Wyniki konkursu ofert

OGŁOSZENIE

o wyborze dzierżawcy budynku administracyjno-socjalnego
i administrowanie terenu cmentarza komunalnego
w Rybniku-Chwałowicach przy ul. Kamiennej.

Wybrano ofertę:
Zakładu Kamieniarskiego „Biernacki”- Krzysztof Królik.