Przetarg nieograniczony - usługi w zakresie wycinki drzew oraz cięć pielęgnacyjnych i technicznych koron drzew

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Usługi w zakresie wycinki drzew oraz cięć pielęgnacyjnych i technicznych koron drzew na terenie miasta Rybnika

Dokumenty do pobrania: