Wyniki konkursu ofert

OGŁOSZENIE

o wyborze dzierżawcy budynku Dom Pogrzebowy i administratora terenu cmentarza komunalnego
w Rybniku Boguszowicach Starych przy ul. Zadumy

Wybrano ofertę:
P.H.U.KRUZAL S.C. 44-253 Rybnik ul. Oś.Południe 40 b/3.