Wynik konkurs ofert na dzierżawę budynku i administrację cmentarzem komunalnym w Rybniku Chwałowicach

OGŁOSZENIE

o wyborze dzierżawcy budynku administracyjno-socjalnego i administrowanie terenu cmentarza komunalnego w Rybniku-Chwałowicach przy ul. Kamiennej.

Wybrano ofertę Zakładu Kamieniarskiego „Biernacki”- Krzysztof Królik.