Przetarg nieograniczony - Wykonanie ścieżek na terenie cmentarzy komunalnych z podziałem na zadania

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie ścieżek na terenie cmentarzy komunalnych z podziałem na zadania:

  • zadanie 1 – Wykonanie ścieżek na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Rudzkiej w Rybniku
  • zadanie 2 – Wykonanie ścieżek na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Zadumy w Rybniku-Boguszowicach

Dokumenty do pobrania: