Sprzedaż Multicar 2548 ST-1130 nr rej. KAC838N

Ogłoszenie

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane, niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

WYKAZ ŚRODKÓW

  • Multicar  2548 nr rej. KAC838N, nr ST-1130

Multicar 2548

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w środki na terenie bazy ZZM ul.Pod Lasem 64. Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z zadeklarowaną ceną zakupu.

W sytuacji gdy danym przedmiotem zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba proponująca taka samą cenę, przeprowadzona będzie licytacja ofert.
W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany poprzez złomowanie.
Likwidowane środki wyceniono na kwotę 1 300,00 zł brutto, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy.
OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 18-06-2013 roku po tym terminie nastąpi sprzedaż według złożonych ofert lub utylizacja w przypadku ich braku.

Ocena techniczna