Sprzedaż zlikwidowanych przedmiotów - fax Samsung

Ogłoszenie

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione przedmioty:

  • Fax Samsung -- cena 50 zł brutto

Przedmiot można oglądać na terenie na terenie bazy ZZM Rybnik, ul. Pod Lasem 64, w godzinach od 7.00 do 13.30, po uprzednim kontakcie na numery tel.: 506064669 lub 604461340.

Zainteresowany zakupem, powinien złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej, w Rybniku ul. Pod Lasem 64, z propozycją cenową. O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków w przypadku takich samych oferowanych kwot.

UWAGA – urządzenie nie współpracuje z cyfrowymi centralami telefonicznymi.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 15-11-2019 roku.