Sprzedaż radiotelefony samochodowe i noszone

Ogłoszenie

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane, niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

WYKAZ ŚRODKÓW

  • Radiotelefony samochodowe/ręczne MOTOROLA/KENWOOD wg. wykazu

  Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki w bazie ZZM w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64 - Dział DTM - Leszek Piątek

  Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka. W sytuacji gdy danym przedmiotem  zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba przeprowadzona będzie licytacja ofert.

  W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany poprzez złomowanie.

  Likwidowany środek wyceniono (wg opinii serwisu) na kwotę 150,00 zł brutto.

  OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 09-03-2011  roku, po tym terminie nastąpi sprzedaż według złożonych ofert lub utylizacja w przypadku ich braku.