Sprzedaż środków trwałych, przedmiotów nietrwałych - kosiarki

Ogłoszenie

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane , niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

WYKAZ I WYCENA ŚRODKÓW

  • wykaszarka HQV 245 R – ST 1415/01  - cena 150,00 zł
  • pilarka na wysięgniku PS-250 – ST 1435/02 – cena 120,00 zł
  • Kosiarka HQ Nr DTM/VI/24 – cena 180,00 zł
  • Kosiarka Honda ST-1348/99 – 250,00  zł
  • Kosiarka samobieżna HF 2113 , ST-1351 – cena 450,00 zł
  • Kosiarka Honda ST-1347/99 220,00 zł

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w środki w złożone w pomieszczeniu narzędziowni  w każdy poniedziałek i czwartek w godz. od 1000 do 1100 zgłaszając ten fakt Narzędziowemu  - pracownik Stol Ryszard.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka. W sytuacji gdy danym przedmiotem  zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba przeprowadzona będzie licytacja ofert.

W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany poprzez złomowanie.

Podane ceny są cenami brutto.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 28-12-2010  roku, po tym terminie nastąpi sprzedaż według złożonych ofert lub utylizacja w przypadku ich braku.