Sprzedaż środków trwałych

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane, niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

WYKAZ ŚRODKÓW:

  • krzesło zwykłe 20 szt. - numer inwentarzowy 801/00183 do 801/00202 - cena 10,00 zł za 1 szt.

  • krzesło wyściełane 3 szt. - numer inwentarzowy 801/00203 do 801/00205 - cena 12,00 zł za 1 szt.

  • krzesło drewniane 2 szt.- numer inwentarzowy 801/00206, 801/00207 – cena 10,00 zł za 1 szt.

  • biurko gabinetowe czarne 2 szt. - numer inwentarz. 800/00048, 800/00049 – cena 20,00 zł za 1 szt.

  • biurko 2 szt. - numer inwentarzowy 800/00050, 800/00051 – cena 20,00 zł za 1 szt.

  • biurko jasne 1 szt. - numer inwentarzowy 800/00052 – cena 20,00 zł za 1szt.

  • meblościanka czarna 1 kpl. - numer inwentarzowy 802/00235 – cena 40,00 zł za 1 kpl.

  • szafka wisząca kuchenna 1 szt. - numer inwentarzowy 802/00429 – cena 10,00 zł za 1 szt.

  • szafka stojąca kuchenna 1 szt. - numer inwentarzowy 802/00430 – cena 10,00 zł za 1 szt.

  • stolik drewniany 8 szt. - numer inwentarzowy 803/00035 do 803/00040 oraz 803/00047 do 803/00048 – cena 50,00 zł za 1 szt.

 Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w środki na terenie bazy ZGM ul. Pod Lasem po uzgodnieniu terminu z przewodniczącym komisji likwidacyjnej pracownikiem Leszek Piątek. Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka z numerem inwentarzowym i zadeklarowaną ceną zakupu. O sprzedaży decyduje kolejność wpłynięcia wniosków lub najwyższa zadeklarowana cena zakupu.

W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany.
 OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 23-01-2014 roku
po tym terminie nastąpi sprzedaż według złożonych ofert lub utylizacja w przypadku ich braku.