Sprzedaż majątku - STAR ZWYŻKA ST1270

Ogłoszenie

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane, niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

WYKAZ ŚRODKÓW

  • Star Zwyżka nr rej. SR17275 - ST1270

  zwyzka_001zwyzka_002 zwyzka_003

  Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki w bazie ZZM w Rybniku przu ul. Pod Lasem 64

  Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka. W sytuacji gdy danym przedmiotem  zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba przeprowadzona będzie licytacja ofert.

  W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany poprzez złomowanie.

  Likwidowany środek wyceniono (wg opinii rzeczoznawcy) na kwotę 3500,00 zł brutto.

  OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 07-03-2011  roku, po tym terminie nastąpi sprzedaż według złożonych ofert lub utylizacja w przypadku ich braku.