Przetarg nieograniczony - Dostawa pojazdów z podziałem na zadania

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa pojazdów z podziałem na zadania:

  • Zadanie 1: Dostawa samochodu komunalnego, elektrycznego wywrotka z kabiną 2-osobową
  • Zadanie 2: Dostawa ładowarki kołowej o masie całkowitej od 10000 kg – 12000 kg

Dokumenty do pobrania: