Przetarg nieograniczony - roboty budowlane z podziałem na trzy zadania

### Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: **Roboty budowlane** * zadanie 1. **Modernizacja ścieżek na cmentarzach komunalnych przy ul. Rudzkiej i przy ul. Kamiennej w Rybniku.** * zadanie 2. **Modernizacja ścieżek w parku Kozie Góry przy ul. Chwałowickiej w Rybniku** * zadanie 3. **Remont schodów na Zieleńcu Starościńskim, Powstańców Śląskich i w parku im. H. Czempiela w Rybniku** Dokumenty do pobrania: