Witamy

na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej

Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane z podziałem na trzy zadania

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Roboty budowlane

  • zadanie 1. Modernizacja ścieżek na cmentarzach komunalnych przy ul. Rudzkiej i przy ul. Kamiennej w Rybniku.
  • zadanie 2. Modernizacja ścieżek w parku Kozie Góry przy ul. Chwałowickiej w Rybniku
  • zadanie 3. Remont schodów na Zieleńcu Starościńskim, Powstańców Śląskich i w parku im. H. Czempiela w Rybniku

Dokumenty do pobrania:


Zapytanie o cenę - koszenie trawy, rekultywacja nieużytków, czyszczenie rowów

zad 1. Koszenie trawy z poboczy dróg w granicach miasta Rybnika
zad 2. Czyszczenie rowów odwadniających w ciągach dróg na terenie miasta Rybnika
zad 3. Rekultywacja nieużytków miejskich na terenie miasta Rybnika

 

Dokumenty do pobrania:


Przetarg nieograniczony - nadbudowa budynku administracji ZZM

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Nadbudowa budynku administracji Zarządu Zieleni Miejskiej

Dokumenty do pobrania:


Przetarg nieograniczony - dostawa pojazdu komunalnego

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa samochodu komunalnego

Dokumenty do pobrania:


Sprzedaż środków trwałych - samochód LUBLIN I (skrzyniowy)

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży w formie licytacji ofert, zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe.

WYKAZ ŚRODKÓW:

  • LUBLIN I (skrzyniowy) - cena po obniżeniu wyceny rzeczoznawcy 1000,00 zł brutto,

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki na terenie bazy Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod lasem 64 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przewodniczącym komisji likwidacyjnej pracownikiem Leszek Piątek lub Dariusz Targański.

Zainteresowani powinni złożyć w sekretariacie ZZM pisemną ofertę z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje najwyższa zadeklarowana cena zakupu, w przypadku dwóch lub więcej ofert w tej samej cenie, decydować będzie data wpływu wniosku (wcześniejszy wygrywa).

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO 12 KWIETNIA 2016 ROKU

Ocena techniczna pojazdu


Przetarg nieograniczony - dostawa samochodów

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

zadanie nr 1 - Dostawa samochodu dostawczego - wywrotka

zadania nr 2 - Dostawa samochodu dostawczego VAN

Dokumenty do pobrania: