Sprzedaż środków trwałych - samochód LUBLIN I (skrzyniowy)

### OGŁOSZENIE #### Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży w formie licytacji ofert, zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe. **WYKAZ ŚRODKÓW:** * **LUBLIN I** (skrzyniowy) - cena po obniżeniu wyceny rzeczoznawcy 1000,00 zł brutto, Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki na terenie bazy Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod lasem 64 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przewodniczącym komisji likwidacyjnej pracownikiem **Leszek Piątek** lub **Dariusz Targański**. Zainteresowani powinni złożyć w sekretariacie ZZM pisemną ofertę *z zadeklarowaną ceną zakupu*. O sprzedaży decyduje najwyższa zadeklarowana cena zakupu, w przypadku dwóch lub więcej ofert w tej samej cenie, decydować będzie data wpływu wniosku (wcześniejszy wygrywa). **OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO 12 KWIETNIA 2016 ROKU** [Ocena techniczna pojazdu](http://bip.zielen.rybnik.pl/media/pliki/1458211579_4158819.pdf)