Witamy

na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej

Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku
Sprzedaż środków - Polonez Truck

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe.

WYKAZ ŚRODKÓW:

  • POLONEZ TRUCK SR59866 - cena wg. wyceny rzeczoznawcy 900,00 zł brutto,

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki na terenie bazy Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod lasem 64 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przewodniczącym komisji likwidacyjnej pracownikiem Leszek Piątek lub Dariusz Targański.

Zainteresowani powinni złożyć w sekretariacie ZZM pisemną ofertę z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje najwyższa zadeklarowana cena zakupu, w przypadku dwóch lub więcej ofert w tej samej cenie, decydować będzie data wpływu wniosku (wcześniejszy wygrywa).

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO 23 LISTOPADA 2016 ROKU

Do pobrania:

Opinia techniczna


Przetarg nieograniczony - dostawa podnośnika hydraulicznego na samochodzie

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa podnośnika hydraulicznego na samochodzie

Dokumenty do pobrania:


Przetarg nieograniczony - dostawa mini koparki - ładowarki kołowej

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa mini koparki - ładowarki kołowej

Dokumenty do pobrania:


Przetarg nieograniczony - roboty budowlane z podziałem na trzy zadania

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Roboty budowlane

  • zadanie 1. Modernizacja ścieżek na cmentarzach komunalnych przy ul. Rudzkiej i przy ul. Kamiennej w Rybniku.
  • zadanie 2. Modernizacja ścieżek w parku Kozie Góry przy ul. Chwałowickiej w Rybniku
  • zadanie 3. Remont schodów na Zieleńcu Starościńskim, Powstańców Śląskich i w parku im. H. Czempiela w Rybniku

Dokumenty do pobrania: