Zapytanie o cenę - dostawa materiału roślinnego z podziałem na zadania

Zapytanie o cenę

Dostawa materiału roślinnego z podziałem na zadania

 • Zadanie nr 1: dostawa drzew
 • Zadanie nr 2: dostawa krzewów
 • Zadanie nr 3: dostawa róż
 • Zadanie nr 4: dostawa roślin formowanych


Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie 1, 2, 4 oraz unieważnieniu postępowania na zadanie 3

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Przetarg nieograniczony - Dostawa ciągnika komunalnego z osprzętem

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa ciągnika komunalnego z osprzętem

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - Koszenie trawy z poboczy dróg, rowów i skarp

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Koszenie trawy z poboczy dróg, rowów i skarp z podziałem na części:

 • Część 1: Koszenie trawy - ul. Żorska
 • Część 2: Koszenie trawy – ul. Rudzka
 • Część 3: Koszenie trawy – ul. Boguszowicka
 • Część 4: Koszenie trawy – ul. Gliwicka
 • Część 5: Koszenie trawy – ul. Rybnicka
 • Część 6: Koszenie trawy – ul. Wodzisławska
 • Część 7: Koszenie trawy – ul. Mikołowska
 • Część 8: Koszenie trawy – ul. Prosta
 • Część 9: Koszenie trawy – ul. Góreckiego

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - dostawa samochodu do przewozu odpadów stałych

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa samochodu do przewozu odpadów stałych

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - dostawa samochodu do przewozu odpadów stałych

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa samochodu do przewozu odpadów stałych

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - dostawa kosiarek do trawników i przyczep do przewozu kosiarek z podziałem na zadania

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa kosiarek do trawników i przyczep do przewozu kosiarek z podziałem na zadania:

 • Zadanie 1: Dostawa kosiarek samojezdnych – 2 szt.
 • Zadanie 2: Dostawa przyczep do przewozu kosiarek – 2 szt.

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - przebudowa szatni pracowniczej

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa szatni pracowniczej z zapleczem socjalno-sanitarnym w technicznym ZZM

Dokumenty do pobrania:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

obrazek planu
Przetarg nieograniczony - remont warsztatu stolarskiego z malarnią

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont warsztatu stolarskiego z malarnią

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - zagospodarowanie placu przed Domem Kultury w Chwałowicach

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zagospodarowanie placu przed Domem Kultury przy ul. 1-go Maja w Rybniku, dzielnica Chwałowice

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - remont warsztatu stolarskiego z malarnią

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont warsztatu stolarskiego z malarnią

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - zagospodarowanie terenu Ruda las

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zagospodarowanie terenu Ruda las

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - remont ścieżek w "Parku Górnika" Rybnik Chwałowice

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont ścieżek pieszych w Parku Górnika Rybnik Chwałowice

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - modernizacja ścieżek na cmentarzach komunalnych z podziałem na zadania

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Modernizacja ścieżek na cmentarzach komunalnych z podziałem na zadania:

 • zadanie 1: Modernizacja ścieżek na cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej w Rybniku
 • zadanie 2: Modernizacja ścieżek na cmentarzu komunalnym przy ul. Zadumy w Rybniku

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku administracyjno - socjalnego

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku administracyjno-socjalnego na terenie cmentarza komunalnego w Rybniku Chwałowicach przy ul. Kamiennej

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - modernizacja ścieżek w parku Kozie Góry

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Modernizacja ścieżek w parku Kozie Góry przy ul. Chwałowickiej w Rybniku

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - Koszenie trawy z poboczy dróg, rowów i skarp

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Koszenie trawy z poboczy dróg, rowów i skarp

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - Koszenie nieużytków miejskich na terenie miasta Rybnika

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Koszenie nieużytków miejskich na terenie miasta Rybnika

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - koszenie trawy z poboczy dróg, rowów, skarp z podziałem na części

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Koszenie trawy z poboczy dróg, rowów, skarp z podziałem na części

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - usługi w zakresie wycinki drzew oraz cięć pielęgnacyjnych i technicznych koron drzew

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Usługi w zakresie wycinki drzew oraz cięć pielęgnacyjnych i technicznych koron drzew na terenie miasta Rybnika

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - budowa budynku administracyjno socjalnego na terenie Cmentarza Komunalnego w Rybniku Chwałowicach

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa budynku administracyjno-socjalnego na terenie Cmentarza Komunalnego w Rybniku Chwałowicach

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - dostawa samochodów osobowych - 3 szt.

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa samochodów osobowych 3 szt.

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - dostawa samochodów z podziałem na zadania

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa ciągników rolniczych z podziałem na zadania:

 • Zadanie 1: Dostawa samochodów osobowych – 3 szt
 • Zadanie 2: Dostawa samochodu ciężarowego wywrotka z kabiną 3-osobową

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - dostawa ciągników rolniczych z podziałem na zadania

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa ciągników rolniczych z podziałem na zadania:

 • Zadanie 1: Dostawa ciągnika rolniczego z osprzętem
 • Zadanie 2: Dostawa ciągnika kompaktowego z osprzętem

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - dostawa samochodów wywrotka z podziałem na zadania

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa samochodów wywrotka z podziałem na zadania:

 • Zadanie 1: Dostawa samochodu dostawczego wywrotka z kabiną 3-osobową
 • Zadanie 2: Dostawa samochodu dostawczego wywrotka z kabiną 7-osobową
 • Zadanie 3: Dostawa samochodu ciężarowego wywrotka z kabiną 3-osobowa

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - dostawa samochodów

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa samochodów osobowych z podziałem na zadania:

 • Zadanie 1: Dostawa samochodów osobowych – 3 szt
 • Zadanie 2: Dostawa samochodu osobowego VAN – 1 szt

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - Dostawa paliw płynnych

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę paliw płynnych

Dokumenty do pobrania:
Plan zamówień publicznych na rok 2017

plik w formacie PDF

Plan zamówień publicznych na rok 2017
Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku
Przetarg nieograniczony - dostawa podnośnika hydraulicznego na samochodzie

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa podnośnika hydraulicznego na samochodzie

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - dostawa mini koparki - ładowarki kołowej

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa mini koparki - ładowarki kołowej

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane z podziałem na trzy zadania

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Roboty budowlane

 • zadanie 1. Modernizacja ścieżek na cmentarzach komunalnych przy ul. Rudzkiej i przy ul. Kamiennej w Rybniku.
 • zadanie 2. Modernizacja ścieżek w parku Kozie Góry przy ul. Chwałowickiej w Rybniku
 • zadanie 3. Remont schodów na Zieleńcu Starościńskim, Powstańców Śląskich i w parku im. H. Czempiela w Rybniku

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie o cenę - koszenie trawy, rekultywacja nieużytków, czyszczenie rowów

zad 1. Koszenie trawy z poboczy dróg w granicach miasta Rybnika
zad 2. Czyszczenie rowów odwadniających w ciągach dróg na terenie miasta Rybnika
zad 3. Rekultywacja nieużytków miejskich na terenie miasta Rybnika

 

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - nadbudowa budynku administracji ZZM

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Nadbudowa budynku administracji Zarządu Zieleni Miejskiej

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - dostawa pojazdu komunalnego

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa samochodu komunalnego

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - dostawa samochodów

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

zadanie nr 1 - Dostawa samochodu dostawczego - wywrotka

zadania nr 2 - Dostawa samochodu dostawczego VAN

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - dostawa mini koparko-ładowarki kołowej

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa mini koparko-ładowarki kołowej

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - dostawa samochodów

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

zadanie nr 1 - Dostawa samochodu dostawczego - wywrotka

zadania nr 2 - Dostawa samochodu dostawczego VAN

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - Usługi w zakresie wycinki drzew, usuwania wiatrołomów oraz cięć pielęgnacyjnych i technicznych koron drzew rosnących na terenie miasta Rybnika

