Przetarg nieograniczony - Koszenie trawy, wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów i skarp na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Koszenie trawy, wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów i skarp na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania

Dokumenty do pobrania: