Sprzedaż zlikwidowanych przedmiotów - buda dla psa

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione przedmioty:

WYKAZ PRZEDMIOTÓW:

  • buda dla psa prosta – 100,00 zł brutto
  • buda dla psa z daszkiem – 150,00 zł brutto

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. przedmiot na terenie na terenie bazy ZZM Rybnik, ul. Pod Lasem 64, w godzinach od 7.00 do 13.30, po uprzednim kontakcie na numery tel.: 506064669 lub 604461340.

Zainteresowany zakupem, powinien złożyć pisemny wniosek zakupu w sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej, w Rybniku ul. Pod Lasem 64, w cenie wywoławczej lub własnej propozycji cenowej.

O sprzedaży decyduje wysokość zadeklarowanej ceny zakupu lub kolejność wniosków, w przypadku takich samych oferowanych kwot.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 11-01-2019 roku.