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Usługi w zakresie wycinki drzew, usuwania wiatrołomów oraz cięć pielęgnacyjnych i technicznych koron drzew rosnących na terenie miasta Rybnika

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja zieleni urządzonej - pasów przydrożnych wzdłuż ul. Kościuszki w Rybniku - Etap I

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Rewitalizację zieleni urządzonej - pasów przydrożnych wzdłuż ul. Kościuszki w Rybniku - ETAP I

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - Roboty remontowo - modernizacyjne z podziałem na zadania

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Roboty remontowo - modernizacyjne z podziałem na zadania

zadanie nr 1 - Modernizacja ścieżek w parku Górnika przy ul. 1-go Maja i na zieleńcu im. R. Biegieszowej przy ul. B. Chrobrego w Rybniku.

zadania nr 2 - Modernizacja drogi wewnętrznej i ścieżek na cmentarzu komunalnym przy ul. Zadumy i przy ul. Rudzkiej w Rybniku.

zadania nr 3 - Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie bazy ZZM przy ul. Pod Lasem 64 w Rybniku.

zadanie nr 4 - Remont kamiennych schodów terenowych na terenie parku Kozie Góry przy ul. Chwałowickiej w Rybniku.

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - dostawa ładowarki kołowej z osprzętem

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa ładowarki kołowej z osprzętem

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie o cenę - Koszenie trawy poboczy i inne

zad 1. Koszenie trawy z poboczy dróg w granicach miasta Rybnika
zad 2. Czyszczenie rowów odwadniających w ciągach dróg na terenie miasta Rybnika
zad 3. Rekultywacja nieużytków miejskich na terenie miasta Rybnika

 

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - Dostawa paliw płynnych

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem nr 64, 44 - 210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa paliw płynnych.

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - Usługi w zakresie wycinka drzew oraz cięć ...

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem nr 64, 44 - 210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Usługi w zakresie wycinki drzew oraz cięć pielęgnacyjnych i technicznych koron drzew na terenie miasta Rybnika:

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - remont, modernizacja alejki i skwerku między ulicami Raciborską i Kotucza w Rybniku

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem nr 64, 44 - 210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Remont – modernizacja alejki i skwerku między ulicami Raciborską i Kotucza w Rybniku

Dokumenty do pobrania:
Przetarg nieograniczony - Roboty remontowo-inwestycyjne z podziałem na zadania

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem nr 64, 44 - 210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Roboty remontowo-inwestycyjne z podziałem na zadania:

zadanie nr 1 - Renowacja ścieżki w parku im. św. J. Sarkandra przy ul. Cegielnianej i na zieleńcu  im. R. Biegeszowej przy ul. B. Chrobrego w Rybniku

zadanie nr 2 - Renowacja ciągów pieszo-jezdnych na cmentarzu komunalnym przy ul. Zadumy i  przy ul. Rudzkiej w Rybniku

zadanie nr 3 - Remont – modernizacja alejki i skwerku między ulicami Raciborską i Kotucza w Rybniku

zadanie nr 4 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Centrum rekreacji dla dzieci i młodzieży w  Rybniku – Niedobczycach (I etap)

 

Dokumenty do pobrania:

 

Dokumentacja do pobrania:

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 
  Przetarg nieograniczony - wycinka drzew

  Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

  ul. Pod Lasem nr 64, 44 - 210 Rybnik

  ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  na:

  Wycinka drzew z karczowaniem lub frezowaniem karpiny, cięcia pielęgnacyjne i techniczne koron drzew w pasach drogowych miasta Rybnika.

  Dokumenty do pobrania:

   
   Zapytanie o cenę - Koszenie trawy z poboczy dróg w granicach miasta Rybnika, Czyszczenie rowów odwadniających w ciągach dróg na terenie miasta Rybnika

    

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
   Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew oraz cięcia pielęgnacyjne na terenie miasta Rybnika

   Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

   ul. Pod Lasem nr 64, 44 - 210 Rybnik

   ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  na:

   Usługi w zakresie wycinki drzew oraz cięć pielęgnacyjnych i technicznych koron drzew na terenie miasta Rybnika z podziałem na zadania:

   1. Wycinka drzew z frezowaniem lub karczowaniem karpiny na terenie miasta Rybnika

   2. Cięcia pielęgnacyjne i techniczne w koronach drzew na terenie miasta Rybnika

   Dokumenty do pobrania:

   Opdowiedzi na pytania oferentów:

   Zbiorcze zestawienie ofert

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    Zapytanie o cenę - czyszczenie rowów odwadniających zlokalizowanych w ciągach dróg na terenie miasta Rybnika

    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    Przetarg nieograniczony - Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego ul. Kamienna w Rybniku

    Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

    ul. Pod Lasem nr 64, 44 - 210 Rybnik

    ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  na:

    Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kamiennej w Rybniku

    Dokumenty do pobrania:

    Odpowiedzi na pytania:

    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

    Ogłosznie o udzieleniu zamówienia

     

     

    UWAGA: pliki pdf prosimy drukować przy pomocy programu AdobeReader (przeglądarka plików pdf zawarta w przeglądarce Firefox, błędnie interpretuje dokumenty)
    Zapytanie o cenę - koszenie trawy poboczy dróg w granicach miasta Rybnika

     

    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew z karczowaniem lub frezowaniem …

    Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

    ul. Pod Lasem nr 64, 44 - 210 Rybnik

    ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  na:

    Wycinka drzew z karczowaniem lub frezowaniem karpiny, cięcia pielęgnacyjne i techniczne koron drzew w pasach drogowych miasta Rybnika.

    Dokumenty do pobrania:

    Odpowiedzi na pytania:

    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
     Przetarg nieograniczony - Dostawa paliw płynnych

     Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

     ul. Pod Lasem Nr 64, 44 - 210 Rybnik

     ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  na:

     Dostawa paliw płynnych

     Dokumenty do pobrania:
     Przetarg nieograniczony - Dostawa samochodu osobowo-dostawczego

     Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

     ul. Pod Lasem Nr 64, 44 - 210 Rybnik

     ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  na:

     Dostawa samochodu osobowo-dostawczego

     Dokumenty do pobrania:

     Odpowiedzi na pytania wykonanwców i modyfikacja SIWZ:

     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
     Zapytania o cenę - dostawa materiału roślinnego (krzewów ozdobnych, drzew)

     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
     Zapytanie o cenę - dostawa róż okrywowych

     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

     Ogłosznie o udzieleniu zamówienia
     Zapytanie o cenę - dostawa zrębarki do gałęzi

      

     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
     Zapytanie o cenę - koszenie trawy z poboczy dróg w granicach miasta Rybnik

      

     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
     Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew w pasach przydrożnych miasta Rybnika

     Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

     ul. Pod Lasem Nr 64, 44 - 210 Rybnik

     ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  na:

     Wycinkę drzew w pasach przydrożnych miasta Rybnika

     Dokumenty do pobrania:

     Aktualizacja 16.03.2012 r.

     Aktualizacja 27.03.2012 r.


       
       Przetarg nieograniczony - dostawa samochodów osobowo-towarowych

       Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

       ul. Pod Lasem Nr 64, 44 - 210 Rybnik

       ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  na:

       Dostawę samochodów osobowo - towarowych z podziałem na zadania:

       1. dostawa samocodu osobowo - towarowego służącego do obsługi placy zabaw

       2. dostawa samochodu osobowo - towarowego służącego do podlewania nasadzeń

       3. dostawa samocodu osobowo - towarowego służącego do obsługi fontan

        

       Dokumenty do pobrania:

       Aktualizacja 21.02.2012 r.

       Aktualizacja 24.02.2012 r.

       INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 28.02.2012 r.

       Aktualizacja 20.03.2012 r.

       OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
        Zapytanie o cenę - dostawa materiału roślinnego

         

        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

        Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
        Zapytanie o cenę - dostawa krzewów ozdobnych

         

        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

        Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
        Zapytanie o cenę - dostawa ciągnika rolniczego, używanego

         

        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

        Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
        Przetarg nieograniczony - dostawa samochodów osobowo - towarowych

         

        Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

        ul. Pod Lasem Nr 64, 44 - 210 Rybnik

        ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  na:

        Dostawa samochodów osobowo-towarowych z podziałem na zadania :
        zadanie 1) dostawa samochodu osobowo-towarowego z wywrotem
        zadanie 2) dostawa samochodu osobowo-dostawczego

        Dokumenty do pobrania:

        Aktualizacja 22 marca 2011

        Aktualizacja 25 marcja 2011

        Aktualizacja 1 kwietnia 2011

        Aktualizacja 22 kwietnia 2011
        Przetarg nieograniczony - wycinka drzew w pasach przydrożnych miasta Rybnika

        Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

        ul. Pod Lasem Nr 64, 44 - 210 Rybnik

        ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  na:

        Wycinka drzew w pasach przydrożnych miasta Rybnika 

        Dokumenty do pobrania:

        Aktualizacja 5 kwietnia 2011 r.

        Aktualizacja 12 kwietnia 2011 r.
        Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych

        Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

        ul. Pod Lasem Nr 64, 44 - 210 Rybnik

        ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  na:

        Dostawę paliw płynnych

        Dokumenty do pobrania:

         

        Aktualizacja 17.02.2011 r.

        Aktualizacja 15.03.2011 r.
        Przetarg nieograniczony na wywóz stałych odpadów

        Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

        ul. Pod Lasem Nr 64, 44 - 210 Rybnik

        ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  na:

        Wywóz stałych odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy ul. Rudzkiej i ul. Karłowej w Rybniku oraz bazy Zarządu Zieleni Miejskiej   w Rybniku

        Dokumenty do pobrania:

        Aktualizacja 9.12.2010:

        Aktualizacja 4.01.2011:
        Ogłoszenia archiwalne - przetargi

        Ogłoszenia o zamówieniach publicznych z poprzedniej wersji BIP

        Dostawa samochodu specjalistycznego z dnia 29.10.2004 r.

        Dostawa sprzętu komputerowego z dnia 30.11.2004 r.

        Dostawa paliw płynnych z dnia 02.03.2005 r.

        Dostawa pojazdu komunalnego z dnia 15.09.2005 r.

        Roboty remontowe na terenie cmentarza komunalnego w Rybniku-Boguszowicach z dnia 16.09.2005 r.

        Dostawa paliw płynnych z dnia 16.03.2006 r.

        Dostawa samochodu osobowo-dostawczego z dnia 05.05. 2006 r.

        Dostawa pojazdu komunalnego z dnia 19.05.2006 r.

        Ogłoszenia o wynikach przetargów

        Dostawa samochodu specjalistycznego z dnia 29.10.2004 r.

        Zakup sprzętu komputerowego z dnia 30.11.2004 r.

        Dostawa paliw płynnych z dnia 02.03.2005 r. 

        Dostawa pojazdu komunalnego z dnia 15.09.2005 r.

        Roboty remontowe na terenie cmentarza komunalnego w Rybniku-Boguszowicach z dnia 16.09.2005 r.

        Dostawa paliw płynnych z dnia 16.03.2006 r. 

        Dostawa samochodu osobowo-dostawczego z dnia 05.05.2006 r.

        Dostawa pojazdu komunalnego z dnia 19.05.2006 r.

        Remont części ogrodzenia cmentarza komunalnego w Rybniku z dnia 07.11.2006 r. 

        Zagospodarowanie skarpy przy RCK w Rybniku z dnia 10.11.2006 r.   

        Dokumentacja archiwum zip

        Informacja o unieważnieniu postępowania

        Zagospodarowanie skarpy przy RCK w Rybniku z dnia 08.12.2006 r.

