Sprzedaż majątku - przyczepa ciągnikowa ST1249

Ogłoszenie

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane, niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

WYKAZ ŚRODKÓW

  • Przyczedpa ciągnikowa ST1249 nr rej. KBJ 5770

  Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki w bazie ZZM w Rybniku przu ul. Pod Lasem 64 Kompostownia

  Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka. W sytuacji gdy danym przedmiotem  zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba przeprowadzona będzie licytacja ofert.

  W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany poprzez złomowanie.

  Likwidowany środek wyceniono (wg opinii rzeczoznawcy) na kwotę 600,00 zł brutto.

  OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 09-03-2011  roku, po tym terminie nastąpi sprzedaż według złożonych ofert lub utylizacja w przypadku ich braku.