Przetarg nieograniczony - Roboty remontowo-inwestycyjne z podziałem na zadania

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem nr 64, 44 - 210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Roboty remontowo-inwestycyjne z podziałem na zadania:

zadanie nr 1 - Renowacja ścieżki w parku im. św. J. Sarkandra przy ul. Cegielnianej i na zieleńcu  im. R. Biegeszowej przy ul. B. Chrobrego w Rybniku

zadanie nr 2 - Renowacja ciągów pieszo-jezdnych na cmentarzu komunalnym przy ul. Zadumy i  przy ul. Rudzkiej w Rybniku

zadanie nr 3 - Remont – modernizacja alejki i skwerku między ulicami Raciborską i Kotucza w Rybniku

zadanie nr 4 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Centrum rekreacji dla dzieci i młodzieży w  Rybniku – Niedobczycach (I etap)

 

Dokumenty do pobrania:

 

Dokumentacja do pobrania:

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia