Sprzedaż środków trwałych - Lublin I, rębak gałęzi Bandit 60

### OGŁOSZENIE #### Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży w formie licytacji ofert, zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe. **WYKAZ ŚRODKÓW:** * **LUBLIN I** (skrzyniowy) - cena wg. wyceny rzeczoznawcy 1500,00 zł brutto, * Rębak gałęzi **BANDIT model 60** -cena wg. wyceny rzeczoznawcy 2000,00 zł brutto. Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki na terenie bazy Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod lasem 64 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przewodniczącym komisji likwidacyjnej pracownikiem **Leszek Piątek** lub **Dariusz Targański**. Zainteresowani powinni złożyć złożyć w sekretariacie ZZM pisemną ofertę *z zadeklarowaną ceną zakupu*. O sprzedaży decyduje najwyższa zadeklarowana cena zakupu, w przypadku dwóch lub więcej ofert w tej samej cenie, decydować będzie data wpływu wniosku (wcześniejszy wygrywa). **OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO 31 MARCA 2016 ROKU** Dokumenty do pobrania: