Sprzedaż zlikwidowanych środków trwałych

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe

WYKAZ PRZEDMIOTÓW

  • pług do odśnieżania – cena 150,00 zł brutto
  • respirator do liści Peruzzo – cena 250,00 zł brutto
  • glebogryzarka spalinowa BCS746 – cena 1900,00 zł brutto
  • kosiarka Kubota GZD15 – 1400,00 zł brutto
  • szczotka / zamiatarka obrotowa – 150,00 zł brutto

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmioty na terenie bazy ZZM ul. Pod Lasem 64 po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Leszek Piątek lub Dariusz Targański.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 30-05-2018 roku.