Sprzedaż zlikwidowanych środków trwałych

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

  • przyczepa jednoosiowa Warfama SR 91213 – cena 2000,00 zł brutto
  • przyczepa rolnicza Złocieniec TO-70 SR 90786 – cena 3000,00 zł brutto

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmiot na terenie bazy ZZM ul. Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z pracownikami, Leszek Piątek lub Targański Dariusz.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 13-06-2018 roku.