Zmiana cen drewna tartacznego i opałowego

Od 1 stycznia 2019 r ulegają zmianie ceny drewna tartacznego i opałowego zgodnie z Zarządzeniem nr 49/2018 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku w sprawie *sprzedaży drewna opałowego i tartacznego pozyskanego z wycinki drzew na terenie Gminy Rybnik* z dnia 12 grudnia 2018 r. Zapraszamy do zapoznania się z [nowym cennikiem](https://bip.zielen.rybnik.pl/bip/sprzedaz-drewna-opalowego-i-tartacznego/)