Sprzedaż URSUS C-385

Ogłoszenie

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży w formie licytacji zlikwidowane, niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

WYKAZ ŚRODKÓW

  • Ciągnik Ursus C-385 - cena  9000,00 zł

usrus-c-385

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w środki na terenie bazy ZZM ul.Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z przewodniczącym komisji likwidacyjnej panem Leszek Piątek lub Dariusz Targański. Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje najwyższa zadeklarowana cena zakupu.

W przypadku braku zainteresowania kupnem śrdoka będzie on ponownie wyceniony.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 14-05-2014 roku.