Przetarg nieograniczony - budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku administracyjno - socjalnego

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku administracyjno-socjalnego na terenie cmentarza komunalnego w Rybniku Chwałowicach przy ul. Kamiennej

Dokumenty do pobrania: