Ogłoszenia archiwalne - przetargi

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych z poprzedniej wersji BIP

Dostawa samochodu specjalistycznego z dnia 29.10.2004 r.

Dostawa sprzętu komputerowego z dnia 30.11.2004 r.

Dostawa paliw płynnych z dnia 02.03.2005 r.

Dostawa pojazdu komunalnego z dnia 15.09.2005 r.

Roboty remontowe na terenie cmentarza komunalnego w Rybniku-Boguszowicach z dnia 16.09.2005 r.

Dostawa paliw płynnych z dnia 16.03.2006 r.

Dostawa samochodu osobowo-dostawczego z dnia 05.05. 2006 r.

Dostawa pojazdu komunalnego z dnia 19.05.2006 r.

Ogłoszenia o wynikach przetargów

Dostawa samochodu specjalistycznego z dnia 29.10.2004 r.

Zakup sprzętu komputerowego z dnia 30.11.2004 r.

Dostawa paliw płynnych z dnia 02.03.2005 r. 

Dostawa pojazdu komunalnego z dnia 15.09.2005 r.

Roboty remontowe na terenie cmentarza komunalnego w Rybniku-Boguszowicach z dnia 16.09.2005 r.

Dostawa paliw płynnych z dnia 16.03.2006 r. 

Dostawa samochodu osobowo-dostawczego z dnia 05.05.2006 r.

Dostawa pojazdu komunalnego z dnia 19.05.2006 r.

Remont części ogrodzenia cmentarza komunalnego w Rybniku z dnia 07.11.2006 r. 

Zagospodarowanie skarpy przy RCK w Rybniku z dnia 10.11.2006 r.   

Dokumentacja archiwum zip

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zagospodarowanie skarpy przy RCK w Rybniku z dnia 08.12.2006 r.

Dokumentacja  archiwum zip

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Informacja o wyniku przetragu

Wywóz odpadów komunalnych z dnia 29.01.2007 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa podnośnika montażowego z dnia 31.01.2007 r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pytanie i odpowiedź do SIWZ

Specyfikacja

Zakup paliw płynnych z dnia 09.03.2007 r.

Ogłoszenie o przetargu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu II przetarg

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja II przetarg

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dostawa ciągnika z dnia 02.04.2007 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Specyfikacja

Uaktualniona specyfikacja

Dostawa trumien z dnia 10.04.2007 r.

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa specjalistycznego sprzętu ogrodniczego z dnia 17.05.2007 r.

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa samochodu towarowo - osobowego z dnia 21.06.2007 r.

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o przetargu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Specyfikacja

Wycinka drzew w pasach drogowych z dnia 04.10.2007 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Przedmiar robót

Wycinka drzew w pasach drogowych z dnia 10.03.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiar robót

Specyfikacja

Dostawa samochodu dostawczego z dnia 28.04.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Dostawa zarębarki

Informacja o zawarciu umowy

Informacja o wyborze oferty

Wycinka drzew w pasach drogowych z dnia 08.10.2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Specyfikacja

Dostawa drzew liściastych

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa frezarki do pni

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakup paliw płynnych z dnia 13.03.2009 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Specyfikacja

Wycinka drzew rosnących w pasach drogowych w ilości 140 sztuk z dnia 20.03.2009 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Specyfikacja

Dostawa sprzętu ogrodniczego z dnia 20.05.2009 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Koszenie trawy z poboczy dróg z dnia 25.05.2009 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Wycinka drzew rosnacych w pasach drogowych w ilości 47 sztuk z dnia 27.07.2009 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przetarg na sprzedaż drewna opałowego z dnia 03.08.2009 r.

Ogłoszenie o przetargu

Dostawa drzew liściastych i iglastych z dnia 27.10.2009 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wywóz stałych odpadów komunalnych z dnia 27.11.2009 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wycinka drzew w pasach przydrożnych miasta Rybnika 2010 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 05.2010 r. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Specyfikacja ważne do 05.05.2010 r.

Ogłoszenie o zamówieniu ważne do 05.05.2010 r.

Zakup samochodu osobowo - dostawczego do dnia 31.05.2010 r.

Ogłoszenie o zamówieniu ważne do 31.05.2010 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.06.2010 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 10.06.2010 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia