Sprzedaż środków - Polonez Truck

### OGŁOSZENIE #### Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe. **WYKAZ ŚRODKÓW:** * **POLONEZ TRUCK SR59866** - cena wg. wyceny rzeczoznawcy 900,00 zł brutto, Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki na terenie bazy Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod lasem 64 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przewodniczącym komisji likwidacyjnej pracownikiem **Leszek Piątek** lub **Dariusz Targański**. Zainteresowani powinni złożyć w sekretariacie ZZM pisemną ofertę *z zadeklarowaną ceną zakupu*. O sprzedaży decyduje najwyższa zadeklarowana cena zakupu, w przypadku dwóch lub więcej ofert w tej samej cenie, decydować będzie data wpływu wniosku (wcześniejszy wygrywa). **OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO 23 LISTOPADA 2016 ROKU** Do pobrania: Opinia techniczna