        Dokumentacja  archiwum zip

        Ogłoszenie o zawarciu umowy

        Informacja o wyniku przetragu

        Wywóz odpadów komunalnych z dnia 29.01.2007 r.

        Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

        Dostawa podnośnika montażowego z dnia 31.01.2007 r.

        Ogłoszenie

        Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

        Pytanie i odpowiedź do SIWZ

        Specyfikacja

        Zakup paliw płynnych z dnia 09.03.2007 r.

        Ogłoszenie o przetargu

        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

        Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

        Ogłoszenie o zamówieniu II przetarg

        Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

        Specyfikacja II przetarg

        Informacja o unieważnieniu postępowania

        Dostawa ciągnika z dnia 02.04.2007 r.

        Ogłoszenie o zamówieniu

        Ogłoszenie o zawarciu umowy

        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

        Specyfikacja

        Uaktualniona specyfikacja

        Dostawa trumien z dnia 10.04.2007 r.

        Ogłoszenie o zawarciu umowy

        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

        Dostawa specjalistycznego sprzętu ogrodniczego z dnia 17.05.2007 r.

        Ogłoszenie o zawarciu umowy

        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

        Dostawa samochodu towarowo - osobowego z dnia 21.06.2007 r.

        Ogłoszenie o zawarciu umowy

        Ogłoszenie o przetargu

        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

        Specyfikacja

        Wycinka drzew w pasach drogowych z dnia 04.10.2007 r.

        Ogłoszenie o zamówieniu

        Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

        SIWZ

        Modyfikacja SIWZ

        Przedmiar robót

        Wycinka drzew w pasach drogowych z dnia 10.03.2008 r.

        Ogłoszenie o zamówieniu

        Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

        Przedmiar robót

        Specyfikacja

        Dostawa samochodu dostawczego z dnia 28.04.2008 r.

        Ogłoszenie o zamówieniu

        Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

        Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

        Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

        Dostawa zarębarki

        Informacja o zawarciu umowy

        Informacja o wyborze oferty

        Wycinka drzew w pasach drogowych z dnia 08.10.2008 r.

        Ogłoszenie o zamówieniu

        Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

        Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

        Specyfikacja

        Dostawa drzew liściastych

        Ogłoszenie o zawarciu umowy

        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

        Dostawa frezarki do pni

        Ogłoszenie o zawarciu umowy

        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

        Zakup paliw płynnych z dnia 13.03.2009 r.

        Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

        Ogłoszenie o zamówieniu

        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

        Specyfikacja

        Wycinka drzew rosnących w pasach drogowych w ilości 140 sztuk z dnia 20.03.2009 r.

        Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

        Ogłoszenie o zamówieniu

        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

        Specyfikacja

        Dostawa sprzętu ogrodniczego z dnia 20.05.2009 r.

        Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

        Koszenie trawy z poboczy dróg z dnia 25.05.2009 r.

        Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

        Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

        Wycinka drzew rosnacych w pasach drogowych w ilości 47 sztuk z dnia 27.07.2009 r.

        Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

        Ogłoszenie o zamówieniu

        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

        Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

        Przetarg na sprzedaż drewna opałowego z dnia 03.08.2009 r.

        Ogłoszenie o przetargu

        Dostawa drzew liściastych i iglastych z dnia 27.10.2009 r.

        Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

        Wywóz stałych odpadów komunalnych z dnia 27.11.2009 r.

        Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

        Wycinka drzew w pasach przydrożnych miasta Rybnika 2010 r.

        Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 05.2010 r. 

        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

        Specyfikacja ważne do 05.05.2010 r.

        Ogłoszenie o zamówieniu ważne do 05.05.2010 r.

        Zakup samochodu osobowo - dostawczego do dnia 31.05.2010 r.

        Ogłoszenie o zamówieniu ważne do 31.05.2010 r.

        Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.06.2010 r.

        Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 10.06.2010 r.

        Specyfikacja istotnych warunków zamówienia