Przetarg nieograniczony - Koszenie trawy z poboczy dróg, rowów i skarp

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Koszenie trawy z poboczy dróg, rowów i skarp z podziałem na części:

  • Część 1: Koszenie trawy - ul. Żorska
  • Część 2: Koszenie trawy – ul. Rudzka
  • Część 3: Koszenie trawy – ul. Boguszowicka
  • Część 4: Koszenie trawy – ul. Gliwicka
  • Część 5: Koszenie trawy – ul. Rybnicka
  • Część 6: Koszenie trawy – ul. Wodzisławska
  • Część 7: Koszenie trawy – ul. Mikołowska
  • Część 8: Koszenie trawy – ul. Prosta
  • Część 9: Koszenie trawy – ul. Góreckiego

Dokumenty do pobrania: