Sprzedaż zlikwidowanych przedmiotów - konfesjonał, lichtarz, organy Unitra, keyboard Casio

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna, Zarządu Zieleni Miejskiej, przeznaczyła do sprzedaży:

  • konfesjonał - 80,00 zł brutto
  • lichtarz - 25,00 zł brutto za 1 szt. (dostępne 2 szt.)
  • organy UNITRA - 70,00 zł
  • keyboard CASIO - 50,00 zł

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w przedmiot na terenie na terenie domu przedpogrzebowego Rybnik, ul. Rudzka 70B, w godzinach od 7.30 do 14.30, po uprzednim kontakcie na numery tel.: 502246630 lub 885520001.

Zainteresowany zakupem, powinien złożyć pisemny wniosek zakupu w sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej, w Rybniku ul. Pod Lasem 64, w cenie wywoławczej lub własnej propozycji cenowej.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 22.05.2019 roku.