Przetarg nieograniczony - Roboty remontowo - modernizacyjne z podziałem na zadania

#### Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: ### Roboty remontowo - modernizacyjne z podziałem na zadania **zadanie nr 1** - Modernizacja ścieżek w parku Górnika przy ul. 1-go Maja i na zieleńcu im. R. Biegieszowej przy ul. B. Chrobrego w Rybniku. **zadania nr 2** - Modernizacja drogi wewnętrznej i ścieżek na cmentarzu komunalnym przy ul. Zadumy i przy ul. Rudzkiej w Rybniku. **zadania nr 3** - Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie bazy ZZM przy ul. Pod Lasem 64 w Rybniku. **zadanie nr 4** - Remont kamiennych schodów terenowych na terenie parku Kozie Góry przy ul. Chwałowickiej w Rybniku. Dokumenty do pobrania: