Przetarg nieograniczony - Roboty budowlane na terenie kompostowni z podziałem na zadania

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Roboty budowlane na terenie kompostowni z podziałem na zadania:

  • zadanie nr 1: Wymiana ogrodzenia
  • zadanie nr 2: Odwodnienie i utwardzenie kwatery pod pryzmy

Dokumenty do pobrania: