Przetarg nieograniczony - wymiana kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nacyną

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wymiana kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nacyną - Zaprojektuj i wykonaj

Dokumenty do pobrania: