

Dokumenty do pobrania: