Sprzedaż środków trwałych - interfejs diagnostyczny Sonnper, komplet z oprogramowaniem

### OGŁOSZENIE #### Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe. **WYKAZ ŚRODKÓW:** * **interfejs diagnostyczny Sonnper, komplet z oprogramowaniem** - cena sprzedaży - 160,00 zł za komplet. **Urządzenie uszkodzone, według serwisu uszkodzona płyta główna, koszt naprawy ok 2500,00 zł.** Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki na terenie bazy Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod lasem 64 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przewodniczącym komisji likwidacyjnej pracownikiem **Leszek Piątek**. Zainteresowani powinni złożyć w sekretariacie ZZM pisemną ofertę *z zadeklarowaną ceną zakupu*. O sprzedaży decyduje najwyższa zadeklarowana cena zakupu, w przypadku dwóch lub więcej ofert w tej samej cenie, decydować będzie data wpływu wniosku (wcześniejszy wygrywa). **OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO 02 LISTOPADA 2016 ROKU**