Sprzedaż zlikwidowanych przedmiotów - spalinowy rębak (rozdrabniacz) gałęzi SV30B Frnz Schlegl

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna, Zarządu Zieleni Miejskiej, przeznaczyła do sprzedaży:

  • spalinowy rębak (rozdrabniacz) gałęzi SV30B Frnz Schlegl – 7100,00 zł brutto

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmiot na terenie na terenie domu przedpogrzebowego Rybnik, ul. Rudzka 70B, w godzinach od 7.30 do 14.30, po uprzednim kontakcie na numery tel.: 502246630 lub 885520001.

Zainteresowany zakupem, powinien złożyć pisemny wniosek zakupu w sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej, w Rybniku ul. Pod Lasem 64, w cenie wywoławczej lub własnej propozycji cenowej.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 18.12.2019 roku.


Dokumenty do pobrania: