Przetarg nieograniczony - Przystosowanie terenu Parku Tematycznego pod działalność gastronomiczną - zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przystosowanie terenu Parku Tematycznego pod działalność gastronomiczną
- zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj

Dokumenty do pobrania: