Sprzedaż Multicar M-25 - ST 1328 nr rej. SR16043

Ogłoszenie

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane, niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

WYKAZ ŚRODKÓW

  • Multicar M-25 Nr Rej. SR 16043, nr ST-1328

   multicar_m25

  Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki w bazie ZZM w Rybniku przu ul. Pod Lasem 64

  Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka. W sytuacji gdy danym przedmiotem  zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba przeprowadzona będzie licytacja ofert.

  W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany poprzez złomowanie.

  Likwidowany środek wyceniono (wg opinii rzeczoznawcy) na kwotę 3000,00 zł brutto.

  Aktualizacja 11.05.2012 r. Cena obniżona do 1500 zł brutto

  OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 25-04-2012  roku, po tym terminie nastąpi sprzedaż według złożonych ofert lub utylizacja w przypadku ich braku.

   

  Ocena techniczna