Sprzedaż majątku - kosiarka rotacyjna, rozsiewacz nawozu

 

OGŁOSZENIE

    Komisja ds. Przeglądu i Likwidacji Majątku przy ZZM przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane, niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

Wykaz środków:

  • kosiarka rotacyjna
  • rozsiewacz nawozu „KOS” - 2 szt.

    Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki na terenie bazy ZZM w Rybniku ul. Pod Lasem 64 w każdy poniedziałek i piątek w godz. od 1000 do 1100 zgłaszając ten fakt Przewodniczącemu Komisji Likwidacyjnej - pracownik Leszek Piątek .

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka. W sytuacji gdy danym przedmiotem zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba przeprowadzona będzie licytacja ofert.

    W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany poprzez złomowanie.

Cena sprzedaży dla poszczególnych przedmiotów wynosi :

  • kosiarka rotacyjna - 400,00
  • rozsiewacz nawozu KOS – 150,00 zł za 1 szt.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 27-09-2010 R.

po tym terminie oferty nie będą przyjmowane i nastąpi sprzedaż środków według złożonych ofert lub utylizacja (złomowanie) w przypadku ich braku.