Prztarg nieograniczony - dostawa samochodów z podziałem na zadania

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa samochodów z podziałem na zadania:

  • Zadanie 1: Dostawa samochodu komunalnego wywrotka z kabiną 3-osobową
  • Zadanie 2: Dostawa samochodu dostawczego wywrotka z kabiną 3-osobową

Dokumenty do pobrania: